Kan flytte tilbake virksomhet til Ski sykehus

TRANGT: Divisjonsdirektør Yngve Mikkelsen sier Akershus universitetssykehus har for lav bemanning, og at det i løpet av få år også vil bli for trangt dersom ingenting gjøres. Foto: MONA GRIVI NORMAN

Ledelsen innrømmer: Ahus er for lite

LØRENSKOG (VG) Ahus har for lite kapasitet til å behandle antallet pasienter de har ansvar for.

  • Mona Grivi Norman
  • Maria Mikkelsen
  • Geir Arne Kippernes

Artikkelen er over syv år gammel

Det bekrefter divisjonsdirektør Yngve Mikkelsen etter at ansatte ved Ahus de siste dagene har sendt en rekke bekymringsmeldinger om truet pasientsikkerhet og for mange pasienter.

De siste to årene har det nye sykehuset i Lørenskog tatt over ansvaret for 160.000 ekstra pasienter, og driver nå Norges største akuttmottak.

BAKGRUNN: Sykepleiere slår ny alarm

Nå innrømmer ledelsen at de driver på grensen:

- Kapasiteten som sykehuset har hatt, er for liten i forhold til den pasienttilstrømmingen som vi har. Den ordinære driften er krevende, og topper ved sesonginfeksjoner som influensa, er vanskelig å håndtere, sier Yngve Mikkelsen.

- Vi sliter med å håndtere pasienttilstrømmingen med bemanningen vi har i dag.

Les videre under bildet...

TILBAKE: Helse Sør-Øst og Ahus vurderer nå å flytte deler av virksomheten tilbake til Ski sykehus i Follo. Foto: NTB Scanpix

For trangt om tre-fem år

Divisjonsdirektøren mener de fysiske arealene på Ahus er store nok i dag, men at sykehuset allerede mangler bemanning ved flere avdelinger.

Frem mot 2025 er det forventet en befolkningsvekst på hele 25 prosent i Ahus' sitt nedslagsområde.

- Om bare tre til fem år vil sykehuset være for trangt dersom noe ikke skjer. Da vil man nå et nivå hvor maksimalkapasiteten utfordres, sier Mikkelsen.

Flytte til Ski

Helse Sør-Øst har ansvaret for helsetjenester til over 2,6 millioner nordmenn. Nå ser de sammen med Ahus på kapasiteten til storsykehuset.

- Ahus er i ferd med å konkretisere hva de kan gjøre for å styrke kapasiteten, sier fungerende direktør Peder Olsen i Helse Sør-Øst.

Han viser blant annet til at bygningsmassen til gamle Ski sykehus har liten drift i dag, og at de vurderer å flytte tilbake og trappe opp noe av Ahus' sin virksomhet der.

- Ski sykehus er en del av Ahus og et uutnyttet potensial med bygningsmessige betydelige ressurser. Det er bygninger som allerede står der, sier Olsen.

Endre pasientområder

- Først vil vi se på effekten av at man har fått full utnyttelse på Ahus, en utbygging av akuttmottaket og en optimal utnyttelse av sykehuset på Ski. Hvis det fortsatt er mangelfull kapasitet vil vi vurdere om grensene for opptaksområdet skal justeres, sier Olsen.

Og endringer i opptaksområdet kan det bli, men svaret på dette får man ikke før kapasitetsvurderingen er ferdig. Ifølge Helse Sør-Øst skal denne foreligge tidlig i 2013.

Nes kommune, som i dag får sine tjenester fra Sykehuset Innlandet, har bedt om å få alle sine spesialhelsetjenester fra Ahus. Vestby, som i dag dekkes av Ahus, ønsker å få sin spesialhelsetjeneste fra Østfold når det nye sykehuset er klart, opplyser direktør Alice Beathe Andersgaard i medisin og helsefag i Helse Sør-Øst til VG Nett.

Ahus mener selv at nye pasientområder ikke er veien å gå:

- Hvis man reduserer opptaksområdet gjør det noe med arealbehovet, men hvis man flytter opptaksområdet til et annet sykehus vil også midlene flyttes, påpeker Yngve Mikkelsen.

Han mener midlene er for snevre med tanke på pasientmengden sykehuset har.

- Det vil bety at man får mer plass, men mindre penger til bemanning.

Brev til Støre

I et brev til helseministeren, sendt i går, skriver legene på Ahus at kapasiteten og antallet sengeplasser er mangelfull. Situasjonen har vart over lang tid og «medfører en forhøyet risiko for pasientene i vårt opptaksområde».

Brevet er sendt til helseminister Jonas Gahr Støre, Helse Sør-Øst-direktør Peder Olsen og fylkeslege Petter Schou.

Tillitsvalgte Heidi Espvik og Aage Huseby har skrevet brevet, og hilser fra en samlet legegruppe. Før brevet ble sendt hadde legene ved Ahus torsdag et allmøte.

De skriver at sykehuset går fra unntakssituasjon til unntakssituasjon, og at dersom det ikke blir satt i verk store tiltak raskt, ser legene for seg «en fremtid der det kan bli vanskelig å ta ansvar for forsvarlighet i egen behandlingspraksis med disse rammene».

Legeforeningen har ytret bekymring om at det er for få leger på Ahus.

- Ahus har søkt om flere hjemler og fått åtte midlertidige hjemler på grunn av den omstillingsprosessen Ahus er i, sier direktør Alice Beathe Andersgaard i medisin og helsefag i Helse Sør-Øst til VG Nett.

Les også

Mer om

  1. Sykehus

Flere artikler

  1. Ahus har varslet fylkeslegen etter pasientkaos

  2. Sykepleierne slår ny alarm på Ahus: Blir bare verre

  3. Hastemøte om sprengt sykehus-kapasitet

  4. Anonyme ansatte ved Ahus slår alarm

  5. Leger og sykepleiere rømmer Ahus

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder