BARNEVERNSLEDER: Espen Lilleberg er til vanlig ansatt i det private barnevernsselskapet Connexa, men er nå leid inn til å lede barnevernet i Nordre Land. Her er han avbildet i 2010. Foto: Krister Sørbø VG

Kommune leier inn barnevernsleder
for 2,2 millioner

Nordre Land kommune har leid inn Espen Lilleberg som barnevernsleder i åtte måneder. Prislapp: 2,2 millioner
kroner.

Artikkelen er over to år gammel

Lilleberg var med å starte det private barnevernsselskapet Connexa – som nylig ble solgt til et svensk konsern for flere titalls millioner.

I forbindelse med salget tok han og de tre andre eierne ut et utbytte på 15,7 millioner. Lilleberg fortsatte å jobbe i Connexa – og er nå leid ut til Nordre Land.

VG har fått innsyn i kontrakten, som viser at kommunen i løpet av trekvart år betaler 2,2 millioner for Lillebergs tjenester.

Summen inkluderer både reise og diettkostnader for Lilleberg, som bor i Enebakk i Akershus, omtrent 19 mil fra sitt midlertidige arbeidssted.

De månedlige utgiftene fordeler seg slik:

240.000 kroner for oppdraget

23.987 kroner i reiseutgifter

I tillegg står Oppland-kommunen for overnatting.

I avtalen spesifiseres det også at kommunen skal betale 10.000 kroner per dag den benytter andre Connexa-ansatte til såkalt kompetanseheving. På spørsmål om hva som inngår i denne avtalen, opplyser kommunen at daglig leder i Connexa, Therese Rieber-Mohn, Lillebergs kone, har holdt et kurs for de ansatte i barnevernet.

Kommunen betaler også 469.000 kroner for å leie en saksbehandler fra Connexa i tre måneder.

Kriserapport

Nordre Land var i vinter i krise etter at et tilsyn med barnevernet påviste alvorlig svikt i sakene til rundt 225 barn. Fylkesmannen påviste at barnevernet, som også har ansvar for nabokommunen Søndre Land, blant annet hadde unnlatt å gripe inn ved mistanker om vold og overgrep.

Da kommunen hadde behov for ny barnevernsleder, valgte de ikke å utlyse stillingen.

– Vi fikk sykemelding hos leder og en del ansatte, og det ville ta for lang tid og var lite realistisk å lyse ut etter en vikar. Vi undersøke om det fantes interne ressurser og vi forhørte oss også med nabokommuner. Dette var et slags siste alternativ for å få på plass kompetanse og kapasitet.

Tjenesten ble i stedet lagt ut på anbud med en kostnadsramme på 2,2 millioner kroner. Til sammenligning tjener ordføreren i Nordre Land 860.000 i året, mens rådmannen har en lønn på 980.000 kroner.

– Hvorfor er det rimelig at barnevernslederen skal få rundt tre ganger så mye?

– Jeg tror timesprisen ligger på linje med hva vi hadde betalt hvis vi skulle leid inn jurist – eller ingeniørkompetanse. Vi synes jo det er mye penger. Men samtidig er vi i en situasjon hvor vi må ha en tjeneste som er oppe og står. Markedet er slik, og det må vi forholde oss til.

Les også: Fra lærer til barnevernsmillionær - tok ut åtte millioner

Han sier det er første gang kommunen kjøper ledertjenester i barnevernet.

– Vi skjønte også at dette var litt nytt i bransjen, det var ikke så mange som tilbød det.

Leder av Norsk Barnevernlederorganisasjon, Heidi Salvesen, sier at hun ikke har hørt om innleie av barnevernsledere tidligere, men mener dette må være opp til hver enkelt kommune.

– Underlig

Forbundsleder i Fellesorganisasjonen, Mimmi Kvisvik, sier hun er grunnleggende skeptisk til at private får ansvar for offentlig myndighetsutøvelse som barnevern.

– Offentlig myndighetsutøvelse er uomtvistelig myndighetens ansvar. Som offentlig ansatt er du gitt ansvar for at kommunen følger barnevernstjenesteloven. For meg er det underlig at det ansvaret kan delegeres til noen som er innleid, sier Kvisvik, og legger til:

– Det må være en svært kritisk situasjon for kommunen når en går til dette skrittet, men forutsetningen må være at en jobber for en varig løsning parallelt.

Les også: Barnevernselskaper kontrolleres fra skatteparadis

Hun advarer samtidig mot en mulig dobbeltrolle.

– Det kan bli bukken og havresekken. Når man jobber med forslag til løsninger rundt enkeltbarn og ungdom, kan man legge alt til rette for at man i neste omgang kjøper av seg selv. Men det vil være avgjørende hvilke avtaler kommunen har gjort med denne personen eller selskapet.

– Utfordrende

Tjenesteområdeleder Berit Dokkebakke Navrud sier at de er blitt enige om at kommunen ikke skal kjøpe barnevernstjenester fra Connexa, som i hovedsak tilbyr foster- og beredskapshjem, men også enkelte andre typer tjenester.

Hvis barnevernstjenesten trenger ekstra bemanning, er det Navrud som leier inn kompetanse.

– Han melder behov til meg. Så er det jeg som har kontakten videre. Vi vil ha det så ryddig som mulig. Det er utfordrende, for vi sitter tett på hverandre. Derfor har jeg fått bistand i nye anbudsrunder. Det er noe med ryddigheten i det, og være sikker på at det ikke blir galt sier Navrud.

Fastlønn

Lilleberg har tidligere jobbet som barnevernsleder i Stovner, og var med på å starte Connexa i 2013. I dag er han utviklingsansvarlig i selskapet.

– Jeg har en fastlønn i Connexa og var ikke involvert i avtaleinngåelsen. Når det er sagt, er kontrakten på nivået for markedslønnen for interimsledelse og management consulting.

– I teorien har du mulighet til å kjøpe tjenester fra eget selskap. Hvilke avtaler har dere gjort for å sikre at det ikke skal skje?

– Connexa driver med fosterhjem og beredskapshjem, som bestilles av Bufetat.

– Men selskapet selger også enkelte andre typer tjenester?

– Det bestiller jeg ikke fra eget selskap. Connexa sitter ikke på begge sider av bordet. Enkelte andre selskap selger imidlertid både saksbehandling og tiltak til samme kommune. Dette skal ikke være et problem, da det er barnevernsleder og ikke den enkelte saksbehandler som kjøper tiltak.

Kommunen har ifølge Oppland Arbeiderblad leid inn 8,7 årsverk fra private, inkludert barnevernslederen. I en orientering til kommunestyret i Søndre Land mandag påpekte Lilleberg selv disse er mange ganger dyrere enn faste ansettelser, ifølge avisen.

DAGLIG LEDER: Therese Rieber-Mohn i selskapets lokaler på Lillestrøm. Foto: Maria Mikkelsen VG

– Prioriteringer i Nordre Land gjøres av rådmann, og ikke av meg. Men Land barnevernstjeneste har store utfordringer etter tilsyn høsten 2016. Det er ikke kvalifiserte søkere til noen stillinger. Men man kan ikke la være å utføre lovpålagte oppgaver, og da har man ikke noe annet valg enn å leie inn tjenester selv om det er betydelig dyrere enn faste ansettelser.

– Rimelig

Daglig leder i Connexa, Therese Rieber-Mohn, understreker at Lilleberg ikke er innleid som vikar for barnevernsleder.

– Dette er management consulting, hvor oppgaven er å sette tjenesten i stand til selv å ivareta lovpålagte oppgaver. Connexa er rimelig sett opp mot andre som tilbyr denne type tjenester, skriver Rieber-Mohn i en e-post.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder