Barnehagebarn fikk etsende avløpsåpner i munnen

Ulykken skjedde i Oslo-barnehage

Barnet får medisinsk behandling på sykehus

Et småbarn i en Oslo-barnehage fikk før påske i seg etsende avløpsåpner fra en flaske i barnehagen. Barnet er nå under sykehusbehandling. Barnehagen er pålagt å gjennomgå sine rutiner.

Publisert:

Seksjonsleder for barnehagekontoret i Nordre Aker bydel, Kristin Voldsnes, bekrefter at et barn i den aktuelle barnehagen skal ha fått i seg etsende avløpsåpner-væske via en tilgjengelig flaske.

- Jeg kan bekrefte at den versjonen av hendelsesforløpet som VG kjenner til, stemmer, sier Voldsnes til VG.

Hun understreker alvoret i hendelsen, og ber om forståelse for at både barnet, barnets familie og barnehagen er preget av hendelsen.

- Vi dro til barnehagen på uanmeldt tilsyn i forrige uke etter at vi fikk inn meldingen. Vi har også vært i løpende kontakt med barnehageeier om saken gjennom påsken. Bydelsoverlege og bydelsavdeling er også varslet om saken, sier Voldsnes til VG.

Har du tips? Kontakt VGs journalister

Hun legger ikke skjul på at det er den private barnehagen som har ansvaret for hendelsen.

- Hvilke funn gjorde dere under tilsynet?

- Det kom frem opplysninger om at barnet hadde fått etsende væske i munnen. Dette er en svikt i rutinene om at denne typen avløpsmidler og etsende væsker skal være forsvarlig oppbevart, svarer Voldsnes.

Hun vil nå påse at barnehagen skjerper sine rutiner når det gjelder oppbevaring og håndtering av etsende væsker.

- Forferdelig

- Det er bare forferdelig at slike hendelser skjer, i første omgang for det rammede barnet og familien, sier Voldsnes.

Det har gått ut informasjon til foreldrene til alle barna i barnehagen om hendelsen.

- Nå blir det vår jobb sammen med barnehagen å sørge for at tilsynsrapporten blir fulgt opp og at barn, foreldre og ansatte blir ivaretatt. Vi har understreket betydningen av at de ansatte får tilgang til samtaler med psykolog-kompetanse. Hendelsen har gått veldig innpå flere av de menneskene som er berørt, også ansatte i barnehagen, sier seksjonslederen til VG.

Hverken styreren for barnehagen eller barnehageeieren ønsker å kommentere saken, men sistnevnte har engasjert advokat Harald Venger til å besvare henvendelsen fra VG.

- Skjedd en ulykke

- Det jeg kan bekrefte er at det har skjedd en ulykke i barnehagen før påske som medfører medisinsk oppfølging. Men det må gjøres nærmere undersøkelser om hva som har skjedd. Vi må få klarhet i dette, om rutinene har vært gode nok og om disse har vært fulgt, sier Venger til VG.

Han har snakket med barnehagen om saken.

- De ønsker foreløpig ikke hverken å bekrefte eller avkrefte hva som har skjedd før de har undersøkt saken og brakt dette på det rene.

- Hovedfokus nå er barnet og barnets familie, og at de som har behov for oppfølgning, får dette. Men før vi får en bedre oversikt over hva som har skjedd, kan vi ikke gi flere detaljer, sier advokat Harald Venger.

VG kjenner til at barnet i barnehagen skal ha ført en flaske til munnen og fått det etsende innholdet i munnhulen.

Flasken skal ikke ha vært det etsende innholdets originalemballasje, som alltid er påført barnesikret kork.

Flasken skal så ha blitt stående ubevoktet, og barnet har fått innholdet i munnen.

115 henvendelser til Giftsentralen

Giftsentralen får med ujevne mellomrom henvendelser om at barn har kommet i befatning med avløpsåpnere og andre etsende midler.

I løpet av de siste fem årene har avdeling for giftinformasjon i Helsedirektoratet mottatt 115 henvendelser der barn opp til ni år på en eller annen måte har fått munn-kontakt med avløpsåpnere.

De understreker på sin hjemmeside at avløpsåpnere kan gi alvorlig helseskade.

- Av disse 115 henvendelsene har 80 henvendelser vært så bekymringsfulle at vi har gitt råd om oppfølging i helsevesenet, sier seniorrådgiver Anita von Krogh i Giftinformasjonen til VG.

På generelt grunnlag gis det råd om at etsende væsker som avløpsåpnere ikke helles over på annen emballasje enn originalemballasjen.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder