REDD FOR UNGENE: Helle Thommessen Canavate bor midt i området i Moss, hvor kvikkleirealarmen har gått. Foto: Mattis Sandblad

Kvikkleire midt i Moss: − Vi er livredde

MOSS (VG) 121 boliger er revet for å gi plass til togstasjon i Moss. Men nå er arbeidene stanset. Kvikkleire-alarmen har gått. – Vi er livredde, sier Helle Thommessen Canavate.

Av 

Bjørn Haugan

Publisert:

Hun bor i et hus akkurat på utsiden av den gigantiske utbyggingstomten, som ligger som et gapende sår midt i Moss sentrum.

Det har vært kjent at område hadde en kvikkleire-utfordring, men det er først nå etter at 121 hus er revet og utbyggingen har kommet godt i gang, at nye kvikkleire-undersøkelser er gjort.

4. februar gikk Bane NOR, som er ansvarlig for prosjektet, ut med ny informasjon:

Norsk geoteknisk institutt (NGI) hadde funnet store kvikkleireområder i Moss sentrum. Og deler av massene viser seg å være større og bløtere enn tidligere antatt.

TOM TOMT NÅ: – Her var det full aktivitet med anleggsmaskiner og biler, men nå står det helt stille, sier Helle Thommessen Canavate. Foto: Mattis Sandblad, VG

Arbeidene er foreløpig stanset, men kommunen forsikrer at området vil bli sikret på en måte som gjør at innbyggerne ikke trenger å være redde for skred.

– Det er lett å si, men de skal grave en kulvert der borte, som skal være nesten 40 meter dyp og 400 meter bred, sier Canavate og peker på et område 50 meter fra hennes husvegg.

Hun sier de på ingen måte er beroliget av informasjonen som har kommet frem.

– Jeg har fire barn og de har ofte venner på besøk. Jeg er selvfølgelig redd for et kvikkleireskred og at hele Fjordveien, som i alle år har vært i stor fare for å skli ut på grunn av dårlige grunnforhold, sklir ut.

les også

Gjerdrum: Slo alarm om erosjon i 2009 – var for sent å kreve nye tiltak ved boligfeltet

Hun peker på Fjordveien som er en sentral innfartsåre, rundt hundre meter litt høyere opp i åsen, på solsiden i Moss sentrum. Derfra ser de ser ned på fjorden, fergekaien og fergene, som frakter biler og passasjerer over til Horten.

– Både kommunen og Bane NOR er særdeles sparsomme med opplysninger til de nærmeste naboene i byggesonen, og det hele oppleves som kaos. Vi sover absolutt ikke godt om natten og når vi i tillegg blir bedt om å rapportere funn av synkehull inn til kommunen, har det gått altfor langt. 

Vi går ned gaten hun bor i.

– Se her, sier hun og viser oss et synkehull, hvor veien har falt litt sammen.

SYNKEHULL: Hun vet ikke om det er farlig, men liker ikke synkehullet som har kommet i veien rett nedenfor huset hennes. Foto: Mattis Sandblad, VG

Hun sier det er Bane NOR sitt ansvar å forsikre om betryggende tiltak.

Canavate har to ønsker.

– Hovedønsket er at de faktisk stanser og ser på forslaget til en alternativ rute for jernbanelinjen. På kort sikt ønsker jeg å bli tilbudt en alternativ bolig til all usikkerhet er borte.

– Er du så redd?

– Ja, jeg er faktisk det. Det som skjedde i Gjerdrum har ikke akkurat dempet den frykten. Jeg må tenke på barna mine.

– Tunge økonomiske krefter

Hun sier det er en ting til som bekymrer henne.

– Det er tunge krefter, som har sterke økonomiske motiver for at utbyggingen skal gjennomføres, koste hva det koste vil, sier hun og viser til at det er store planer for hva som skal komme oppe på jernbanelinjen.

– Bane NOR og Moss kommune, har gått sammen i selskapet Sjøsiden AS, som planlegger å bygge 5000 nye boliger på tomten. Når utbygger og kommunen har så store økonomiske interesser i at prosjektet skal realiseres, da er det grunn til å være på vakt, sier hun.

– De ser for seg et Barcode Light i Moss

På vår tur med henne, møter vi også en nabo, Trond B. Johnsen.

– Jeg skjønner at mange frykter ras. Jeg frykter i første omgang mer at vi får setningsskader på husene våre, sier han og forklarer:

– Når du skal grave så dypt som 35 meter, så kommer grunnvannsnivået til å synke, og det vil få stort sett alle husene som er bygd her til å synke – siden tørr sand har mindre volum enn våt sand. Jeg er selv byggingeniør, så jeg vet en del om det.

Han er også bekymret over at Bane NOR og Moss kommune er eiere i Sjøsiden AS.

NABOFRYKT: Helle Thommessen og naboen Trond B. Johnsen sier prosjektet rett på nedsiden av husene deres, skremmer. Foto: Mattis Sandblad

– Det er ingen tvil om at de vil gjøre alt for at prosjektet realiseres. De ser for seg et Barcode light i Moss, med henvisning til Barcode-utbyggingen i Oslo.

– Jeg mener prosjektet må legges dødt. Det er utarbeidet annet trasévalg for jernbanen som er billigere enn dagens trasé og som går utenfor disse kvikkleireområdene, sier Johnsen.

Ny ROS-analyse

Bane Nors konserndirektør for utbygging, Stine Ilebrekke Undrum, har ingen planer om at utbyggingen av nytt stasjonsområde skal legges død.

– Vår anbefaling så langt har vært å gå videre med prosjektet. Vi gjennomfører en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse. Deretter vil det besluttes om rest-usikkerheten er akseptabel for videre gjennomføring, skriver hun i en e-post til VG søndag kveld.

Hun minner om at det er fullt mulig å bygge på kvikkleire, så lenge det gjøres med forsiktighet og med god kompetanse i alle ledd av utbyggingen.

les også

Pendler-nedtur: Får ikke nye tog i tide – må utsette nytt signalsystem

Uavhengig av jernbaneutbyggingen i Moss er dagens områdestabilitet for lav i enkelte områder og bør utbedres, ifølge Undrum.

– Kunne området ha vært bedre undersøkt før utbyggingen?

– Det er kjent at det er kvikkleire i Moss. Det er gjort kvikkleireundersøkelser både før- og etter byggestart av jernbaneprosjektet. Ved den siste undersøkelsen ble det funnet helt nye kvikkleireområder. Rapporten om områdestabilitet som nå er utarbeidet skal gjennom tredjeparts-kontroll. I den sammenheng vil vi vurdere om ytterligere undersøkelser er nødvendig, svarer Undrum.

BYGGER JERNBANE: Stine Ilebrekke Undrum er konserndirektør for utbygging i Bane NOR. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

Det er også et krav at utbyggingen skal gjennomføres uten å forverre områdestabiliteten, presiserer Undrum.

– Dette kan gjøres ved grunnforsterkninger, sementpeler, motfyllinger og avlastninger. Det må være tett geoteknisk oppfølging og overvåkning av prosjektet, understreker Bane NOR-direktøren.

Undrum legger ikke skjul på at de nye undersøkelsene om kvikkleire-forekomstene i Moss kan forsinke hele den pågående utbyggingen av ny dobbeltsporet Østfoldbane, som etter planen skal settes i drift i desember 2024.

les også

Gjerdrum: Advarte gjentatte ganger om oversvømmelser – ingen tok ansvaret

– Det er åpenbart at nye funn av kvikkleire vil påvirke både kostnader og tid for gjennomføring. Omfanget er foreløpig ikke klart. Vi har dialog med Jernbanedirektoratet og Samferdselsdepartementet om dette, opplyser direktøren.

Ordfører: Burde undersøkt grundigere

Ordfører i Moss, Hanne Tollerud (Ap), sier hun forstår at folk i byen er svært bekymret.

– Vi mossinger har vært klar over at det har vært avdekket kvikkleire i Fjordveien ved den aktuelle bygg-gropen. Men vi har ikke vært klar over at grunnforholdene var enda mer krevende enn det som var kjent fra tidligere. Spesielt etter Gjerdrum-skredet forstår jeg at folk er bekymret, sier Tollerud til VG.

BEKYMRET: Ordfører i Moss, Hanne Tollerud (Ap). Foto: Gisle Oddstad, VG

– Kunne området ha vært bedre undersøkt før utbyggingen startet?

– Det ble gjort ulike typer grunnundersøkelser forut for utbyggingen. Men i ettertid er det kommet frem at man burde ha gått grundigere til verks. Samtidig er det viktig å si at grunnforholdene skal bli sikrere etter tiltak som iverksettes i forbindelse med utbyggingen, svarer ordføreren.

Rettelse: I en tidligere versjon av denne saken sto det at ordfører Hanne Tollerud representerer Høyre. Det stemmer ikke, hun representerer Arbeiderpartiet. Feilen ble rettet 22.02.2021 kl. 17.53.

Publisert:

Mer om

Bane NOR

Kvikkleire

Utbygging

Jernbanedirektoratet

Samferdselsdepartementet

Moss

Gjerdrum

Flere artikler

 1. NVE fremmet innsigelse mot utbygging nær raset i 2014

 2. Geologer ut mot «friskmelding» av boligfelt ved skredområdet: – Ville ikke sagt at det var trygt

 3. Gjerdrum kommune: Mente rasrammet boligfelt ville stabilisere grunnforhold

 4. Mye nedbør nær skredområdet

 5. Bjørn (65) i skred-drama i Gjerdrum for 40 år siden: – Rygget så fort jeg maktet

Fra andre aviser

 1. NGI fant kvikkleire i Moss som Bane Nor ikke hadde funnet. Nå trues jernbanebyggingen gjennom byen.

  Aftenposten
 2. NGI om arbeidet i skredområdet: Gjort i henhold til gjeldende krav

  Bergens Tidende
 3. Utbygger Odd Sæther ble selv evakuert i natt: – Tragisk

  Aftenposten
 4. Etter skredkatastrofen i Gjerdrum – hva med planlagt utbygging på det siste Egsjordet?

  Fædrelandsvennen
 5. NGI frigir rapporter om tiltak i skredområdet i Gjerdrum

  Aftenposten
 6. Store deler av Kristian­sand i sone med mulig kvikk­leire: – Må være ekstra aktsomme

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no