AKTIVIST: Susanne Kaluza har gjennom sine blogginnlegg og en epostaksjon på Stortinget, markert seg i som en del av nei-siden i debatten om utvidet reservasjonsrett. Her møtte hun helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), Torgeir Michalsen (Ap) og overlegen Gro Nylander etter at temaet ble tatt opp i Stortingets spørretime 6. november. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix
AKTIVIST: Susanne Kaluza har gjennom sine blogginnlegg og en epostaksjon på Stortinget, markert seg i som en del av nei-siden i debatten om utvidet reservasjonsrett. Her møtte hun helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), Torgeir Michalsen (Ap) og overlegen Gro Nylander etter at temaet ble tatt opp i Stortingets spørretime 6. november. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB Scanpix

Blogger klager inn reservasjonslegene

Fylkeslege setter foten ned

INNENRIKS

Journalisten og bloggeren Susanne Kaluza har varslet Fylkesmannen om ti fastleger som ikke vil henvise til abort. Praksisen er ulovlig, fastslår Fylkeslegen i Oslo og Akershus.

Publisert: Oppdatert: 21.01.14 10:39

I oktober sto seks fastleger frem i VG og forklarte hvorfor de lar samvittigheten hindre dem i å henvise gravide kvinner til abort.

Susanne Kaluza, en av pådriverne i debatten om utvidet reservasjonsrett, har meldt samtlige inn til Fylkeslegen som fører tilsyn med leger i de aktuelle kommunene. I tillegg har hun varslet om ytterligere fire leger.

«Jeg ber om at Fylkesmannen raskt forsikrer seg om at kommunen og den aktuelle fastlegen behandler sine pasienter i henhold til gjeldende lov og forskrift», skriver journalisten og aktivisten i bekymringsmeldingen.

Slår ned på «abortkamp på legekontoret»

- Inntil Høyre eventuelt legger frem et reservasjonsrettforslag høsten 2014, står norsk abortlov og norsk fastlegeforskrift fast. Det er ikke sånn at legene kan drive en hemmelig, privat abortkamp på legekontoret sitt, sier Kaluza til VG.

Solberg-regjeringen ønsker en utvidet reservasjonsadgang, mens opposisjonen er sterkt imot. 5. desember er det duket for en åpen høring i Stortinget om reservasjonsrett.

Kaluza forventer at fylkeslegene tar affære overfor dem som allerede har gitt uttrykk for at er reservasjonsleger.

- På samme måte som at en tagger står frem med navn og bilde og forteller at han tagget ned huset til naboen, er det ikke greit å selv velge hvilke deler av norsk lov du vil følge. Spesielt når det rammer en tredjepart, nemlig kvinnen som har rett til å få aborthenvisning, mener Kaluza.

Fylkeslege: Ikke rett til å reservere seg

En av fylkeslegene har allerede svart Kaluza. I dette tilfellet er det snakk om fastlegen Elisabeth Aukrust ved Rykkinn legekontor i Bærum, som lot seg intervjue av VG i oktober.

Aukrust fortalte da at hun støtter retten til å reservere seg mot aborthenvisning, og at hun har en ordning som gjør at hun ikke henviser i direkte forstand. Etter samtale med den gravide, signerer Aukrust en henvisning og gir kvinnen nummeret til gynekologisk poliklinikk. Det er vanlig praksis i Bærum og Oslo at gravide selv bestiller time hos sykehuset.

I brevet til Fylkesmannen legger imidlertid Kaluza til grunn at Aukrust har gitt uttrykk for at hun reserverer seg.

Vibeke Eggen Berg, seniorrådgiver i helseavdelingen hos Fylkesmannen i Akershus konkluderer slik - uten å kjenne til Aukrusts praksis spesielt:

«Dersom det som påstås stemmer, vil Fylkesmannen vise til at dagens regelverk ikke gir fastleger rett til å reservere seg mot å henvise til abort.»

I ettertid er det blitt bekreftet fra Fylkeslegen at Aukrusts praksis er i overensstemmelse med gjeldende retningslinjer.

Les også: Skal leger kunne nekte å henvise kvinner til abort?
Astrid Meland: JA
Elisabeth Skarsbø Moen: NEI

Mener fastlegen må henvise til abort

Fylkeslegen støtter seg i sitt svar til abortlovens paragraf 14 og Helse- og Omsorgsdepartementet rundskriv fra 2011, samt Odelstingsproposisjon nummer 38 fra 1974-75. Eggen Berg viser til at fylkeskommunen har en «pålagt plikt til å sørge for at kvinnene kan få utført svangerskapsavbrudd», og at mange reservasjoner vil gi arbeidsbelastninger for reservasjonslegens kolleger, i tillegg til at små avdelinger kan havne i en krevende situasjon.

- Lovverket i dag åpner ikke for at fastlegene kan «vanskeliggjøre» en henvisning til abort, selv om man vet at det kan bli endringer med den nye regjeringen. Vår oppgave er å påpeke det som ikke er innenfor lovverket, sier Eggen Berg til VG, og fortsetter:

- Dette er ikke opp til legens moralske eller religiøse overbevisning. De må henvise til abort om kvinnen ønsker det, selv om det i dag er slik at kvinner kan ta direkte kontakt med sykehus for å få utført dette uten å gå via sin fastlege.

Vil nå henvise elektronisk

Elisabeth Aukrust har kontaktet Fylkeslegen for å forklare seg.

- Jeg har nå vært i dialog med Fylkeslegen og har klargjort min praksis, som i realiteten ikke er henvisningsnekt, fordi de gravide får med seg en henvisning. De gravide som er rimelig sikre på at de ønsker abort, vil kunne få en elektronisk henvisning. De andre vil få en papirkopi, og de kan uansett avtale tid selv med sykehuset hvis de bestemmer seg for abort.

Da VG snakket med Aukrust i oktober, henviste hun ikke elektronisk.

Presset av det poltisk korrekte

Bærumslegen synes det er leit at fastleger som ytrer seg offentlig om at de er for utvidet reservasjonsrett, skal få pepper for sitt syn.

- Det er viktig at vi som støtter fastlegenes reservasjonsrett har lov å ytre oss om dette temaet, og ikke blir presset til konformitet med det som er politisk korrekt i noen kretser, sier Aukrust, og føyer til:

- Det er derfor viktig at vi nå får et nytt lovvedtak vedrørende reservasjon som både ivaretar kvinnenes rett til å bli henvist til abort og legenes samvittighetsfrihet.

- Jeg ivaretar pasientgruppen

De øvrige fylkeslegene har ennå ikke behandlet henvendelsen fra Kaluza og avventer derfor å kommentere saken både på særskilt og generelt grunnlag.

Bergens-legen Gunhild Felde, som tidligere har forklart sitt ståsted både i VG og i TV-debatter, er også blitt klagd inn til Fylkesmannen av Kaluza. Hun ønsker ikke å kommentere forholdet, og sier hun overlater det til fylkeslegen å ta stilling til saken.

- Jeg har en praksis der jeg ivaretar denne pasientgruppen, og tror jeg gjør det på en forsvarlig og god måte, legger Felde til.

Her kan du lese mer om