HØY KOSTNAD: Prisen som det offentlige må betale for en hofteoperasjon varierer i snitt med rundt 70.000 kroner mellom et statlig sykehus og en privat klinikk. Fotoet er fra en operasjonsstue på Ahus. Foto: MATTIS SANDBLAD
HØY KOSTNAD: Prisen som det offentlige må betale for en hofteoperasjon varierer i snitt med rundt 70.000 kroner mellom et statlig sykehus og en privat klinikk. Fotoet er fra en operasjonsstue på Ahus. Foto: MATTIS SANDBLAD

- Skjuler prisgap på operasjoner for Stortinget

Hofteprotese-operasjon i statlig sykehus: 149.815 kroner

INNENRIKS

Hofteprotese-operasjon i privat sykehus: 75.000 kroner

Riksrevisjonen har innhentet prisene for operasjoner på statlige sykehus, men vil ikke dele dem med Stortinget.

Publisert: Oppdatert: 04.12.13 03:42

Opplysninger VG har innhentet, viser at en hofteprotese-operasjon utføres for dobbelt så stor kostnad i et statlig- som et privat sykehus.
Ifølge tall Riksrevisjonen har innhentet i forbindelse med en rapport om sykehusene effektivitet, koster det i snitt 149.815 kroner å sette inn en hofteleddsprotese på en pasient ved de statlige sykehusene.

Men dette tallet får ikke Stortinget kjennskap til - før nå.

Medisinsk direktør Vidar Arnulf i Vertikal helse opplyser at snittprisen på en slik operasjon ved et privat sykehus er mellom 65.000 og 85.000 kroner.

Også direktør Heidi Ø. Solvang ved Ringvollklinikken bekrefter overfor VG at de private sykehusene, Ringvollklinikken inkludert, ligger på halvparten av kostnadene som et offentlig sykehus bruker på en slik kne- eller hofteoperasjon.

- De private kommersielle sykehusene produserer operasjoner for rundt 50 prosent av de kostnadene som samme inngrep koster i offentlige sykehus, sier Solvang til VG.

Les også: Store forskjeller i liggetider.

Lønnum brøt ut

Nestleder Arve Lønnum i Riksrevisjonens kollegium, reagerer sterkt på VGs opplysninger.

Han gikk til det sjeldne skritt å ta dissens på at snitt-prisene på sykehusoperasjonene ikke ble oversendt til Stortinget i den rapporten om sykehus-effektivitet som Riksrevisjonen la frem torsdag.

- Dette er å avskjære Stortinget for den mest relevante informasjonen om sykehusenes effektivitet. Jeg synes det er veldig spesielt at Stortinget ikke skal få del i opplysninger om snittkostnader på operasjoner som Riksrevisjonen faktisk har funnet fakta om, sier Arve Lønnum (Frp) til VG.

Han tok selv initiativ til at denne prissettingen på enkeltoperasjoner skulle kartlegges og vises i rapporten. Men i kollegiet ble han eneste medlem som ville videresende disse opplysningene til Stortinget.

- Mangler oversikt

Riksrevisor Jørgen Kosmo begrunner fraværet av kostnader i rapporten med at det forelå et for tynt tallgrunnlag fra mange av sykehusene til at opplysningene om kostnader på operasjoner ble med i rapporten.

- Ingen har fullstendig oversikt over disse kostnadene. Det vil ikke være riktig å bryte ned totalkostnadene på hvert enkelt sykehus da, begrunner Kosmo.

Han viser til at flertallet i Riksrevisjonens kollegium, der han selv er leder, mente det var tilstrekkelig grunnlag for å konkludere i rapporten uten kostnader på operasjoner. De konsentrerte seg om forskjellen i liggetider fremfor kostnader på operasjoner.

- Noen av disse kostnadstallene er det umulig å få korrekt, det er vanskelig å sammenligne hummer og kanari og trekke noen konklusjoner ut av dette. Vi hadde sikrere tall over forskjellen i liggedøgn mellom sykehusene, sier Kosmo.

Han sikter blant annet til at flere statlige sykehus rett og slett ikke har egne nedbrutte tall på dette.

- Mangler systemer

- Det var svært få helseforetak som hadde et system som sa noe om hva en hofteproteseoperasjon kostet, sier prosjektleder Børre Fylling i Riksrevisjonen til VG.

Han mener de dataene som Arve Lønnum etterlyser ikke finnes i mange av sykehusene.

Riksrevisor Kosmo gir Fylling støtte:

- Jeg er for benchmarking, men man må være påpasselig slik at man har et likt sammenligningsgrunnlag, ellers vil ikke dette ha noen verdi, sier Kosmo.

Uansett har Riksrevisjonen selv fremhevet Sykehuset Vestfold som det mest produktive statlige sykehuset i landet, målt opp mot gjennomsnittlige kostnader for de andre sykehusene. Men samtidig skriver Riksrevisjonen at det er få andre sykehus som har data til å gjennomføre tilsvarende beregninger.

- Lett å sjekke kostnad

Arve Lønnum mener Riksrevisjonen forsøker å tone ned prisen på de utvalgte operasjonene når de ikke sender opplysningene videre til Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite.

- Det er åpenbart at den egentlige grunnen til at de statlige sykehusenes priser tilbakeholdes, er at det vil være lett å sjekke om de sykehusene produserer disse operasjonene for forsvarlig kostnad, sier Lønnum til VG.

Han foreslo at Riksrevisjonen selv skulle sjekke prisene på samme typer tjenester i offentlig og privat helsevesen. Nå stiller han seg uforstående til at dette ikke ble gjort, men trøster seg med at det nå som tallene likevel blir kjent, blir det lett å sammenligne for dem som vil.

- Hvorfor skal ikke Stortinget få vite hvilke sykehus som driver den mest effektive behandlingen til de laveste kostnadene, spør Lønnum.

Her er oversikten over snittprisene på utvalgte operasjoner i de statlige sykehusene:

Korsbånd:
** Annen operasjon på kne eller legg, dagkirurgisk behandling: 13.856 kroner.
** Operasjoner på kneledd uten proteseoperasjon (døgnkirurgi): 42.122 kroner.

Hofteprotese:
** Innsetting av hofteleddprotese (med kompliserende sykdom): 149.815 kroner.
** Innsetting av hofteleddprotese (u/ks): 122.616 kroner.

Hoftebrudd:
** Operasjon på bekken/hofte/femur eksklusive proteseoperasjon (med kompliserende sykdom) : 89.100 kroner.
** Operasjon på bekken/hofte/femur eksklusive proteseoperasjon (u/ks): 60.795 kroner.

Tykktarmskreft:
** Større operasjoner på tynntarm og tykktarm (m/ks): 170.027 kroner.
** Større operasjoner på tynntarm og tykktarm (u/ks): 88.902 kroner.

Sjekker priser

Direktør Vidar Arnulf i Vertikal helse, selger private helseforsikringer og har god oversikt over enhetspriser og kostnader hos sykehusene.

Han sammenligner spesielt med hofteprotese-operasjon, der staten har redusert refusjons-samarbeidet med private sykehus.

- I de private sykehusene betaler man mellom 65.000 og 85.000 kroner for slike operasjoner. Det vil si at private sykehus tilbyr slike operasjoner til ca. halvparten av det det offentlige beregner kostnaden til, sier Arnulf.

Både han og direktør Heidi Solvang i det private sykehuset Ringvollklinikken, synes det er mer enn merkelig at staten ved Helse Sør Øst nå kutter ut å kjøpe hofteoperasjoner av private sykehus.

Tilleggsdiagnoser

- Det er ikke tvil om at det går an å gjøre kirurgiske inngrep både innen hofte- og kneoperasjoner vesentlig rimeligere i private sykehus enn i det offentlige, sier adm. direktør Heidi Ø. Solvang ved Ringvollklinikken til VG.

- De private sykehusene har ikke en akuttfunksjon og kan derfor planlegge operasjonene på en annen måte, legger hun til.

Vidar Arnulf sier det også hører med til bildet at offentlige sykehus også opererer pasienter med kompliserende tilleggsdiagnoser.

- Det gjør sjelden private sykehus. Det er nok med på å forsvare en noe høyere gjennomsnittspris i de offentlige sykehusene, sier Arnulf.

Her kan du lese mer om