POSITIV: Direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn, håper at tilbudet vil gjøre at partene nå kommer til enighet. Foto: Heiko Junge / NTB

NHO med nytt tilbud til vekterne: − Bedre tilbud enn industrien

Onsdag kom NHO med nytt tilbud til vekterne. Nå tar de bladet fra munnen etter å ha tiet i hele den seks uker lange vekterstreiken: – Det har blitt sagt ting i media om hva vi har tilbudt som vi ikke kjenner oss igjen i, sier administrerende direktør, Anne-Cecilie Kaltenborn.

 • Caisa Linea Hagfors

I en pressemelding til VG torsdag morgen uttaler arbeidsgiverorganisasjonen NHO Service og Handel for første gang om forhandlingene knyttet til vekterstreiken, etter en snart seks uker lang streikeperiode.

Pressemeldingen kom i forbindelse med at organisasjonen onsdag morgen sendte et tilbud til vekterne, som er representert gjennom arbeidstakerorganisasjonen Parat og Norsk Arbeidermandsforbund (NAF).

Tilbudet fra organisasjonen har enda ikke blitt besvart, ifølge NHO. Det overrasker Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel.

– Vi har her gått noe utover rammen, og bakgrunnen for dette er at denne yrkesgruppen har fått gradvis mer kompetanse og mer ansvar, og det er viktig for bedriftene å holde på dem. Vi imøtekommer også arbeidstakers krav på andre punkter, slik som bedre betingelser for lærlinger og forskuttering av sykepenger, sier Kaltenborn.

I pressemeldingen skriver Kaltenborn at arbeidstakerne nå har fått et bedre oppgjør enn de aller fleste grupper i år har fått, blant annet industrien.

Tilbudet vil gi vektere 8.000 kroner i økt årslønn, og imøtekommer på alle hovedkrav. Verken NAF eller Parat har svart på tilbudet.

HISTORISK LANG VEKTERSTREIK: Seks uker med streik og stadig større opptrapping har enda ikke ført til enighet mellom partene. På bildet har vekterne en markering utenfor Securitas sitt hovedkontor. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Motparten reagerer: – Femti øre ekstra i timen

Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen, reagerer på at motparten nå har gått offentlig ut med tilbudet og synes det er en uting å forhandle gjennom mediene.

Han mener NHOs utspill er en omgåelse av taushetsplikten fra meklingen, og kritiserer tilbudet.

- Kommentaren vi har til tilbudet NHO har sendt mediene for å omgå taushetsplikten i meklingene, er at det er gledelig at de om ikke annet later som om de anerkjenner vekternes kompetanse og ansvar ved å tilby femti øre ekstra, skriver Larsen i en SMS til VG torsdag morgen og legger til:

- Samtidig har de glemt å informere mediene om at de krever å omgå en dom fra arbeidsretten om at ansatte i vaktbransjen skal ha fastlønn, og sette disse over på timelønn. Det er ikke femti øre ekstra i timen verdt. Dessuten krever de å utsette likebehandling av arbeidstakerne vedørende forskuttering av sykepenger i minst et år.

Kaltenborn, på den andre siden, håper fortsatt at dette kan føre til en løsning på denne seks uker lange arbeidskonflikten.

Hun understreker alvoret i situasjonen etter at hel en bransje, allerede hardt rammet av smitteverntiltak, nå har gjennomgått seks uker med streik.

– Beklagelig streik

Partene har tidligere forsøkt å komme til enighet hos riksmekleren, uten hell.

– Denne beklagelige streiken har nå vart svært lenge, og det har blitt sagt ting i media om hva vi har tilbudt som vi ikke kjenner oss igjen i, og som ikke rimer med det som har vært vår linje hele veien, sier Kaltenborn i NHO.

I løpet av streikeperioden har Parat og NAF til sammen tatt ut over 2000 vektere i streik.

Det har ført til hodebry og vanskeligheter på flere steder over hele landet, blant annet togstasjoner, kjøpesentre og hoteller.

Tidligere har Kaltenborn hatt et ønske om å løse konflikten hos riksmekleren, og ikke i media. Da dette foreløpig ikke har gitt resultater, ønsker organisasjonen nå å være åpne om sitt syn på forhandlingene.

– Vi kan ikke røpe hva som er sagt under mekling, men vi ønsker åpenhet omkring vår intensjon i dette oppgjøret. Derfor går vi i dag ut med et tilbud vi har gitt utenfor mekling, noe som det er full anledning til. Vi håper at det vil bidra til en bedre forståelse, mer tillit og en løsning, sier Kaltenborn.

REAGERER: Forhandlingsleder i Parat, Lars Petter Larsen, mener det er en uting at NHO nå har gått ut med tilbudet de har lagt frem til mediene. Foto: Gabriel Aas Skålevik

NHO: Mener de har imøtekommet kravene

Kaltenborn mener at de i dette tilbudet har imøtekommet NAF og Parat på deres hovedkrav.

– I sum gir dette mer enn rammen i frontfaget på 1,7 prosent vekst i dette krevende året. Vi håper og tror derfor at dette tilbudet kan føre til at konflikten avsluttes, sier Kaltenborn.

Her er det siste tilbudet til vekterne:

* Kr 2 per time i generelt tillegg på alle dagens grunnlønnsatser, samt kr 1 som bidrar til å nærme seg industriarbeiderlønn. Totalt kr 3 per time.

* Kr 2 per time i tillegg for helg, natt og skift.

* Bedriftene har ikke adgang til å forskjellsbehandle arbeidstakere i bedriften hva gjelder forskuttering av sykepenger. Likebehandlingen gjelder senest fra 1. januar 2022.

* Kravene om lærlingers rettigheter er etterkommet, blant annet at deres læretid skal telle som ett års ansiennitet ved første ansettelse, at deres arbeidsplaner skal varsles to uker i forkant, og at deres turnusplaner skal diskuteres med arbeidstakersiden.

* Bedriftene er enige om at de i avtaleperioden skal se på problemstillingen rundt ufrivillig deltid og drøfte dette med de tillitsvalgte to ganger i året

Larsen og Parat sin kommentar til tilbudet tyder på at partene enda ikke har kommet til enighet.

- Vi registrerer at NHO hevder at tilbudet ligger godt over frontfagets ramme. Sannheten er at tilbudet utgjør følgende for inneværende år: Fra 1.nov og ut året koster det 1,03 % hvor natt- og helgetillegget på 2 kr utgjør 0,01 % og det generelle tillegget på kr 3 utgjør 0,22 %, påpeker Larsen til VG.

Mer om

 1. NHO
 2. Parat
 3. Streik

Flere artikler

 1. Vekterstreiken: NHO frykter for smittevernet – avfeies av Parat

 2. Vektere tas ut i streik

 3. Den rekordlange vekterstreiken trappes opp

 4. Tar kampen mot minstelønn i EU

 5. Fastlege sier hun jobber opp mot 70 timer i uken: – Det kan ikke fortsette

Fra andre aviser

 1. Tvungen mekling i vekterstreiken førte ikke fram – streiken fortsetter

  Bergens Tidende
 2. Over 800 vektere tas ut i streik

  Aftenposten
 3. Rekordlang vekterstreik: – NHO snakker ikke med oss

  Bergens Tidende
 4. Rekordlang vekterstreik: – NHO snakker ikke med oss

  Aftenposten
 5. Vekterstreiken: NHO frykter for smittevernet – avfeies av Parat

  Bergens Tidende
 6. 803 vektere tas ut i streik etter brudd i meklingen

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no