Lønning refser Kvarme for Orderud-uttalelse

INNENRIKS

Teologiprofessor og stortingsrepresentant Inge Lønning (H) kritiserer bispefru Ingjerd Kvarme for å trekke Orderud-dommen i tvil.

Publisert:

Kvarme er overbevist om at Per og Veronica Orderud er uskyldig dømt. Uttalelsene kom i Dagbladet Magasinet lørdag i forbindelse med et middagsbesøk som Oslos biskop Ole Christian Kvarme og kona arrangerte for Orderud-paret.

Lønning reagerer på bispefruens uttalelse.

- Biskopen og kona må jo få lov til å invitere hvem de vil. Men jeg stusser over at man erklærer offentlig at de er uskyldig dømte. Det å ta standpunkt til innholdet i en dom fra rettssystemet, blir feil. Denne saken har vært gjenstand for omfattende rettslig prøving og jeg kan vanskelig se at en privatperson skal ha bedre grunnlag for å vite dette enn retten har, sier han til Aftenposten.

Bispefru Kvarme sier at både hun og ektemannen jevnlig ber for de drapsdømte. Hun er kriminolog og har engasjert seg sterkt i Orderud-saken. Hun jobber for å få paret frikjent, og engasjementet var bakgrunnen for middagsinvitasjonen.

Aftenposten lyktes ikke søndag med å innhente kommentar fra biskop Ole Christian Kvarme.

Andre biskoper synes imidlertid at middagsbesøket i seg selv er helt greit.

- Dette er et utslag av gjestfrihet. Jeg skjønner at noen reagerer, men det gjør ikke jeg. Også Jesus ble kritisert for å spise med syndere. Og vi er alle syndere, sier biskop Laila Riksaasen Dahl.

Her kan du lese mer om