DOMSAVSIGELSE: De tre lekdommerne og de to hoveddommerne har dømt alle de fem tiltalte i overgrepssaken i Alvdal. Foto: Scanpix

Alle de fem tiltalte dømt i Alvdal-saken

Lange forvaringsdommer til de to hovedtiltalte

ELVERUM (VG Nett) Nord-Østerdal tingrett har dømt alle de fem tiltalte i overgrepssaken i Alvdal. Fire av fem anker på stedet.

ARTIKKELEN ER OVER ÅTTE ÅR GAMMEL

Hele dommen ble lagt ut på Nord-Østerdal tingretts nettsider før den var ferdig opplest i retten. Ved 10.30-tiden har retten ennå ikke kommet frem til straffeutmålingen for de fem tiltalte.

**Den hovedtiltalte stefaren (64) er dømt til forvaring i 12 år med minstetid på 8 år.

- Jeg anker på stedet, sier 64-åringen i retten.

**Den hovedtiltalte barnemoren (46) er dømt til forvaring i 11 år med minstetid på 7 år og 6 måneder.

- Jeg anker på stedet, sier 46-åringen i retten.

Forvaring er en straffereaksjon som kan føre til fengsel livet ut ettersom den opprinnelige dommen kan bli forlenget et ubegrenset antall ganger.

**Naboparet, begge 46 år, er dømt til fengsel i 4 år.

Også naboparet anker på stedet.

**Nabomannen (63) er dømt til fengsel i 1 år og 9 måneder.

- Jeg tar 14 dagers betenkningstid, sier 63-åringen i retten.

Grafikk: Tom Byermoen

Retten legger seg dermed på et lavere nivå enn det påtalemyndigheten la ned påstand om.

Alle de fem tiltalte er på plass i rettssal 1 i tinghuset i Elverum når dommen i den omfattende overgrepssaken avsies.

Også noen av de nærmeste pårørende til de to hovedtiltalte er i retten når de tre lekdommerne og de to fagdommerne legger frem dommen.

Hovedtiltalt stefar (64):

Retten slår fast at han er pedofil og påpeker at han i stor grad har lagt skylden på sin samboer for overgrepene som også omfatter hans autistiske stebarn.

Han har filmet overgrepene med fare for at materialet blir spredt. Han har vist totalt manglende respekt for jentas integritet ved å etterlate grov overgrepsfilm i et kamera, da han sensommeren 2007 flyttet fra Alvdal.

Et annet av ofrene har forklart at han har uttalt at den autistiske jenta ikke skjønte hva som foregikk, og at han av den grunn kunne gjøre med henne som han ville.

I dommen vises det til at nabobarna som på grunn av sine egne foreldres massive omsorgssvikt har valgt å oppsøke stefaren og hans samboer for å få mat, vel vitende om at de antagelig ville bli misbrukt.

Stefaren idømmes forvaring i 12 år med en minstetid på 8 år.

Han dømmes også til å betale 200.000 kroner i oppreisning til de fire ofrene i saken.

Hovedtiltalt barnemor (46):

Retten viser til at livet hennes var preget av en grenseløs seksualitet. Flere av disse forholdene er ikke straffbare, men danner bakteppe for den livsførsel og kultur hennes egne mindreårige og særlig beskyttelsestrengende barn har vokst opp i.

FORVARING: Den hovedtiltalte moren (46) er dømt til forvaring i 11 år. Stefaren (64), som sitter i bakgrunnen, er dømt til forvaring 12 år. Foto: Roger Neumann

Hun dømmes også for overgrep mot nabobarna. I retten vises det til at barna kom til overgrepshuset for å få mat og en form for omsorg, noe de ikke opplevde hos egne foreldre.

«Hun har selv sagt at hun tror at samboeren er pedofil. Likevel har hun latt ham bli i sitt hus sammen med sine barn og latt ham utføre alvorlige overgrep. Hennes misbruk av egne barn fremstår som massive, kriminelle gjerninger overfor barna».

Barnemoren idømmes forvaring i 11 år med minstetid på 7 år og 6 måneder.

Hun dømmes også til å betale 200.000 kroner i oppreisning til de fire ofrene i saken.

Naboparet far (46) og mor (46):

Dømmes for medvirkning til flere overtredelser av straffelovens voldtektsbestemmelse og seksuell omgang med barn under 10 år. De er også kjent skyldige i å ha filmet og/eller fotografert overgrepene mot sin sønn.

Retten mener det er skjerpende at de gjentatte ganger valgte å la sin sønn bli utsatt for grove seksuelle overgrep hvor formålet for foreldrene må ha vært hensikt som synes å være fri tilgang til hasjisj.

«Ved en generell grov omsorgssvikt som har ført til at barna har måttet tigge mat på bensinstasjoner og lignende, har de gjort sønnen til et lett offer for det pedofile paret», heter det i dommen.

GROV OVERGREPSSAK: Forsvarerne Steffen Brandstad (t.v.), Lise Skaaraas (bisitter for forsvarer Anniken Mellegaard), Sverre Næss og Frode Wisth er forsvarerne til fire av dem fem som ble dømt i den grove overgrepssaken i Alvdal. Foto: Scanpix


Den holdningen som mannen har vist under etterforskningen og i retten gjør det nødvendig med en streng reaksjon overfor dem av individualpreventive årsaker, mener retten.

I skjerpende retning legges det også vekt på at de begge har et kriminelt rulleblad selv om det ikke omfatter sedelighetsforbrytelser.

Foreldrene dømmes til fire års fengsel.

Foreldrene dømmes til å betale 200.000 kroner hver til sin egen sønn.

Nabomann (63):

Dømmes for å ha vært til stede under overgrepet og tilskyndelse. Selv om han kan bebreides sterkt for ikke selv å ha kontaktet politi eller hjelpeapparatet, mener retten det er formildende at han la kortene på bordet så snart han ble pågrepet.

Retten mener at han ikke har noen pedofil legning og viser til et foto av ham med et delvis avkledd barn på fanget, hvor han tydelig viser at han er mistilpasset i situasjonen.

Dømmes til fengsel i 1 år og 9 måneder, men retten ber Kriminalomsorgen å vurdere hans helsetilstand på tidspunktet for soning.

Nabomannen dømmes til å betale oppreisning på 50.000 kroner til et av ofrene i saken.

Les også

 1. Kan bli første kvinne som får forvaring for overgrep

  Den 46 år gamle hovedtiltalte moren i Alvdal-saken kan fredag bli den første kvinnen i Norge som dømmes til forvaring…
 2. Barnevernet i Alvdal anmelder nye overgrepssaker

  (VG Nett) I løpet av rettssaken i Alvdal har barnevernstjenesten mottatt unormalt mange bekymringsmeldinger.
 3. Henlegger saken mot Alvdal-advokat

  Politiet i Hedmark har ikke funnet beviser for at en av forsvarerne i en tidlig fase av Alvdal-saken prøvde å påvirke…
 4. Samtalen som kan velte Alvdal-saken

  ELVERUM (VG) En samtale mellom en P4-journalist og en meddommer i hotellresepsjonen kan føre til at hele overgrepssaken…
 5. - Det finnes ingen bevis mot nabofaren

  ELVERUM (VG Nett) Den tiltalte nabofaren (46) bestrider ikke at barna hans er utsatt for seksuelle overgrep.
 6. Krever full frifinnelse i Alvdal-saken

  ELVERUM (VG Nett) Forsvarer Anniken Mellegaard krever at den tiltalte nabomoren (46) frifinnes i overgrepssaken.
 7. - Maks tre års fengsel for Alvdal-moren

  ELVERUM (VG Nett) Forsvareren Steffen Brandstad krever at Alvdal-moren (46) frifinnes på ti tiltalepunkter.
 8. Krever millionoppreisning til Alvdal-barna

  ELVERUM (VG Nett) Bistandsadvokatene krever til sammen 8,9 millioner i oppreisning til barna i overgrepssaken.
 9. - Overgrepene startet før stefaren flyttet inn

  ELVERUM (VG Nett) Forsvareren til den hovedtiltalte mannen (64) mener barna ble utsatt for seksuelle overgrep før hans…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder