SSB: 22 prosent innvandrere i Norge i 2076

Antallet innvandrere i Norge vil ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) øke med 13 prosentpoeng de neste 60 årene.

ARTIKKELEN ER OVER SEKS ÅR GAMMEL

Innvandrere fra EU-land i Øst-Europa vil være den raskest voksende befolkningsgruppen i Norge fram mot 2100, mener SSB.

I en ny rapport som ble lagt fram mandag går det fram at andelen innvandrere i Norge vil vokse fra 9 prosent i 2010 til 22 prosent rundt 2076, og deretter avta til 21 prosent i 2100.

- Gruppen av personer med bakgrunn fra østeuropeiske EU-land vil øke mest, fra 80.000 i 2010 til 730.000 i 2100, konkluderer forskerne.

Andelen norskfødte barn av innvandrere vil øke fra 2 prosent i 2010 til 8 prosent i 2100.

SSB-rapporten baserer seg i hovedsak på et forskningsprosjekt om migrasjon fra 2011, men fremskrivningene er noe endret som følge av økte anslag for utvandring fra Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder