VIL HA NY BEHANDLING: Drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen har hele tiden nektet seg skyldig i drapet. Foto: Roger Neumann

Dommer mener Fasting Torgersen-dom er feil

Tidligere førstelagmann i Borgarting lagmannsrett Nils Erik Lie, mener det er begått grov urett mot drapsdømte Fredrik Fasting Torgersen. Han sier han er «ganske overbevist» om at dommen er gal.

I et brev til riksadvokat Tor-Aksel Busch 4. november uttrykker den tidligere sjefen i Borgarting lagmannsrett dyp uro over domfellelsen av Torgersen i 1958, skriver Aftenposten. Han håper Riksadvokaten vil se på saken på nytt.

Lie kritiserer også sin egen domstols avvisning av Torgersen-saken i 2000, Høyesteretts kjæremålsutvalgs behandling året etter og Gjenopptagelseskommisjonens nei i 2006 og 2010.

- Jeg er ganske overbevist om at dommen mot Torgersen er gal, og jeg stiller meg uforstående til at saken ikke ble tillatt gjenopptatt i 2000, og i alle fall i 2006, med det nye materialet som da forelå, sier Lie til Aftenposten.

Torgersen har saksøkt Gjenopptakelseskommisjonen og Riksadvokaten, og vil gi saken ny behandling.

Lie har brukt flere måneder til å gjennomgå et betydelig materiale i saken. Det var professor Ståle Eskeland, en av Torgersens støttespillere, som ba Lie gå inn i saken.

- Jeg fulgte oppfordringen, men med betydelig skepsis. Jeg har tidligere ikke sett noen grunn til å trekke i tvil rettsavgjørelsene i saken. Men jeg ble etter hvert ganske grepet av det jeg fant, sier Lie.

Torgersen ble dømt i 1958 for å ha drept Rigmor Johnsen under særdeles skjerpende omstendigheter i desember året før. Han ble dømt til 21 års fengsel og 10 års sikring og ble løslatt fra fengsel i 1974.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder