BAK TALLENE: Stipendiat Ingunn Ranøyen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern ved NTNU har forsket på sosial angst. Foto:Frode Jørum,RKBU MIDT-NORGE

Ny studie: Få unge med sosial angst får hjelp

Sosial angst oppstår i 12-årsalder

Kun fire prosent av ungdom i psykiatrien har diagnosen sosial angst, selv om 40 prosent av jentene oppgir at de har symptomene.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

– Mange ungdommer med sosial angst er i behandlingsapparatet, uten å få behandling direkte rettet mot sosial angst. Det til tross for at det finnes effektiv behandling, sier stipendiat Ingunn Ranøyen ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge, psykisk helse og barnevern ved NTNU.

Etter å ha analysert flere undersøkelser og helsejournaler blant et utvalg unge, både i og utenfor behandling, fant de at sosial angst er svært vanlig blant ungdom.

Kun 3,7 prosent av ungdommene som allerede var i barne- og ungdomspsykiatrien hadde sosial angst som diagnose.

– Det er bekymringsfullt at de ikke får den behandlingen de trenger, sier Ranøyen.

Undersøkelsen viser at 40 prosent av jentene og 26 prosent av guttene i utvalget med ungdomspasienter i barne- og ungdomspsykiatrien rapporterte høye nivåer av sosial angst-symptomer. Blant ungdommer som ikke er i behandling, har 26 prosent av jentene og 16 prosent av guttene symptomer på sosial angst.

Funnene bekrefter forskernes mistanke om at sosial angst er underdiagnostisert.

Isolerer seg

– Det er ikke nødvendigvis enkelt å fange opp om barn og unge har sosial angst, men det handler om at det hemmer dem i dagliglivet, har funksjonsvansker og redusert livskvalitet i tillegg til at symptomene er alvorlige og varige. Noen tør kanskje ikke å gå på skolen eller delta i fritidsaktiviteter, slik at de ender opp med å isolere seg.

Leder Tonje Kristoffersen i Mental Helse Ungdoms lokallag i Mosjøen vil ha mer åpenhet om psykisk helse. Foto:PRIVAT,

– Å leve med sosial angst har hemmet meg mye. Det var flere aktiviteter på skolen og fritiden jeg ikke turte å delta på, selv om jeg hadde lyst. Jeg opplevde uro, kvalme, hjertebank og svimmelhet i sosiale situasjoner. Hvis jeg forsov meg, dro jeg heller hjem i stedet for å komme for sent av frykt for oppmerksomhet i klassen, forteller Tonje Kristoffersen (29), leder av Mental Helse Ungdoms lokallag i Mosjøen.

Les også:Sosial angst starter tidlig

Hun har levd med sosial angst siden barneskoleårene.

– Sosial angst utvikles for de aller fleste før tenårene, i snitt rundt 12 års alder, vet stipendiat Ingunn Ranøyen som har mastergrad i sosial- og samfunnspsykologi, og som jobber med en doktorgrad om barne- og ungdomspsykiatri.

95 % av alle som får sosial angst utvikler lidelsen før de fyller 20 år.

Eksponering og mestring

– Vi opplever at det er mange barn som sliter med sosial angst som det burde vært søkt hjelp for, sier klinikksjef Mette Bengtson ved Nic Waal institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus, en av landets fremste barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker.

På Twitter: #VGOppvekst Foto: ,

I sitt behandlingsarbeid startet de tidligere i år et prosjekt for å fange opp pasienter med sosial angst, for å kunne gi de riktig behandling; eksponering og mestring.

– Det er nok en underrapportering av barn med sosial angst. Både foresatte og lærere kan i større grad jobbe med tilbaketrukne barn, og øve på det de er redde for.

Vanskelig å oppdage

Ranøyen definerer sosial angst som en frykt for å få oppmerksomhet eller oppføre seg på en pinlig måte. Studien sier ingenting om årsaken til at sosial angst oppstår, men den underbygger at det er vanskelig å oppdage.

Forskerne fant også flere faktorer som lidelsen er assosiert med og som forskerne håper kan gjøre det lettere å oppdage sosial angst:

* Lese- og skrivevansker * Mobbing * Spiseforstyrrelser * Plagsomme kviser

– Disse faktorene kan gjøre det enklere å oppdage sosial angst.

Nesten dobbelt så mange jenter som gutter har symptomer på sosial angst.

– Årsaken kan være at jenter er mer sosialt orientert enn gutter. Det kan være at de bryr seg mer om hva andre tenker, spesielt i tenårene, sier Ingunn Ranøyen.

– Det er viktig at det blir mer fokus på dette i skolen, mener Tonje Kristoffersen.

– Blir sykere

– Psykiske helseproblemer er et av vår tids største samfunnsproblemer, og Norges manglende tilbud gjør at mange unge blir sykere enn de trenger å være, sier styreleder Adrian Lorentsson i Mental Helse Ungdom.

SER PROBLEMET: Styreleder Adrian Lorentsson sier manglende behandling av sosial angst hos unge gjør at de blir sykere enn nødvendig. Foto:Mental Helse Ungdom,

Han peker på at manglende behandling ofte fører til at unge dropper ut av skolen, og dermed blir tapere i arbeidslivet.

– Dette er et alvorlig problem som vi ikke har sett politisk vilje til å løse. Nå må man i mange kommuner ha henvisning fra fastlege for å få hjelp, og de færreste unge snakker om dette med fastlegen sin. Vi vil ha lavterskeltilbud for alle, mer kompetanse inn i helsestasjonene, og psykisk helse på timeplanen, sier Lorentsson.

Les også:Behandler angst hos barn

Han utdyper:

– Barn og unge trenger verktøy for å mestre opp- og nedturer, og før de blir skremt etter å ha Googlet symptomene sine, må de få kunnskap om hva som er normalt. Det må snakkes om allerede i barnehagen, og det må inn i skolen som eget fag. Det må bli allmennkunnskap på lik linje med det vi lærer om at trening og sunt kosthold er viktig for en god fysisk helse, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder