STARTET HER: Overgrepene mot den fornærmede jenta startet på et lokaltog fra Oslo S mot Lillestrøm. Foto: FRODE HANSEN,

Begikk overgrep på lokaltog: Dømt til samfunnsstraff

Politiadvokaten: Overraskende mildt

Fornærmede og familien er skuffet

To unge menn på 18 og 22 år fra Oslo er dømt til samfunnsstraff og fengsel for overgrep mot en mindreårig
jente.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

De aktuelle overgrepene skjedde blant annet på et lokaltog og i en leilighet i Oslo i fjor sommer.

I den ferske dommen fra Oslo tingrett ble den 18 år gamle mannen dømt til 344 timers samfunnsstraff for to tilfeller av seksuell omgang med den mindreårige jenta på en særlig krenkende måte. 22-åringen fikk ti måneders fengsel for ett overgrep.

Formildende

Retten er dermed svært uenig med påtalemyndigheten som la ned påstand om to år og to måneders fengsel for 18-åringen. I dommen trekker retten frem flere omstendigheter som er formildende og forsvarer bruk av samfunnsstraff:

POLITIADVOKAT: Sturla Henriksbø ved Oslo politidistrikt. Foto: BJØRN-MARTIN NORDBY,

* Han har samarbeidet med politiet og identifisert to andre gjerningsmenn i straffesaken.

* Han var under 18 år på gjerningstidspunktet.

* Han har tatt tak i livet sitt og flyttet fra et uheldig miljø i Oslo og startet på videregående skole.

– Vi registrerer at fornærmede har blitt trodd på sin forklaring om hendelsesforløpet, og at tingretten er enig med påtalemyndigheten i at hun ble utsatt for grove overgrep, sier politiadvokat Sturla Henriksbø ved Oslo politidistrikt til VG.

– Bør vurdere anke

I dommen trekkes også frem flere skjerpende omstendigheter i overgrepssaken, men som ikke er blitt tillagt like stor vekt:

* Fornærmede ble tvunget av de domfelte til å røyke mer hasj. Retten mener dette ble gjort bevisst for å redusere hennes evne til å motsette seg overgrepene og slippe unna.

* Det ikke ble brukt prevensjon.

* Det var ingen relasjon mellom fornærmede og de domfelte i forkant av overgrepene.

– Tingretten har utmålt en overraskende mild straff tatt i betraktning hvor grov saken er. Slike saker har inntil 15 års strafferamme, og han var nesten 18 år på gjerningstidspunktet, sier Henriksbø.

Politiadvokaten sier at det vil være naturlig at påtalemyndigheten vurderer om straffeutmålingen skal ankes.

– Og det er det statsadvokaten som avgjør, sier han.

FORSVARER: Advokatfullmektig Bjørn Aksel Henriksen. Foto: KRISTER SØRBØ,

Dommen mot 18-åringen er en fellesstraff hvor en voldsdom fra februar i år er inkludert. Han ble i voldsdommen dømt til ungdomsstraff – en dom han avbrøt før den var gjennomført.

– Vi prosederte på samfunnsstraff, og retten er enig i det. At politiadvokaten mener straffen er lav overrasker ikke ut fra påstanden som ble lagt ned, sier 18-åringens forsvarer Bjørn Aksel Henriksen til VG.

– Erkjennelse har stor betydning for fornærmede

Under hovedforhandlingen i Oslo tingrett la politiadvokaten ned påstand om to års fengsel for den 22 år gamle mannen. Han ble dømt til ti måneders fengsel for ett overgrep.

Tingretten mener 22-åringens samarbeid med politiet for å identifisere andre personer i saken skal gi strafferabatt. I tillegg erkjente 22-åringen tiltalen som ble tatt ut mot ham.

«Videre har tiltaltes erkjennelse ofte stor betydning for fornærmede i slike saker som denne.», står det i dommen.

De to domfelte mennene ble også dømt til å betale henholdsvis 75.000 og 60.000 kroner i oppreisning til den fornærmede jenta.

– Har brutt ungdomsstraff tidligere

– Hun og foreldrene ble skuffet. Vi er overrasket over samfunsstraff. Jeg forstår argumentet med domfeltes (journ.anm. 18-åringen) unge alder, men han har brutt ungdomsstraff tidligere, sier fornærmedes bistandsadvokat, Gunhild Lærum, til VG.

Ifølge dommen, har fornærmede fått påvist posttraumatisk stressyndrom, og psykologen mener hun må påregne minst ett år med behandling og at det er for tidlig å si om hun får permanent skade.

BISTANDSADVOKAT: Gunhild Lærum. Foto: ROGER NEUMANN,

– Erstatningen er for så vidt lav, men det er ikke det mest overraskende. Nivået er lavt i Norge, og mange er redd for å skru det opp. Jeg mener hun er påført psykisk skade, og det er for tidlig å fastslå om hun er alvorlig skadet i lovens forstand, sier Lærum.

Den tredje tiltalte (20) i straffesaken møtte ikke opp til hovedforhandlingen i Oslo tingrett, men 20-åringen ble pågrepet og varetektsfengslet etter at forhandlingene var avsluttet. Rettssaken mot 20-åringen er utsatt.

Siktet for gjengvoldtekt

De tre mennene ble innledningsvis siktet for gjengvoldtekt, som har en strafferamme på 21 års fengsel.

Da statsadvokat Cecilie Schløsser Møller skulle ta ut tiltale, mente hun imidlertid at bevisene kun holdt til første ledd av paragrafen for seksuell omgang med barn under seksten år.

På rettssakens siste dag tok saken en tredje vending da aktor og politiadvokat Sturla Henriksbø omgjorde statsadvokatens tiltale til å gjelde andre ledd i samme paragraf – at handlingene var begått på en særlig krenkende måte.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder