ALKO-HANDELSLEKKASJE TIL SVERIGE: Antall liter vin og sprit som er solgt pr. innbygger som er 15 år eller eldre. Norske tall fra 2016. Svenske tall fra 2015

Enorm forskjell i alkoholsalget – ber politikerne ta grep om handelslekkasjen til Sverige

NHO ber politikerne slutter å utarme Vinmonopolet og stanse flommen av alkohol fra Sverige – og fra taxfree.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Politikerne må stanse opp og tenke. Den årlige automatiske indekseringen av alkoholavgiften og andre særavgifter må opphøre inntil det er foretatt en fullstendig gjennomgang av avgiftene, der formål, utforming og virkninger av avgiftene blir vurdert i en helhetlig sammenheng, sier administrerende direktør Petter Haas Brubakk i NHO Mat og drikke.

Les: – Avgiftskutt i 2000 ga økte inntekter

– Krise over tid

Han frykter for Vinmonopolets fremtid, og viser til at indeksreguleringen av alkoholavgiften utgjorde 11 prosent for brennevin og 10 prosent for vin og øl fra 2011 til 2016.

– Den årlige veksten er ikke så stor, men over tid har det blitt krise: Det fører til at salg av alkohol flyttes fra Vinmonopolet til både lovlige og ulovlige salgskanaler: Tax-free, grensehandel og organisert smugling, som ikke bidrar med avgiftsinntekter til den norske staten.

Han sier politikken også bidrar til økte lovbrudd.

– Ja, med den økte grensehandelen blir stadig flere stanset og tatt i tollen: Beslagene av brennevin økte fra 32 969 liter i første halvår i 2016, til 46 881 liter i første halvår i år. For vin og øl er det også en økning. Og husk at de som blir tatt bare er toppen av isfjellet, sier han.

– Etter våre utregninger, basert på tall fra Folkehelseinstituttet og Skatteetaten, gir taxfree og grensehandel et avgiftstap på over to milliarder kroner i året. I tillegg kommer tapt verdiskaping, tapte arbeidsplasser og kostnader knyttet organisert smugling.

Strømstad 475 liter mot 7,6 i Sarpsborg

Systembolaget har laget et digitalt kart, hvor de har fordelt det de selger av vin og sprit i ulike kommuner. Vinmonopolet har ikke et slikt kart, men har bidratt med lignende tall for utvalgte norske kommuner.

I Strømstad selges det årlig 475 liter vin og brennevin pr. innbygger over 15 år.

– Det illustrerer på en god måte hvor håpløs situasjonen er i dag og at noe må gjøres. Alle vet at det ikke skyldes at folk i Strømstad drikker mer enn andre, men fordi det stort sett bare er norsktalende kunder på Systembolaget hele dagen, sier han.

Til sammenligning selger Vinmonopolet i Sarpsborg 7,6 liter med vin og sprit i året, fordelt på sine innbyggere over 15 år. I Halden selges 8,5 liter.

POLFERD: Administrerende direktør i NHO Mat og Drikke, Petter Haas Brubakk, ber politikerne ta en pust i bakken, og vurdere Vinmonopolet må få hjelp til å få kundene tilbake. Foto: Frode Hansen VG

Kongsvinger og Verdal har også dramatisk mye lavere salg enn sine svenske nabokommuner.

Også i grensebyer på begge sider lenger nordover, ser man et lignende bilde, selv om de ekstreme forskjellene avtar langs grensen lenger nord.

I Norge ligger storbyer som Oslo og Bergen midt på treet, med 22 liter vin og brennevin som årlig inntak pr. innbygger over 15 år. Turiststedene Geilo/Hol, Gol, Tjøme og Kragerø topper, fordi de får besøk av mange ekstra turister.

Les: Jenter drikker nesten like mye som gutter

STORE FORSKJELLER: Også i Midt-Norge er det betydelig lavere salg enn i de svenske «nabokommunene».

Avgift mot inntektstap

Alkoholavgiftene var i 2016 13,5 milliarder kroner: Veksten i alkoholavgiftene på 10–11 prosent for perioden 2011 til 2016 utgjør rundt 1,3 milliarder kroner.

– Inntektstapet på grunn av taxfree, grensehandel og smugling utgjør to milliarder årlig; altså større tap på ett år enn avgiftsøkningen på seks år?

– Ja, det er riktig. Avgiftsøkningen har over tid ført til så høye priser at stadig flere velger å handle andre steder enn på Polet.

– KrF er en del av det borgerlige flertallet: Er det realistisk å få dem med på å stanse veksten i alkoholavgiftene?

– Vi mener dette viser at politikerne må stanse opp og gjøre en helhetsvurdering av de alkoholpolitiske virkemidlene. Polet er ett av de viktigste virkemidlene og nå undergraves Polets rolle, ved at politikerne bidrar til at folk handler andre steder. Vi mener det går en avgiftsgrense og at vi er i ferd med å trå over den. Økte avgifter står på autopilot og det bør blant annet KrF og finansministeren være med på gjøre en vurdering av.

KrF har åpnet for lavere avgifter på øl.

Systembolaget mye større

Han sier de som taper på dette er Vinmonopolet, men også norske importører og produsenter av øl og sprit, som bryggeriene og Arcus.

– Vinmonopolet står sterkt i Norge, men når du kan ta med deg seks flasker vin som er veldig mye billigere, når du kommer hjem fra utlandet til flyplassene våre og fra systembolag over grensen, da undergraver politikerne sitt eget pol.

Han viser til at tall fra Folkehelseinstituttet viser at vi drikker alkohol som aldri før.

– Samtidig har omdømmevinneren Vinmonopolet opplevd at omsetningen har stått stille og gått ned 1,7 prosent hittil i år: Veksten skjer i taxfree og i grensehandelen.

Over grensen har Systembolaget en sterkere posisjon:

En oversikt fra 2016 viser at Systembolaget hadde 79 prosent av det registrerte alkoholsalget i Sverige, mens Vinmonopolets andel var 48 prosent i Norge.

Og grensehandelen øker: De siste tallene fra Statistisk sentralbyrå viser at grensehandelen steg med 11 prosent fra tredje kvartal i fjor til andre kvartal i år: Vi la igjen 14,9 milliarder kroner i våre naboland, på 7,2 millioner dagsturer.

81 prosent forskjell på vin

NHO Mat og Drikke har også sjekket priser, som kan forklare noe av årsaken til at stadig flere nordmenn reiser over grensen til Sverige for å handle på Systembolaget: Prisforskjellene er store.

For en kartong Gato Negro rødvin betaler du 190 norske kroner på Systembolaget og 345 kroner på Vinmonopolet. 81 prosent forskjell.

Og handler du på Gardermoen kan du eksempelvis få en liter Absolut Vodka til 169 kroner på taxfree, mens den på Polet koster 440 kroner. Det er en prisforskjell på 160 prosent.

En sammenligning de har gjort av prisene på øl, viser at prisene på Polet er over 80 prosent høyere enn på Systembolaget, for en rekke ølsorter.

– Det er ikke holdbart og vil over tid true mange tusen arbeidsplasser ved norske bryggerier, sier Brubakk.

Frp vil kutte avgiftene

Finanspolitisk talsmann i Frp, Hans Andreas Limi, sier de vil jobbe for å redusere alkoholavgiftene.

– NHO påpeker høyst reelle problemstillinger med hvordan høyt avgiftsnivå i Norge gjør det mer attraktivt med grensehandel og smugling av blant annet alkohol. Derfor vil Fremskrittspartiet redusere særavgiftene, blant annet av hensyn til norske arbeidsplasser.

– Vil det komme til uttrykk i statsbudsjettet, dere har finansministeren?

– Svaret kommer 12. oktober, sier han og viser til dagen da statsbudsjettet legges frem.

KrF verner om Polet

KrF er ofte dråpen som gir flertall for ikke å redusere alkoholavgiftene.

KrFs alkoholpolitiske talsperson, Olaug Bollestad, er ikke på gli for å sette ned avgiftene, men vil la Polet overta taxfree-salget.

Les: Alkohol har ingen positiv helseeffekt

– Alkoholforbruk medfører store samfunnsmessige kostnader som bør reflekteres i prisene gjennom avgifter, slik vi gjør i Norge. Kostnadene innebærer alt fra sykefravær og redusert arbeidskapasitet til helse- og barnevernsutgifter og utgifter relatert til kriminalitet og ulykker. Dette rammer enkeltpersoner, familier og hele samfunnet. Et høyt avgiftsnivå er en bærebjelke i en solidarisk og ansvarlig alkoholpolitikk, fordi vi vet at pris har nøye sammenheng med konsum, sier hun og legger til:

– Den handelslekkasjen som er til taxfree-salget og svekker Vinmonopolets stilling, er alvorlig. Derfor vil KrF at Vinmonopolet skal overta taks-free-salget. Vinmonopolet er et utrolig viktig element i norsk alkoholpolitikk, som vi må underbygge og ikke undergrave slik taxfreeordningen gjør.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder