FIKK MEDHOLD I RETTEN: Ismat Mohammadi klaget til UNE, men fikk ikke opphold i Norge før saken var behandlet i retten. Foto: Terje Bringedal , VG

Asyl-aktører: Ønsker mer uavhengig klageordning

Samtidig som regjeringen vil ha mer direkte kontroll over UNE, mener utlendingsrettadvokater og asylorganisasjoner at klageordningen bør gjøres mer uavhengig.

  • Mona Byrkjedal

Artikkelen er over fire år gammel

Regjeringen vil nå ha bredere instruksjonsmyndighet overfor Utlendingsnemnda i ankesaker, og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug presenterte like før jul et 150 sider langt høringsforslag, som har som mål å gjøre det langt vanskeligere for asylsøkere å få permanent oppholdstillatelse i Norge.

Samtidig etterlyser flere organisasjoner og aktører en revidering og endring av hele systemet.

VG har tidligere omtalt historien til Ismat Mohammadi (23), som er en av dem som klaget, men som ikke fikk opphold i Norge før retten behandlet saken hans.

BAKGRUNN: Ett av fem vedtak som prøves for tingretten blir kjent ugyldig

Seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i Norsk Organisasjon for Asylsøkere sier at en av de større rettssikkerhetsmessige utfordringene er at UNE både utreder og fatter vedtak i samme sak.

– Sammenligner man med strafferetten, ville en slik organisering innebåret at domstolen var både aktor og dommer i samme sak. Vi mener en topartsprosess ville styrket rettssikkerheten og gitt en mer ryddig prosess, sier seniorrådgiver Jon Ole Martinsen i NOAS.

Det samme ønsker Antirasistisk Senter, Norges Røde Kors, Redd Barna, Norsk Folkehjelp, PRESS – Redd Barna Ungdom, Kirkens Bymisjon, Foreningen av tolvte januar, Mellomkirkelig råd, Den norske Helsingforskomité, Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA), Vergeforeningen Følgesvennen, Røde Kors Ungdom og Flerkulturelt kirkelig nettverk/Norges Kristne Råd.

Les mer: Her er en samleside over alle sakene VG har skrevet om flyktningkrisen i Europa

– Må revideres

I dag fungerer UNE som et «domstolslignende organ».

– Ankeinstansen UNE må revideres. Vi mener at det sentrale er at det må være en topartsprosess, hvor staten er den ene part og klienten den andre, slik at man sikrer like rettigheter, kontradiksjon og umiddelbar bevisførsel og høring, sier advokat Jonas W. Myhre, som var en av initiativtagerne til Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe.

Les mer: Slik skal Listhaug stramme inn reglene for permanent opphold

Advokatforeningens aksjons- og prosedyregruppe, som har jobbet systematisk med rettssikkerheten på asylfeltet i en årrekke, mener en ordning tilsvarende Fylkesnemnda i barnevernssaker også kan være et alternativ.

VG-spesial: Bli kjent med noen av flyktningene som kom til Norge fra Syria her

Nytt utvalg

I mai i fjor ble et offentlig utvalg utnevnt for å vurdere om Utlendingsnemndas oppgaver bør overtas av en forvaltningsdomstol.

Utvalget skal også se på hvilken organisering av klageinstansen i utlendingssaker som best ivareta hensynene til effektivitet, rettssikkerhet, legitimitet og politisk styring.

– En egen forvaltningsdomstol kan gi en bedre juridisk prøvning, men det er likevel mange fallgruver for en slik ordning. Man må sørge for å legge opp til full prøving av alle sider av saken, og organet må tilstrekkelige ressurser, og det må ikke tas snarveier som stiller utlendingen svakere, sier jusprofessor Mads Andenæs.

Les mer: Slik forklarer jusstoppenes UNEs tapsprosent i retten

UNE: Fyller tildelt rolle

UNE-direktør Ingunn-Sofie Aursnes viser til at regjeringen nå ønsker å gjøre UNE mindre uavhengig, ved at UNE skal kunne gis generelle instrukser på samme måte som UDI.

Les mer: Vil instruere UNE

– Parallelt med denne utviklingen er et statlig utvalg i gang med å vurdere klageordningen på flere områder, herunder også klageordningen for utlendingssaker. Graden av uavhengighet er en politisk bestemt rammebetingelse, og UNE fyller den rollen som er tildelt, sier Aursnes.

Vil du lese mer om temaet? Her er en punktliste over hva toppadvokatene, organisasjoner og jusprofessoren mener UNE gjør feil, og UNEs svar på kritikken.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder