ANKER: Eirik Jensen (t.v.) sammen med sine forsvarere Arild Holden (midten) og John Christian Elden (t.h.). Foto: HELGE MIKALSEN, VG

Derfor anker Eirik Jensen dommen

Anken over Eirik Jensens 21 år lange fengselsdom er nå ferdig skrevet og vil bli levert mandag, ifølge hans forsvarer John Christian Elden.

Artikkelen er over to år gammel

– At vi skulle anke, gjorde vi klart på domsavsigelsen, men hva vi skulle anke over, ville vi først avgjøre etter å ha finlest dommen, skriver Elden i en SMS til VG søndag.

Nå er avgjørelsen truffet. Elden la søndag ut et innlegg på en lukket Facebook-gruppe til støtte for den tidligere politimannen Eirik Jensen, der han skriver at forsvarets anke over Oslo tingretts dom er ferdigskrevet.

Anken vil bli sendt i posten mandag, som er Jensens siste frist til å levere en anke.

– Det er anket over bevisvurderingen under skyldspørsmålet for narkotikaposten og korrupsjonen. I tillegg er det anket over saksbehandlingen, skriver Elden på Facebook-gruppen.

Lovens strengste straff

Jensen ble 18. september dømt til 21 års fengsel for medvirkning til innførsel av hasj, grov korrupsjon og flere brudd på våpenloven.

Retten mente Jensen «har gått tungt inn og forsettlig medvirket til den største narkotikaforbrytelsen i norsk rettshistorie».

Jensen har tiden nektet straffskyld.

I Facebook-innlegget om anken skriver Elden at forsvaret er «fornøyd med at tingretten legger til grunn at Jensen ikke har overforbruk av betydning slik at det kan legges til grunn som et bevismoment i saken».

– Vi er også fornøyd med at retten ikke har funnet at Jensen hverken har hatt noen mulighet til å få informasjon eller å gi informasjon om tollkontroller e.l. som ville vært av betydning for innførsel av narkotika, skriver Elden.

Deretter trekke ham frem flere punkter forsvaret er uenig med tingretten i.

– Uenige både i jussen og bevisvurderingen

Et av punktene gjelder delen av dommen hvor retten mener at Jensen kjente til Cappelens hasjvirksomhet, noe Jensen selv avviser.

«Tingretten gikk imidlertid sin egen vei - noe den har lov til - og mente i stedet at en politimann som «visste» at en person var kriminell, pliktet å gripe inn og stoppe han om ikke politimannen selv skulle komme i medvirkeransvar for det den kriminelle måtte gjøre», skriver Elden og fortsetter:

«Retten mente at Jensen «visste» fordi flere kolleger og andre - nå etter pågripelsen - ga uttrykk for at de «visste». Vi er uenige både i jussen og bevisvurderingen her».

Deretter trekker han fram et punkt hvor forsvaret er dels uenige i jussen og helt uenige i bevisvurderingen.

«Tingretten mente også at - selv om Jensen ikke hadde opplysninger som han lakk til Cappelen - så fikk Cappelen inntrykk av at Jensen hadde dette, og at Jensen på den måten «styrket Cappelen i sitt forsett», skriver forsvareren og legger til:

«Eller på enklere norsk: Når Jensen sa «stille vær» etc til Cappelen, trodde Cappelen at det var klar bane og at han derfor lettere kunne innføre hasj. Dette selv om Jensen ikke visste noe selv, og at innførselen var lik utrygg som ellers. Og fordi retten la til grunn at Jensen «visste» at Cappelen importerte hasj, mente den også at Jensen skjønte at dette styrket forsettet hans ved innførslene, også ved innførsler retten la til grunn at Jensen ikke visste noe om. Her er vi dels uenige i jussen og absolutt i bevisvurderingen».

Kommentar: De grove polititabbene

– Har gitt oss hjemmelekse

Ankesaken vil komme opp i Borgarting lagmannsrett.

– Jeg antar vi står i lagmannsretten i en jurysak våren 2019, men det må avklares nærmere, blant annet ut fra hvor mye tid som trengs til forberedelse, skriver Elden til VG.

– Tingretten har gitt oss hjemmelekse ved å måtte snu en del steiner, og vi vil bruke den nødvendige tid så ikke Jensen blir uriktig dømt.

Jensens medtiltalte, hasjimportøren Gjermund Cappelen, ble dømt til 15 års fengsel i Oslo tingrett. Han har erkjent straffskyld, men anker også dommen fordi han mener han fikk for lite strafferabatt.

Eirik Jensens samboer etter dommen: – Vi ser få lyspunkter akkurat nå

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder