TILTRO: Rettsystemet - både politiet og domstolene både her i Oslo tinghus og ellers i landet har stor tiltro blant nordmenn. Foto: Espen Sjølingstad Hoen , VG

KrF-velgere har størst tro på domstolen

Ny tillitsmåling med politiet på topp

KrF-velgerne har stor tro på den dømmende makt - også i dette liv. Lik hele det norske folk, har de tillit til våre domstoler.

  • Tor-Hartvig Bondø

Den årlige tiltroundersøkelsen viser at det norske folket har høy tillit til flere av våre samfunnsinstitusjoner. Politiet er på topp på årets tiltrobarometer, mens domstolene ligger hakk i hæl.

Undersøkelsen er gjengitt i det kommende nummeret av Rett på sak – Domstoladministrasjonens internmagasin.

I fjor var det rekordmange, 88 prosent, som oppga at de hadde svært stor eller ganske stor tiltro til norske domstoler. I år er det en svak nedgang. Likevel – den årlige undersøkelsen utført av Ipsos viser at hele 86 prosent av oss er fornøyd med det som skjer i våre domstoler.

Tiltroen til politiet er litt høyere. To prosent flere svarte at de har stor tiltro til politiet.

– Tallene er hyggelige for oss som arbeider i og med domstoler. Det bidrar til å gi retten autoritet, sier seniorrådgiver Iwar Arnstad.

TILTRO: Her er figuren som viser at nordmenn har stor tiltro til domstolene. Foto: KILDE: Rett på sak ,

Han sier at politiet historisk har ligget foran domstolene, men etter 2011 ble politiet passert av domstolene. Det har vært en jevn stigning i nordmenns tiltro til den dømmende makt.

– I år er det flere som har ganske stor tiltro til politiet, men domstolene er størst på svært stor tiltro. Domstolene har også færre med ingen eller liten tiltro. Det er kun en av ti som har liten tiltro, og kun en av hundre som ikke har tiltro til domstolene.

Selv for oss som aldri er i retten, er det viktig å vite at det finnes velfungerende domstoler hvis vi trenger dem. Hvis vi blir uenig med andre så finnes det et sted vi kan gå for å få avgjort tvisten. Eller om vi blir tiltalt for noe og er uenige i tiltalen, så vil velfungerende domstoler avgjøre saken. Det er også avgjørende for næringslivet med raske, gode og noenlunde forutsigbare prosesser, sier Arnstad.

KrF på topp

Årets undersøkelse viser også at blant alle grupper, er det KrF-velgere som har mest tiltro til domstolene. Hele 98 prosent av dem har stor tiltro til den dømmende makt.

TROR PÅ DOMMEN: Partileder Knut Arild Hareide og hans velgere har mest tiltro til domstolene. Foto: KLAUSIA LECH/VG ,

– Det er jo et tegn på at KrF-velgerne setter pris på det gode arbeidet som er gjort, og at de gir domstolene er klar tillitserklæring, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

– Vi vet å sette pris på et rettssystem og en domstolsadministrasjon som fungerer godt, sier Hareide.
Men den siste målingen viser at hans eget «arbeidssted» nyter respekt. I år har 83 prosent stor tiltro til Stortinget, som da kommer klart bedre ut enn regjeringen (67 prosent). Trøsten for dem begge kan være at det er litt opp fra i fjor.

Til Rett på sak sier leder i Advokatforeningen, Erik Keiserud, at rettsliggjøringen medfører at vanlige folks liv inneholder stadig mer jus, og at stadig flere rettigheter og krav får en rettslig side.

– En høy tiltro til domstolene betyr at befolkningen har tillit til at rettsstaten fungerer – og at deres rettslige krav vil blir møtt av en kompetent og uavhengig domstol, sier Keiserud.

RESULTAT: Politiet tilbake på topp, så domstolene, Stortinget og regjeringen. Slik er rangeringen på tiltro blant nordmenn. Foto: Kilde: Rett på sak ,

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder