Justisministeren i Kontroll- og konstitusjonskomiteen: - Det har glippet. Og det er mitt ansvar.

Jette Christensen (Ap): - Vi har en svakere justisminister

VGs Skartveit: - Dette sier mye om at Frp er et ferskt regjeringsparti

Men Anundsen mener samtidig at han ikke fikk varsler som burde gjort at «bjeller skulle ringe».

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Kjernen for dagens høring i Stortinget er at Politiets utlendingsenhet (PU) ikke skal ha fått videreformidlet politiske føringer fra Justisdepartementet om at hensynet til barns beste - særlig asybarn som har vært lenge i landet - skal tillegges større vekt når oppholdssøknader vurderes.

BAKGRUNN: Asylbarna: Dette kan felle Anundsen

Det har vært PODs ansvar å videreformidle denne såkalte «utelatte formuleringen».

- Vi burde ha sett denne endringen. Det er pinlig at vi ikke har klart å se den, sa politimester Humlegård under den vel tre timer lange høringen.

Samtidig bedyret Humlegård, på VGs spørsmål, at det i samtaler med justisminister Anders Anundsen aldri har vært snakk om å skjerme asylbarna.

- Kunne fulgt opp dette bedre

Så var det justisministeren som måtte svare for seg.

Mot slutten av høringen, mens han ble stilt til veggs av Martin Kolberg (Ap), sa Anundsen følgende:

- Jeg tror ikke det går an å gjøre dette på en bedre måte enn jeg har gjort.

Men så, like etterpå:

- Vi kunne gjort ting bedre for å følge opp dette på en bedre måte. Det har glippet. Og det er mitt ansvar.

På spørsmål fra Krfs Hans Fredrik Grøvan like etter, gjentok han seg selv:

- Vi kunne fulgt opp dette bedre; det er ingen tvil om at politikkendringen ikke nådde gjennom systemet.

Abid Raja (V) spurte flere ganger om ikke justisministeren og departementet på noen måte kunne skjønt at den klare politikkendringen ikke ble gjennomført nedover i etatene, før Bergens Tidende avslørte utsendelsestallene.

- Utover høsten kunne vi kanskje bidratt til å undersøke nærmere hvorfor så mange lengeværende barn ble returnert, erkjennet Anundsen.

Ingen bjeller ringte

Jette Christensen (Ap) og Bård Vegar Solhjell (SV) påpekte begge at Anundsen mottok over 70 varsler, brev i retur fra PU, og at det var stor medieomtale om utsendelse av asylbarn. De lurte på hvorfor statsråden ikke reagerte, da mange av de lengeværende barna ble utsendt i september.

- Det er ikke så mange av de varslene som skulle bidra til at bjeller skulle ringe.

Han sa videre:

- Dette kom frem i rapporten i oktober. Men at det ble sendt ut mange i september, var jeg klar over. Det hang sammen med at mange ble sendt ut totalt i september.

Abid Raja lurte på om statsråden ønsket å beklage at det ble sendt ut lengeværende barn.

- Jeg beklager at vi har kommet i en slik situasjon, og de konsekvensene det har fått.

Raja forsøkte flere ganger å få ham til å gi en personlig beklagelse, noe justisministeren ikke ga.

Anundsen: - Burde vært tydeligere

Per Olaf Lundteigen (Sp) spurte tre ganger om hvilke feil han mener politidirektøren har begått. Anders Anundsen svarte ikke, men understreket følgende:

- Uavhengig av hvem som har gjort feil er det mitt ansvar.

Hans Fredrik Grøvan syntes det var «underlig» at det kunne plante seg en misforstått holdning i PU og Politidirektoratet, når etatene hadde jevnlige møter med departementet gjennom et helt år, og statsråden uttad var svært tydelig på poltikken.

- Jeg forutsetter at etatene forholder seg til de styringsrammer de får fra departementet, svarte han.

Tidlig i høringen sa Anundsen følgende:

- Vi burde vært tydeligere, det er det ingen tvil om at vi må ta lærdom av. Saken gir grunnlag for læring og en gjennomgang av gjeldende praksis.

Men la samtidig til:

- Det må forutsettes at ledere i politiet leser de brev de mottar.

Ap: - Svakere justisminister

På vei inn i høringsrommet svarte Anundsen, på spørsmål fra VG, at han ikke ønsket å kommentere hvorvidt han sitter trygt som statsråd.

Da komitéhøringen var over ved 19-tiden, møtte statsråden det massive pressekorpset:

- Hvis dette var så viktig for deg, hvorfor fulgte dere ikke opp med Politidirektoratet (POD) om politikkendringen ble gjennomført?

- Vi hadde ingen grunn til å tro at tildelingsbrevet ikke ble fulgt opp.

Arbeiderpartiets Jette Christensen sier følgende til VGs reporter på Stortinget:

- Vi har en svakere justisminister. Anundsen har sagt at den beste måten å få gjennom et vedtak på, er gjennom et tildelingsbrev. Det har politiet sagt at de er uenige i. Anundsen har ikke styr på etatene sine.

Og VGs politiske redaktør Hanne Skartveit konkluderer:

- Dette sier mye om at Frp er et ferskt regjeringsparti. De har ikke et erfarent nok apparat. Dette er uproft.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder