KUTT-KRITIKK: Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) blir anklaget for å utsette lavlønte uføre for kraftige kutt i inntektene. Foto:Frode Hansen,VG

14 260 uføre er i skikkelig uføre

Mange lavtlønte blant dem som taper mest

Over 14 000 uføretrygdete nordmenn taper stort på regjeringens omlegging av uføretrygden. Nå viser nye beregninger at mange av disse er lavtlønte.

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Før helgen leverte Eriksson et svar på et skriftlig spørsmål fra SVs Kirsti Bergstø om uførereformen som ble innført fra nyttår.

I svar gir Eriksson en oversikt over inntektsnivået til de 14 260 personene som får redusert nettoinntekt med mer enn 6000 kroner i året, uten å få dette kompensert av regjeringens treårige overgangsordning.

Den viser at over 500 uføre med inntekt på mellom 100 000 og 200 000 i året rammes av et slikt kutt. Og over 4000 uføre med inntekt på mellom 200 000 og 300 000 opplever det samme.

Les også: Uføre er ikke late

Forslag

– Vi har fått vår mistanke bekreftet. Dette viser at regjeringen har gjennomført uførereformen på usosialt vis, i strid med Stortingets intensjoner i 2011. Regjeringen burde ha laget en kompensasjonsordning som omfattet alle som taper. Dette betyr at tusenvis av uføre nå opplever at det blir enda vanskeligere å få endene til å møtes. Det er helt uakseptabelt, sier Bergstø.

– Hva vil dere gjøre?

UFØRE-FORSVARER: SVs trygdetalskvinne Kirsti Bergstø. Foto:Frode Hansen,VG

– Vi har fremmet et forslag i forbindelse med behandlingen av revidert budsjett i vår, hvor vi ber om at ingen uføre skal tape mer enn tusen kroner. Vi vil også skjerme uføre med økt bruttoinntekt, som opplever store tap, som følge av at de mister andre ordninger, som bostøtte, uten at nettoinntekten deres har blitt endret.

Oversikten

Her er oversikten over inntektsnivået til de 14 260 uføre som får redusert inntekten sin med over 6000 kroner:

Inntekt under 100 000: 2

100 000 - 200 000 kroner: 537

200 000 - 300 000 kroner: 4 004

300 000 - 400 000 kroner: 3 623

400 000 - 500 000 kroner: 2 232

Over 500 000 kroner: 3 862

– Samlet Storting var enig

– Det viser at det er over 8000 uføre med inntekt under 400 000 kroner, som rammes spesielt hardt. Det er de svakeste, og de som rammes hardest. I revidert statsbudsjett utvidet regjeringen sin overgangsordning for enkelte av de som taper på uførereformen, men gruppen på 14 260 personer fikk heller ikke denne gangen noen kompensasjon. Det vil vi forsøke å gjøre noe med:

– Vi mener dette bryter med Stortingets intensjon i uførereformen. Et samlet Stortinget var i 2011 enige om at uføre etter overgangen skulle komme ut med om lag den samme nettoinntekten. Det har ikke skjedd. Nå må Stortinget ta disse nye tallene på alvor og samles om en løsning, sier Bergstø.

Erikssons svar

Eriksson viser i sitt svar blant annet til at deler av de uføre, har andre inntekter.

– Vi registrerer at SV har høyt engasjement for de uføre. Det er prisverdig. Regjeringen og Frp er opptatt av at vi skal lykkes med uførereformen: Den skal gjøre det lettere kombinere arbeid og trygd og den skal gi en verdig inntektssikring for de som er for syke til å jobbe.

– Det er når det gjelder det siste, at dere anklages for ikke å levere?

– Vi er innstilt på å finne løsninger. Vi innførte en overgangsordning som kompenserer for inntektsnedgang etter skatt på over 6000 kroner. I revidert budsjett foreslår vi at grensen blir 4000 kroner: Det betyr at 10000 flere får skattelettelser. Jeg synes det er greit å legge til at i underkant av 200000 uføre kommer godt ut av reformen.

Les også: Nå skal han stanse trygde-turistene

Ved utgangen av tredje kvartal 2014 var det registrert 310 000 uførepensjonister. Statens trygdeutgifter er økende.

– Disse tallene bekrefter behovet for vårt krav om at vi vil ha konsekvensene utredet. Det er så mange konsekvenser vi ikke har fått se, sier Aps-talskvinne, Lise Christoffersen:

– Det gjelder blant annet uføre med gjeld, tilleggspensjoner, SFO og bostøtte. Vi må i sin fulle bredde få se konsekvensene før vi fatter noen avgjørelse, sier hun.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder