Røe Isaksen åpen for å revurdere metode for å måle mobbe-omfang

ENGASJERT MOT MOBBING: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik (67) leder nå Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Foto:Mattis Sandblad,VG

Bondevik: - Vi trenger mobbetall som kan sammenlignes fra år til år

Statsministeren som i sin tid fikk ned mobbetallene, mener samfunnet er avhengig av tydelige tall på hvor mange som mobbes fra år til år.

Artikkelen er over fem år gammel

VG avslørte fredag at tallet på mobbede barn stupte i fjor med 20.000 på grunn av en ny målemetode. I dag har ikke myndighetene nøyaktig oversikt over hvor mange elever som mobbes, som følge av den nye metoden.

- Det er viktig at det finnes sammenlignbare tall over forekomsten av mobbing blant barn og unge fra år til år. Da ser alle, også beslutningstakere og politikere utviklingen fra år til år. De kan få signal om hvilke tiltak som virker og ikke virker, sier Kjell Magne Bondevik til VG.

BAKGRUNN:På ett år ble antall mobbeofre i Norge nesten halvert. På papiret.

I sin tid som statsminister (1997-2000 og 2001-2005) skapte Bondevik mye oppmerksomhet rundt mobbing blant annet ved at tallene på mobbede barn og unge gikk ned. Bondevik tok sats og sa at mobbingen skulle fjernes fra skolen, fordi han mente at alt annet enn en nullforekomst vill være et for defensivt mål.

- Da vi fikk rapporter om dette fra år til år, viste det seg at tallene en periode faktisk gikk ned. Vi fikk respons på at det gikk an å gjøre noe. Men det er viktig at trykket mot mobbing kommer helt ovenfra og settes på dagsorden nærmest kontinuerlig, sier Bondevik til VG.

Skiller mellom krenkelser og mobbing

Ved å etterlyse en gammel klassekamerat som elevene hjemme i Molde hadde vært vonde mot, viste den daværende statsministeren at mobbing var og er et veldig allment samfunnsproblem.

FEM UTDANNINGSMINISTRE: Tidligere undervisningsminister Kjell Magne Bondevik (foran helt til høyre) møtte tre tidligere skolestatsråder og nåværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen under departementets 200-årsjubileum nylig. Fra venstre: Røe Isaksen, Kristin Halvorsen, Kristin Clemet og Bondevik. Bak: Trond Giske. Foto:Frank Ertesvåg,Fredag fortalte professor Dan Olweus i VG at han han mener det foregår en kraftig under-rapportering av mobbing i den nye Elevundersøkelsen – som skiller mellom krenkelser og mobbing. I saken fremgikk det at forekomsten av elever som ble utsatt for mobbing to eller flere ganger i måneden gikk ned fra rundt syv prosent til fire prosent på ett år - fra 2012 til 2013. Det tilsvarer over 20.000 elever ut fra et totalt elevtall på 800.000 i grunnskolen og videregående.

- Det er viktigere å hjelpe barna enn å beholde historikken, sier Utdanningsdirektoratets Petter Haagensen, etter å ha forklart at Elevundersøkelsen ble endret for å kunne gi skolelederne bedre verktøy til å bekjempe problemene.

- Bør kunne måles over tid

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har merket seg kritikken mot endringene i Elevundersøkelsen.

- Dan Olweus er en autoritet på dette området. Jeg er åpen for at måten dette er kartlagt på i Elevundersøkelsen kan revurderes. Det er viktig at vi har en metode som gjør at forekomsten av mobbing kan måles over tid, sier Torbjørn Røe Isaksen til VG.

- Ingen har noen interesse av at mobbeproblemet underdrives. Vi er veldig åpne for faglige innspill om hvordan dette arbeidet kan gjøres bedre, legger han til.

- Tror tallene er for lave

Den andre veteranen innen forskning på- og arbeid mot mobbing i Norge, professor Erling Roland ved Læringsmiljøsenteret på Universitetet i Stavanger, er i likhet med Dan Olweus kritisk til de nye, offisielle tallene på omfanget av mobbing i norske skoler.

- Jeg tror den nye metoden måler for lave tall, skriver Roland i en epost til VG.

Han tror ikke en nedgang i mobbeforekomst fra seks-syv prosent til fire prosent fra 2012 til 2013, slik Elevundersøkelsen viser, er troverdig.

- Jeg tror ikke den store nedgangen er reell, skriver Roland.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder