VIL HA NY BEHANDLING: Drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen har hele tiden nektet seg skyldig i drapet. Foto: Roger Neumann

Dommer mener Fasting Torgersen-dom er feil

Tidligere førstelagmann i Borgarting lagmannsrett Nils Erik Lie, mener det er begått grov urett mot drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen. Han sier han er «ganske overbevist» om at dommen er gal.

Artikkelen er over seks år gammel

I et brev til riksadvokat Tor-Aksel Busch 4. november uttrykker den tidligere sjefen i Borgarting lagmannsrett dyp uro over domfellelsen av Torgersen i 1958, skriver Aftenposten. Han håper Riksadvokaten vil se på saken på nytt.

Lie kritiserer også sin egen domstols avvisning av Torgersen-saken i 2000, Høyesteretts kjæremålsutvalgs behandling året etter og Gjenopptagelseskommisjonens nei i 2006 og 2010.

- Jeg er ganske overbevist om at dommen mot Torgersen er gal, og jeg stiller meg uforstående til at saken ikke ble tillatt gjenopptatt i 2000, og i alle fall i 2006, med det nye materialet som da forelå, sier Lie til Aftenposten.

Torgersen har saksøkt Gjenopptakelseskommisjonen og Riksadvokaten, og vil gi saken ny behandling.

Lie har brukt flere måneder til å gjennomgå et betydelig materiale i saken. Det var professor Ståle Eskeland, en av Torgersens støttespillere, som ba Lie gå inn i saken.

- Jeg fulgte oppfordringen, men med betydelig skepsis. Jeg har tidligere ikke sett noen grunn til å trekke i tvil rettsavgjørelsene i saken. Men jeg ble etter hvert ganske grepet av det jeg fant, sier Lie.

Torgersen ble dømt i 1958 for å ha drept Rigmor Johnsen under særdeles skjerpende omstendigheter i desember året før. Han ble dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring og ble løslatt fra fengsel i 1974.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder