Nå mener politiet han planla å drepe «Onkel Skrue»

TOPPMØTE: Lars Harnes ble landskjent som Bandidos-presidenten som hilste på daværende statsminister Kjell Magne Bondevik. Fotoet ble tatt i 1999 under et arrangement mot vold. Harnes var allerede dømt åtte ganger, og tre år senere ble han dømt for det retten omtalte som tortur. Foto: SCANPIX Foto:,

Ble løslatt fordi han skulle bli katolikk

Lars Harnes (47) overbeviste dommerne i Borgarting
lagmannsrett om at han var i ferd med å bli katolikk. Hans nye tro bidro til at han ble en fri mann for to år siden.

Artikkelen er over fire år gammel

Om kvelden 21. juli pågrep politiet Harnes i garasjeanlegget til Imran Saber, alias «Onkel Skrue». Politiet mener han hadde som mål å ta livet av Saber, får VG opplyst.

Da dommen på åtte års forvaring utløp sommeren 2013, ville statsadvokaten forlenge forvaringen av Lars Harnes med tre nye år, men et flertall av dommerne i Borgarting lagmannsrett, mente noe annet.

STERK PERSONLIGHET: Harnes er en person med en sterk personlighet og at han tar bevisste valg, het det i en dommen fra Borgarting lagmannsrett. Flertallet mente han derfor forsto at han vil bli straffet strengt hvis han begår ny kriminalitet, og løslot ham. Foto:,

Dommerflertallet slo fast at Harnes hadde fått et annet fokus enn tidligere og retten viste til at Harnes var i ferd med å konvertere til katolisismen sammen med sin ektefelle.

Les også: Politiet med storaksjon - mener å ha avverget ran og drap

Under rettsaken fikk Bandidos-profilen god støtte fra kirkens menn:

** Kateket Jon Einar Dalseg vitnet i lagmannsretten og sa at «konverteringsprosessen hos Harnes virker dyp og ekte».

** Odd-Cato Kristiansen som er prest på Ila fengsel oppfattet også konverteringsprosessen som ekte og alvorlig ment, het det videre i dommen.

SNAKKET SAMMEN: Odd-Cato Kristiansen er prest ved Ila fengsel og forvaringsanstalt og hadde en viss kontakt med Lars Harnes under soning . Foto: JANNE MØLLER-HANSEN Foto:,

Etter flertallets syn bidro dette til å minske risikoen for ny alvorlig kriminalitet.

Harnes hadde tidlig under soningen en dominerende og kontrollerende opptreden i fengselet. Han nektet blant å sone sammen med sedelighetsdømte, spesielt overgripere mot barn, het det i dommen.

Fengselspresten opplevde at Harnes la av seg denne fiendtligheten, men presten tok likevel forbehold hvor dypt endringene hos Harnes stakk og understreket at han bare hadde hatt begrenset kontakt med ham.

Et annet moment som flertallet av dommerne trakk fram var at Harnes hadde gjennomført utdanning og at han fikk gode skussmål fra avdelingslederen ved skolen på Ila.

Les også: Harnes villig til å dø for Bandidos

Da han ble løslatt studerte han religionshistorie ved Menighetsfakultetet i Oslo. Den tidligere Bandidos-presidenten som har klubblogoen tatovert på ryggen, fortalte dommerne at han tok sikte på å ta en bachelorgrad ved skolen.

Advarte også mot Harnes

Rettspsykiater Randi Rosenqvist laget fortløpende risikovurderinger av Harnes mens han sonet ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Hun var av en annen oppfatning enn flertallet av dommerne. Rosenqvist mente at Harnes viste en vedvarende mangel på vilje til å innrette seg andre.

Rosenqvist advarte også om å løslate Nokas-raner Metkel Betew.

ADVARTE: Psykiater Randi Rosenqvist ved Ila fengsel og forvaringsanstalt advarte også mot å løslate Metkel Betew. Men heller ikke i Harnes sin sak ble psykiateren hørt av dommerne. Foto:Helge Mikalsen,VG

Rosenqvist slo fast at Harnes fortsatt hadde en personlighetsforstyrrelse og en dominerende og manipulerende væremåte med mangel på normal empati. Hun slo videre fast at Harnes fortsatt hadde et plutselig sinne ved krenkelser.

Konklusjonen til psykiateren var at risikoen for at Harnes ville begå ny kriminalitet i 2013 var like høy som da han begynte å sone forvaringsdommen. Rettens mindretall, en dommer, viste blant annet til psykiaterens vurderinger og slo fast at risikoen for nye forbrytelser var så høy at samfunnet fortsatt burde vernes mot Lars Harnes.

Nå er han igjen bak murene.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder