VIL HA AVKLART: Farooq Ahmed har bedt Likestillings- og diskrimineringsombudet se på saken. Foto: Fredrik Solstad

Diskrimineringsombudet sender brev til boligselger

Mistenker rasisme

(VG Nett) Likestillings- og diskrimineringsombudet har i dag sendt brev til boligselgeren som ikke ville selge villaen sin til pakistanskættede Farooq Ahmed. Det til tross for at han kom med det høyeste budet.

ARTIKKELEN ER OVER 13 ÅR GAMMEL

VG Nett har i dag fått tilgang til brevet fra ombudet.

Småbarnsfaren Farooq Ahmed (26) vant budrunden for den store villaen på Risløkka i Oslo. Han bydde 4 950 000 kroner. Men det var altså en annen kjøper, en norsk familie, som bydde 50 000 mindre, som fikk tilslaget. Selger mente at Ahmed ikke passet inn i nabolaget.

Dette har skapt reaksjoner. Tidligere i dag gikk oslopolitiker Akhtar Chaudhry (SV) ut og sa at han reagerte med forferdelse og avsky på det han omtaler som diskriminering mot personer med fremmedkulturell bakgrunn på boligmarkedet.

Ba ombudet se på saken

Nå følger Likestillings- og diskrimineringsombud opp saken. De har i dag forfattet et brev til selgeren av boligen etter henvendelse fra Ahmed. Han ønsker at ombudet behandler saken, og at ombudet tar stilling til om han ble utsatt for etnisk diskriminering i strid med diskrimineringsloven da han ikke fikk kjøpe villaen.

Ombudet gir i brevet klart uttrykk for at de, gjennom Ahmeds versjon av saken og selger sitt svar til VG på hvorfor han ikke solgte, mener det her er snakk om diskriminering.

«Vi legger til grunn at det er svært uvanlig at boligselgere ikke selger til høystbydende når det er gjennomført en budrunde på vanlig måte. Opplysningene om at du ikke solgte boligen til høystbydende som har pakistansk bakgrunn, men i stedet valgte å selge til en norsk familie som bød kr 50.000.- mindre, gir etter vår mening grunn til å tro at det har skjedd diskriminering. Dine uttalelser om at Ahmed ikke passet inn styrker denne mistanken.»

Må bevise sin uskyld

Til VG sa selger at blant annet at noen personer passer bedre til å bo i villa enn andre.

- Vi tror at noen mennesker passer bedre i en villa enn andre. Som et eksempel synes jeg det er riktig at de som overtar en villa med en del vedlikeholdsoppgaver, bør ha forutsetninger for å opprettholde det. De som trolig aldri har slått en gressplen før, passer kanskje ikke så godt inn.

Farooq Ahmed oppfattet dette som direkte rasistisk motivert.

- Hva vet han om jeg kan klippe plenen eller ikke? sier 26-åringen.

Han får altså støtte fra Likestillings- og diskrimineringsombudet, som mener det nå er opp til selger å bevise at det ikke var rasistisk motivert å nekter Farooq Ahmed å kjøpe boligen.

«Etter vår mening er det altså du som har bevisbyrden for at diskrimineringsloven ikke er overtrådt, og det er opp til deg å bevise for ombudet at det var noe annet enn høystbydendes etniske bakgrunn som var avgjørende da du valgte å selge til en lavere pris, eller at det foreligger saklige grunner til å legge vekt på høystbydendes etniske bakgrunn.» heter det i brevet.

Diskrimineringsloven omhandler blant annet et forbud mot direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisk bakgrunn, hudfarge, religion og lignende. Loven trådte i kraft 1. januar i år, men det finnes foreløpig ingen avgjørelser som direkte gjelder salg av bolig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder