ETTERSPURT: E-sjefen Morgen Haga Lunde (til høyre) ønsker digitalt grenseforsvar, og nå er det opp til regjeringen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (til venstre) om han får det. Men skepsisen er betydelig i stortingsgruppene til regjeringspartiene. Foto: Vidar Ruud NTB scanpix

Motstand i Frp og Høyre
mot digitalt grenseforsvar

Harald Tom Nesvik (Frp) krever sterkere garantier for personvernet for å kunne godta at E-tjenesten får adgang til å bygge opp et digitalt grenseforsvar.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Dermed risikerer regjeringen å møte motstand blant sine egne på Stortinget, dersom de åpner for at E-tjenesten kan få lese av digital trafikk som går inn og ut av Norge.

– Deler av forslaget om digitalt grenseforsvar kan komme i konflikt med Frps partiprogram, sier Frps parlamentariske leder Harald Tom Nesvik til VG.

– Personvern er et så fundamentalt prinsipp for oss at det er behov for en grundig runde, og jeg ser ikke bort fra at dette kan bli landsmøtesak hos oss til våren, sier han.

Les også: Mer aggressiv etterretning mot Norge

E-tjenesten vil ha tilgang

Forslaget ligger nå hos forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H). Regjeringen må avklare om etterretningsjef Morten Haga Lunde skal få tilgang til all digital kommunikasjon som passerer grensen.

SKEPTISK: Harald Nesvik (Frp). Foto: Jørgen Braastad VG

E-sjefen sa til VG i januar at hans tjeneste ikke vil kunne forsvare Norge effektivt mot angrep utenfra, uten å få tilgang til det omstridte digitale grenseforsvaret.

«Dersom politikerne vil at det fortsatt skal være slik, så vil jeg respektere det. Men da må de ta ansvaret for at det er en rekke produkter som E-tjenesten ikke vil være i stand til å levere i fremtiden», sa Morten Haga Lunde i VG-intervjuet.

Les mer her: E-sjefen frykter dataangrep mot stortingsvalget

Ulike syn i Høyre

Høyres stortingsgruppe er delt i spørsmålet om digitalt grenseforsvar:

– Før det blir aktuelt å støtte dette forslaget, må vi være sikre på personverngarantiene, sier Høyre-representanten Michael Tetzschner til VG.

Hårek Elvenes (H) fra Akershus sa til VG før helgen at de russiske hackerangrepene mot PST og flere andre norske statlige aktører, viser at det er behov for et digitalt grenseforsvar.

Professor Olav Lysne, som har utredet et digitalt grenseforsvar og anbefalt det overfor regjeringen, har møtt stortingsgruppene i Høyre og Frp og redegjort for forslaget.

Les også: Utvalg sier ja til grenseovervåkning av telefon og datatrafikk

Bekjempe trusler utenfra

SKEPTISK: Michael Tetzschner (H). Foto: Robert S. Eik VG

Forslaget vil gi E-tjenesten tilgang til all elektronisk kommunikasjon til og fra Norge for å kartlegge og bekjempe ytre trusler mot rikets sikkerhet.

– Om jeg sender en epost til naboen, er sjansen stor for at den går ut av Norge og inn igjen. Mange bruker utenlandske e-postsystemer, sier Nesvik.

– Det er nettopp dette som utfordrer personvernet. Regjeringen må avveie mange hensyn for å hindre misbruk og følsom informasjon på avveie. Jeg ser ikke bort fra at vi trenger en personvernkommisjon som kan gå igjennom disse spørsmålene, sier Harald Nesvik.

Les mer her: Slik gikk hackere til e-postangrep mot Ap

Krever domstolskontroll

Både Tetzschner og Nesvik sier at hvert eneste søk må godkjennes av en domstol på forhånd, og de avviser ideen om en særdomstol som sitter inne hos e-tjenesten og avgjør hva slags tilgang tjenesten skal få.

Begge advarer også mot formålsutglidning, og går sterkt imot at politiet kan hente informasjon til straffesaker ut av E-tjenestens grenseovervåkning.

– Det er bare ikke aktuelt, sier Tetzschner.

– Dette er en sak for de ordinære domstolene. Det skal som et absolutt minimum være tydelige rettssikkerhetsgarantier, og det skal være etterkontroll av EOS-utvalget, sier Nesvik.

Høyre-representanten åpner for å støtte en tidsbegrenset lov, som vil sikre at erfaringene fra et digitalt grenseforsvar skal kunne gjennomgås grundig av Stortinget dersom forslaget blir satt i verk.

– Men jeg er ikke i tvil om at Norge må ha en form for barriere som gjør at digitale angrep kan stoppes på grensen. Men det skal minimum være en dobbel barriere, som også sikret personvernet, sier Tetzschner.

– Har trusselvurderingene fra PST og E-tjenesten gjort deg mer positivt innstilt til et digitalt grensevern?

– Ja, sier Michael Tetzschner.

VG-leder: Norge trenger et digitalt grenseforsvar

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder