Uføre Anne (55) til statsråd Eriksson: «Hvorfor tror du folk blir ufør? For moro skyld?»

Anne Frigstad er ufør. – Jeg vil gjerne jobbe, men kan ikke. Da synes jeg det er forferdelig å bli straffet.

Publisert:

Hun tok kontakt med VG etter at vi mandag skrev om at arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) og regjeringen vil gjennomføre omleggingen av uføretrygden fra nyttår. Hun skrev på et åpent brev som hun sendte ham i går, som VG får trykke.

– Jeg opplever at tryggheten min er borte. Intensjonene deres om at en del uføre kan kombinere trygden med arbeid, er veldig bra, men hvorfor må de ramme meg og alle som av helsemessige årsaker ikke er i stand til å jobbe, spør hun.

– 100-vis foran i køen

Vi sitter i stua hennes på Bekkestua utenfor Oslo, en koselig leilighet, som er tilpasset hennes handikap.

– Jeg var farmasøyt til jeg ble ufør i 2005. På grunn av den alvorlige leddgikten ble påkjenningene for store slik at jeg ikke maktet å jobbe mer.

Hun serverer oss litt frukt og kaffe. Hendene er så kroket at hun sliter med å servere oss.

– Hodet mitt er klokkeklart og det kan hende jeg kan jobbe noen få timer i uken, men jeg tror ingen vil ha så ustabil arbeidskraft. Det står hundrevis foran meg i køen av unge arbeidsføre som arbeidsgiverne foretrekker.

– Straffer oss

I statsbudsjettet i dag kom det frem at uføre fra 1. jan. 2015 skal skattlegges som vanlige arbeidstagere. Eriksson går inn med en overgangsordning for uføre med gjeld, slik at de skjermes i tre år.

– Jeg er ikke i stand til å komme i jobb i denne perioden. Etter tre år vil inntekten min falle dramatisk. Jeg tok opp gjeld for å kjøpe denne tilpassede leiligheten. Vil de at jeg skal selge den? Jeg begynner å gråte bare ved tanken. Denne regjeringen bidrar til å spre frykt og det kommer ikke noe godt ut av det:

– Jeg og svært mange er hundre prosent arbeidsufør. De straffer oss på en forferdelig måte, sier Anne Frigstad.

Her er hennes brev til Eriksson:

«Til Robert Eriksson

Jeg henvender meg nå til deg om ny uføretrygd.

Litt om meg: Jeg er 55 år og ble uføretrygdet i 2005 på grunn av alvorlig leddgikt, etter å ha vært i full jobb i 20 år. I de årene bidro jeg med å betale skatt til dette samfunnet. Jeg jobbet over evne i mange av disse årene. Til slutt sa kroppen stopp.

Jeg er i dag ikke i stand til å jobbe.

I forbindelse med omtale av omleggingen spurte VG deg:

«Og etter tre år vil uføre med gjeld oppleve et ganske stort inntektstap?»

Du svarte: «Ja, men vi mener tre år er god tid til å tilpasse seg og ikke minst bruke muligheten til å øke inntekten sin ved å kombinere trygd med å jobbe». Du sier også at «Nå som vi endrer ordningen, vil det lønne seg å kombinere trygd med arbeid. Det betyr at det blir mer lønnsomt å være ufør».

Du sier det skal lønne seg å jobbe. Selvfølgelig skal det det! Men dere kan ikke kutte inntektsgrunnlaget til mennesker som ikke har evne til å jobbe på den måten dere gjør nå. Du snakker mye om at de uføre skal tilpasse seg, men da trenger vi ganske mange medisinske mirakler.

Har dere tenkt på dem som ikke har evne til å jobbe?

Hvordan skal mennesker som er helsemessig ute av stand til å arbeide kunne «bruke muligheten til å øke inntekten sin ved å kombinere trygd med å jobbe»?

Kan du forstå at denne reformen kan oppleves som en straff?

Det hjelper ikke å si at vi skal få en overgangsordning på tre år. Jeg kan fortsatt ikke jobbe om tre år – og det er det mange med meg som ikke kan. Hvorfor tror du mennesker blir uføre? For moro skyld? Fordi det lønner seg? Fordi vi får et bedre liv? Nye venner?

Jeg kan stille uendelig mange flere spørsmål – men jeg kan hjelpe deg med svarene på dem – og det er NEI:

Nei, det var ikke for moro skyld at jeg ble ufør. Nei, det lønner seg ikke å være ufør. Nei, vi får ikke et bedre liv. Nei, vi får ikke flere venner.

Jeg skulle så gjerne vært i jobb – og denne reformen har minnet meg på det. Men det hjelper ikke å bli minnet på når jeg faktisk ikke er i stand til å jobbe.

Skal vi som ikke er i stand til å jobbe bare forsvinne? Hadde det vært det beste for samfunnet?

Det å være ufør betyr ikke at man ikke har omsorgsevne. evne til å være mor, bestemor, kjæreste, tante og venn. Evne til å være et medmenneske. Er ikke dette noe verdt?

Med denne reformen kommer jeg og mange med meg til å gå radikalt ned i inntekt, da jeg er i den situasjonen at jeg har mye gjeld, og jeg har privat pensjon som ikke blir justert. Når man er uføretrygdet er det viktig med forutsigbarhet og trygge rammer.

For oss hjelper det ikke å få 3 år på seg til å få «muligheten til å justere livet sitt etter reformen». For å snakke for meg selv: Må jeg selge leiligheten jeg bor i som er tilrettelagt for meg? Konsekvensene av det er mildt sagt større enn det som kommer frem i regnestykket, ditt. Tenk over om dette dere nå gjør kan skape flere sosialklienter.

Det er et godt gammelt uttrykk som heter «å spare seg til fant» – og da er det jeg spør; hvem er det som blir fant?

Jeg tenker at dere begynner i feil ende; Det betyr at det er hjelpeapparatet som må styrkes. Det må tilrettelegges slik at flest mulig kommer i arbeid. Det er her ressursene må økes – og ikke ta fra dem som ikke har mulighet til å jobbe.

Med hilsen

Anne Frigstad,

en borger i dette samfunnet som ønsker å føle at jeg er verdt noe – og som ønsker å være trygg».

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson svarer i en mail til VG at han synes det er trist å høre at Anne Frigstad opplever at hun lever et liv i utrygghet.

– Det er viktig for meg å presisere at jeg aldri har sagt at alle skal og må jobbe. Tvert imot er jeg opptatt av at de som er for syke skal ha en verdig og anstendig inntektssikring i uføretrygden, sier statsråden.

Han mener det er et poeng at de nye skattereglene ble lagt frem av Stoltenberg-regjeringen og at uførereformen ble vedtatt av Stortinget i 2011.

– De fleste uføre vil komme om lag likt eller bedre ut som følge av omleggingen. Regjeringen foreslår å innføre en treårig overgangsordning som i 2015 gir inntil 20.000 kroner i skattefradrag til uføre som har gjeld. Dette vil hjelpe mange økonomisk som ellers ville kunne fått en stor skatteskjerpelse fra 2014–2015. Uten vår overgangsregel ville Anne kunne ha fått en betydelig skatteøkning allerede fra neste år, sier Eriksson.

Her kan du lese mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder