HAR ANSVARET: Seksjonssjef i PST Erik Haugland leder enheten som har ansvaret for å følge opp bekymringsmeldinger om asylsøkere. Foto: Trond Solberg , VG

Slik overvåker PST asylstrømmen

Fant bilder av avkappede hoder på asylsøkeres mobiler

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har mottatt hundrevis av bekymringsmeldinger om asylsøkere. Blant funnene er bilder av avkappede hoder og IS-symboler.

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

Da asylstrømmen til Norge økte kraftig i høst, ble det kaos hos Politiets utlendingsenhet (PU) og sprengt kapasitet hos Utlendingsdirektoratet (UDI).

Som VG har avdekket gikk politiet over til såkalt miniregistrering av asylsøkerne, og så mange som 13.000 kan være mangelfullt registrert frykter tillitsvalgte i PU.

Frykten har vært at man ved mini-registrering ikke fikk dannet seg et godt bilde av troverdigheten ved asylsøkernes identitet, og ikke fikk gjort en god nok jobb med å fange opp potensielt farlige asylsøkere.

Egen «asylenhet» i PST

Men i løpet av høsten er det blitt sendt hundrevis av meldinger til Politiets sikkerhetstjeneste om asylsøkere med «bekymringsfulle funn». For første gang forteller (PST) om hvordan de har jobbet med bekymringsmeldinger fra PU og UDI:

** PST bekrefter overfor VG at de har opprettet en tilstedeværelse ved registreringsmottaket i Råde, der de hjelper PU med sikkerhetsvurderinger.

** En egen enhet i PST har siden oktober jobbet for å følge opp funn gjort på asylsøkeres mobiltelefoner eller i deres bagasje.

** Hovedutfordringen for PST er at de finner lite historikk på personene de skal sjekke ut, hverken i egne arkiver eller hos samarbeidende tjenester.

Les også: Dette frykter PST ved asylstrømmen til Norge

Dette varsles det om

Leder for enheten med asylansvaret, seksjonssjef Erik Haugland, forklarer at arbeidet er knyttet til «førstelinjen» i PST som mottar og sjekker opp blant annet terrortips.

– Vi har mottatt et tresifret antall bekymringsmeldinger fra Politiets utlendingsenhet, fra ansatte i PU, fra UDI og fra asylmottakene. Vår jobb er å vurdere disse meldingene, sier Haugland.

Haugland understreker at omtrent alle asylsøkere som kommer til Norge, har hederlige formål.

Det er primært bilde- og videofiler funnet ved gjennomgang av asylsøkeres mobiltelefoner eller nettbrett, samt symboler, som PST er blitt varslet om. Blant det de har sjekket ut er:

** Bilder og videoer av henrettelser og brutale avstraffelser, som bilder av personer som holder avkappede hoder eller avkappede hender.

** Bilder av døde barn og andre ofre for mulige krigshandlinger, krigsforbrytelser eller terrorhandlinger.

** Flagg, symboler og tegn som kan knyttes til Den islamske staten (IS), al-Nusra fronten eller andre terrorgrupper.

KAOTISK: Her er asylsøkere utenfor PU på Tøyen i den mest hektiske perioden i september. PU gikk gjennom mobiltelefoner, men gjennomførte kun såkalt «mini-registrering». Foto: Trond Solberg , VG

Slik sjekker de

– Det kan være flere årsaker til at man har slike bilder. Man kan være et vitne og ha et ønske om å vise det man har sett, eller man kan ha vært taktisk og ha symboler knyttet til organisasjoner som kontrollerer områder man passerer gjennom. Det som ser alarmerende ut, kan ha andre forklaringer enn støtte til terrororganisasjoner, sier Haugland.

– En problemstilling for oss er at vi omtrent ikke har hatt noen historikk på disse personene, heller ikke fra land vi jobber tett med. Vi kan ikke kontakte land som Syria og Irak for å sjekke hva de eventuelt har, og i tillegg kan det være usikkerhet knyttet til ID, fortsetter han.

Haugland forklarer at PST har ettergått bekymringsmeldingene via andre kilder, og at kun i et lite antall av sakene har PST sittet igjen med det han kaller «restbekymring».

I de sakene har PST bedt PU gjennomføre fullregistrering, og i noen tilfeller bedt UDI framskynde asylintervjuet. Da har PST gått inn i forkant for å veilede om hvilke spørsmål som skal stilles. Haugland vil ikke svare på om PST har pågående saker knyttet til disse bekymringsmeldingene.

– På generelt grunnlag kan jeg si at vi har hatt saker knyttet til personer som har kommet til Norge for å søke asyl.

Hjelper PU

Haugland sier PST er imponert over det PU og UDI har fått til, og over at man så raskt fikk satt opp registreringsmottaket ved Råde.

VG på gigantmottaket: Slik registreres asylsøkerne

– De siste ukene har vi selv vært tilstede ved Råde, med tilstrekkelig antall personer for å ivarte sikkerheten. Vi har ikke direkte kontakt med asylsøkerne, men vi kan konsulteres fortløpende.

– Vi gir også PU råd om hvilke typer spørsmål som bør stilles, og om hvilke indikatorer som kan brukes for å plukke ut dem som bør gjennom en litt grundigere utspørring.

Bakgrunn: Slik skal farlige asylsøkere lukes ut

– Volumet i asylstrømmen tok alle på sengen, og når det kom så mange som må registreres samtidig, så svekker det selvsagt kvaliteten. Men vi har fått satt opp gode rutiner i samarbeid med PU.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder