RAMMER DE MINSTE: Kutt i foreldrepermisjonen vil ramme de minste barna, sier barne-, likestillings - og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP). Foto:Roger Neumann,VG

Horne: Uaktuelt å kutte i foreldrepermisjonen

NHO vil kutte foreldrepermisjonen med sju uker. – Uaktuelt, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne (FrP)

 • Eirik Landsend Henriksen

Artikkelen er over fem år gammel

– Foreldrepengeordningen sikrer at foreldrene kan være hjemme med barnet i lønnet

permisjon. Dette er et viktig gode for foreldrene, og ikke minst for barna. Jeg mener et kutt på syv uker ikke vil føre til et mer likestilt arbeidsliv, og vil ramme de minste barna. Det er derfor uaktuelt å kutte i ordningen slik NHO foreslår, sier Horne til VG.

NHO tar i Aftenposten mandag til orde for at den totale permisjonstiden skal kuttes til 42 uker med full lønn eller 52 uker med 80 prosent lønn.

– Å redusere permisjonen fra 59 til 52 uker (med 80 prosent lønn) vil gi mødrene kortere fravær og styrke deres stilling i arbeidslivet. Midlene som frigjøres, om lag 2 milliarder kroner, bør brukes på mer treffsikre tiltak for likestilling i arbeidslivet, skriver Kristin Skogen Lund administrerende direktør i NHO, i innlegget.

NHO mener regjeringen bremser likestillingen ved å kutte fire uker pappapermisjon, slik de nå har foreslått. Når fedrekvoten i praksis blir borte, er det ingen grunn til å ha en så lang og sjenerøs foreldrepermisjon lenger, mener NHO.

– Da de fjernet pappakvoten i Danmark forsvant uttaket over natten. Og norske fedre har bare tatt ut sine tildelte uker, ikke én dag mer – så jeg tror dessverre ikke vi er der ennå at fedre vil være hjemme med barn uten egen kvote. Mye tyder på at mødrene vil ta ut maksimalt av det de kan få, sier Kristin Skogen Lund til Aftenposten.

VIL KUTTE: NHO-sjef Kristin Skogen Lund vil innføre kortere foreldrepermisjon. Foto:Roger Neumann,VG

Statsråden peker på at mødre- og fedrekvoten på ti uker skal bestå, slik samarbeidsavtalen med Venstre og Kristelig Folkeparti og regjeringsplattformen legger opp til.

– Vi skal sikre familiene fleksibilitet og valgfrihet. NHO tar for gitt at ingen fedre tar mer enn fedrekvoten. Det stemmer ikke. Fedre har gjennom flere år økt sitt uttak, og en del fedre tar ut mer enn fedrekvoten, sier Horne.

Hun mener at Norge har en god og sjenerøs foreldrepengeordning, som gir foreldrene en unik mulighet til å kombinere yrkesaktivitet og omsorg for små barn.

– Foreldrepengeperioden er 49 uker med full dekning hvor tre uker er til mor før fødsel. Barnet er altså under 11 måneder når stønadsperioden er ferdig. Med NHOs forslag vil barnet være 9-10 måneder når den lønnede permisjonen er ferdig.

– Meningsløst

SV-leder Audun Lysbakken mener NHOs forslag vil gå ut over barna.

– Det er et helt meningsløst forslag. Det vil gå ut over barna, det vil dessuten gå ut over familier og næringsliv fordi mange flere må ta lengre, ulønnet permisjon fordi de venter på barnehageplass, sier Lysbakken til NRK.

Også KrFs leder Knut Arild Hareide er negativ til Skogen Lunds forslag.

– Det paradoksale er at dette vil øke problemene med barnehageplass fordi det vil øke behovet for barnehageplasser på kort sikt, sier han til NRK.

Venstres leder Trine Skei Grande peker på at det ikke er flertall i Stortinget for regjeringens forslag.

– Det er Stortinget og ikke regjeringen som avgjør hvordan foreldrepermisjonen skal utformes. Venstre kommer ikke til å støtte en snikavvikling av pappapermen slik Solveig Horne og regjeringen legger opp til. Det er det heller ikke flertall på Stortinget for, sier hun.

– Kutt unntaksreglene

Likestillingsombud Sunniva Ørstavik vil også beholde fedrekvoten, men kutte unntaksreglene.

– Unntaksbestemmelsene bygger opp under kjønnstradisjonelle forskjeller. Forslaget motiverer ikke fedre til å ta sin kvote, og vil gjøre det lett å overføre kvote fra mor til far. Dette tjener ikke likestilling, og er heller ikke til barnas beste. Jeg håper Stortinget nå forstår alvoret og kutter unntaksbestemmelsene, sier hun.

Ørstavik mener det er viktig å beholde foreldrekvoten.

VG/NTB

Les også

Mer om

 1. Barn og unge

Flere artikler

 1. NHO vil ha kortere foreldrepermisjon

 2. Norsk foreldrepermisjon - et overgrep?

 3. Pappa kommer hjem

 4. Pluss content

  Pappa kommer hjem

 5. Horne legger til rette for mindre pappatid

 6. Pluss content

  Foreldrepermisjon? Her er 5 smarte triks!

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder