MASSEOPPSIGELSER: ILPI har rundt 30 ansatte. Nå mister de fleste jobben. Oppsigelsen skjer etter at UD har terminert eller fryst alle kontrakter med selskapet.
MASSEOPPSIGELSER: ILPI har rundt 30 ansatte. Nå mister de fleste jobben. Oppsigelsen skjer etter at UD har terminert eller fryst alle kontrakter med selskapet. Foto: Hallgeir Vågenes VG

Bistandskonsulentene: ILPI sier opp store deler av staben

Publisert: Oppdatert: 01.12.16 13:41

Del saken på:

Lenken er kopiert
INNENRIKS

Konsulentselskapet ILPI kvitter seg med en rekke ansatte etter at Utenriksdepartementet har fryst millionkontrakter.

International Law and Policy Institute AS (ILPI) melder om masseoppsigelser i kjølvannet av VGs artikkelserie om selskapets mange kontrakter og tette bånd med Utenriksdepartementet (UD).

"Styret ved ILPI vedtok i går (24.11.2016) oppsigelser av store deler av staben, som staben nå er informert om. Et vesentlig nedskalert ILPI vil bestå av eierne samt noen av de ansatte", opplyser selskapet på sine nettsider.

Bakgrunn: Slik ble ILPI-eierne millionærer på bistand

Startet granskning

Det var i forrige måned VG avslørte at en gigantavtale ble tildelt ILPI, seks uker før fristen for støtteordningen og to virkedager etter at UD mottok søknaden. Avtalen ble inngått som et tilskudd, altså uten åpen anbudsrunde.

Som en konsekvens beordret utenriksminister Børge Brende full intern granskning av avtalen verdt 24 millioner kroner. Samtidig ble det satt i gang en rekke omveltende tiltak i departementet. Deriblant at alle avtaler med kommersielle selskaper skal godkjennes av utenriksråden og at ingen private konsulenter lenger skal være med i UD-delegasjoner til utlandet.

Terje Tvedt om ILPI-saken: Et åpenbart sugerør dypt ned i statskassen

Lever av UD

Brorparten av omsetningen til ILPI stammer fra UD, og selskapets konsulenter har representert Norge i utlandet ved 23 anledninger. De tre eierne i konsulentselskapet, Kjetil Tronvoll (50), Njål Høstmælingen (51) og Gro Nystuen (59) har alle tidligere tilknytning til UD, og tok i 2015 ut 8,3 millioner i lønn og utbytte fra selskapet.

ILPI opplyser at de vil videreføre virksomheten, men i mindre omfang.

"Nedskaleringen har sin bakgrunn i at mange av våre kontrakter og oppdrag for UD er satt på hold eller avsluttet, som følge av VGs artikkelserie om ILPI. Det har medført at den økonomiske situasjonen for ILPI har endret seg drastisk og raskt".

Konsulentselskapet har tidligere meldt at de endrer bedriftsstrukturen fra å være et aksjeselskap til å bli et non-profit selskap, som følge av VGs artikkelserie.

Bakgrunn: Fikk 24 mill. av UD – ga konsulent jobb

Kompetente ansatte

ILPI har hatt noen tunge navn i staben innenfor bistand og menneskerettigheter. Deriblant forsker Cecilie Hellestveit.

Frode Elgesem gikk inn i ILPIs underselskap ILPI Law som styrets leder og daglig leder i høst. Njål Høstmælingen var styremedlem i selskapet. ILPI Law ble opprettet som selskap i 2012.

14. november opplyste Elgesem på selskapets nye hjemmeside at ILPI Law bytter navn til Elgesem advokatfirma og at Høstmælingen trer ut av selskapet.

"Dessverre har støyen rundt ILPI AS ført til at Njål har måttet bruke all sin tid der og ikke kunnet delta i oppbyggingen av advokatvirksomheten", står det i uttalelsen av 14. november

– Jeg eller mitt selskap er ikke berørt av ILPI-saken ut over det rent praktiske ved at Njål gikk ut av selskapet i oktober. Njål gikk ut fordi han ikke kunne jobbe så mye i advokatfirmaet som loven krever og som vi hadde planlagt, sier Frode Elgesem til VG.

Cecilie Hellestveit sa opp sin stilling i ILPI for to uker siden.

"Vi må som bedrift og arbeidsgiver forholde oss til den endrede markedssituasjonen. Det er med dyp beklagelse at vi nå må gi slipp på store deler av det meget kompetente og operative fagmiljøet vi har ILPI", skriver ILPI i sin uttalelse.

Denne artikkelen handler om