I RETTEN: Sigurd Klomsæt var bistandsadvokat for en av de overlevende etter Utøya. Her er han i tingretten ved en tidligere anledning. Foto: Petter Emil Wikøren, VG

Klomsæt får forelegg på 20.000 kroner

Politiet har gitt Sigurd Klomsæt et forelegg på 20.000 kroner for lekkasjer til pressen da han var bistandsadvokat i 22. juli-saken.

Artikkelen er over syv år gammel

Klomsæt sier han ikke godtar forelegget.

- Jeg aksepterer ikke forelegget, og hvorfor jeg ikke gjør det har jeg redegjort for en rekke ganger tidligere. Jeg har ikke gjort noe galt, sier Klomsæt til NTB.

Lekkasjene til pressen skjedde mens Klomsæt var bistandsadvokat i 22. juli-saken.

Klomsæt sier han ser fram til å få belyst saken i sin helhet og legger til at han ikke er overrasket over politiets reaksjon.
Fra før er Klomsæt fratatt advokatbevillingen på grunn av saken, og klagene på avgjørelsen er avvist.

Han mener det er dokumentert at politiet har håndtert bilder og bevis på en «særdeles upålitelig og amatørmessig måte».

- Det er også dokumentert at politiets uprofesjonelle metode for merking av bildene ikke beviser noen ting som helst.
Derimot fungerer beskyldningene mot meg som avledning for den oppmerksomhet som deres egne lekkasjer måtte skape, sier Klomsæt.

Bilder lekket

Lekkasjen gjaldt blant annet et bilde som ble tatt av Anders Behring Breivik ved pågripelsen og som ble publisert i mediene 3. februar 2012.

Saken har vært etterforsket av Asker og Bærum politidistrikt, som mener Klomsæt har gjort seg skyldig i grov uforstand i forbindelse med lekkasjen.

- Vi mener det er hevet over enhver tvil at det stammer fra den anmeldte bistandsadvokaten. Vi har etterforsket helt konkrete dokumenter og funnet flere beviser på at dokumentene kan spores tilbake til denne advokaten, sier politiinspektør Stine Karlsen i Asker og Bærum politidistrikt til NTB.

Hun vil ikke si noe om omfanget av dokumenter de har etterforsket.

Tror politiet lekket

Klomsæt selv har hele tiden nektet for å ha noe med lekkasjen å gjøre. Han sier tvert imot at lekkasjen trolig stammer fra politiets egne rekker.

- I denne sak er det kun politiet som beviselig har lekket bilder og materiale til pressen. Dette er slått fast i en grundig behandling av spesialenheten for politisaker, sier han.

Spesialenheten har henlagt etterforskning av lekkasje av bildemateriale fra 22. juli, med den begrunnelse at det manglet opplysninger om gjerningsperson.

I et forsøk på å bli frikjent, engasjerte Klomsæt en egen dataekspert. Han kom til at det er usannsynlig at lekkasjen kom fra Klomsæts kontor.

Fratatt bevilling

Hun vil ikke si noe om omfanget av dokumenter de har etterforsket.

I august ga Advokatbevillingsnemnda Klomsæt beskjed om at han var fratatt sin bevilling med umiddelbar virkning for å ha gitt bilder og saksmaterialer fra etterforskningen av Anders Behring Breivik til mediene.

Advokaten selv har hele tiden nektet for å ha noe med lekkasjene å gjøre og klaget derfor nemndas beslutning om umiddelbar inndragning av bevillingen inn for retten, med krav om å få beholde bevillingen.

Høyesterett har bestemt at han ikke får jobbe som advokat mens han venter på at søksmålet for å beholde bevillingen blir avgjort.

Klomsæts advokat John Christian Elden mener det er sterk tvil om hvorvidt Klomsæt vil miste bevillingen når søksmålet blir behandlet i retten.

Les også

 1. Høyesterett: Klomsæt får ikke jobbe som advokat

  Høyesterett har bestemt at Sigurd Klomsæt ikke får jobbe som advokat mens han venter på at søksmålet for å beholde…
 2. Anker Klomsæt-saken til lagmannsretten

  Oslo tingrett avviste fredag advokat Sigurd Klomsæts klage på tilbakekallingen av hans bevilling.
 3. Avviste Klomsæts anke

  (VG Nett) Oslo tingrett har bestemt at advokat Sigurd Klomsæt må slutte som advokat innen mandag, ifølge P4.
 4. Klomsæts bevilling til Høyesterett

  Borgarting lagmannsrett vil ikke la Sigurd Klomsæt jobbe som advokat mens han venter på at søksmålet hans for…
 5. Klomsæt mister advokatbevillingen

  Sigurd Klomsæt er fratatt bevillingen som advokat, vedtok Bevillingsnemnda i Advokatforeningen onsdag.
 6. Politiet hadde ikke rettslig kjennelse - Tok Klomsæts klienttelefoner

  Politiet beslagla trafikkdata fra telefonene advokat Sigurd Klomsæt bruker til å kontakte sine klienter.
 7. Klomsæt får ikke være bistandsadvokat i terrorsaken

  (VG Nett) Borgarting lagmannsrett sier som tingretten at Sigurd Klomsæt ikke får være bistandsadvokat, etter mistanke om…
 8. Vil frata Klomsæt bevillingen

  Tilsynsrådet for advokater mener Sigurd Klomsæt bør miste sin advokatbevilling og har sendt saken til…
 9. Utøya-overlevende anker fjerningen av Klomsæt

  OSLO TINGRETT (VG Nett) Bistandsadvokat Sigurd Klomsæt er fjernet som bistandsadvokat i terrorsaken etter anklager om…
 10. Spesialenheten etterforsker politilekkasjer

  Spesialenheten for politisaker starter etterforskning av politiet i forbindelse med lekkasjer i 22. juli-saken.

Mer om

 1. Terrorangrepet 22. juli - Rettssaken

Flere artikler

 1. Klomsæts bevilling til Høyesterett

 2. Klomsæts fremtid som advokat kan avgjøres

 3. Sigurd Klomsæt frifunnet for 22. juli-lekkasjer

 4. Politiet får flengende kritikk for sitt arbeid i Klomsæt-saken

 5. Politiet anker frikjennelsen av Klomsæt

Fra andre aviser

 1. Klomsæt aksepterer ikke lekkasje-forelegg

  Fædrelandsvennen
 2. Klomsæt får forelegg på 20.000 kroner

  Aftenposten
 3. Klomsæt får ikke advokatbevillingen tilbake

  Fædrelandsvennen
 4. Spesialenheten etterforsker politiet i Klomsæt-saken

  Aftenposten
 5. Politiet innrømmer feil i Klomsæt-saken

  Aftenposten
 6. Klomsæts fremtid som advokat kan avgjøres

  Fædrelandsvennen

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no