ADMIRAL: Louise K. Dedichen sier Forsvaret har utfordringer med en maskulinitetskultur. Foto: Ylva S. Berge / Forsvarets Forum

Norges første kvinnelige admiral: – Vi må stille krav om økte kvinneandeler

Louise K. Dedichen refser ukulturen i Forsvaret. Hun mener ledere må bli målt på hvor mange kvinner de ansetter.

– De aller fleste i Forsvaret er veldig bra folk. Men når det er sånne tilfeller kan vi ikke på noen måte si at det frikjenner resten av kulturen. Bare det at disse tallene kommer frem, og at det er rapportert inn et førtitalls voldtekter i løpet av et år, bærer bud om en kultur vi ikke kan vite av, sier Dedichen til VG.

I en ny undersøkelse sier 23 kvinner og 20 menn i Forsvaret at de har hatt sex uten samtykke det siste året. Den viser også at både mobbing og trakassering er svært utbredt.

Dedichen ble i 2008 utnevnt til kontreadmiral, og er i dag sjef for all offisers- og befalsutdanning i Forsvaret. Hun mener det er sentralt å få opp kvinneandelen for å få bukt med ukultur.

– Fordi det har vært en del mediedekning av kvinner i forsvaret er det kanskje noen som er forledet til å tro at det er veldig mange. Men når det gjelder militært ansatte, er vi fortsatt bare 10 eller 11 prosent på en god dag. Det er veldig få, sier hun.

Mannskultur

Kaptein Miriam Weierud i Kvinnelig militært nettverk har sagt til VG at hun tror mobbing og seksuell trakassering henger sammen i Forsvaret, som del av en dominerende maskulin kultur som både går utover kvinner, og menn som kan oppleve at det er mer tabubelagt å si ifra.

– Jeg er redd for at det stemmer. Vi har fortsatt utfordringer med en maskulinitetskultur i Forsvaret, sier Dedichen.

les også

Råd til kvinner i førstegangstjenesten: – Ikke gå med den trangeste uniformen

Argumentet om at man må ta tiden til hjelp for å få opp kvinneandelen, kjøper hun ikke.

– Det er for dårlig. Det må stilles krav når man skal ta opp studenter, og når man skal ansette folk. Vi har mer enn nok av gode kandidater fra begge kjønn.

Hun peker på politikken og politiet som andre sektorer der man har fått det til, og sier hun mener måltall er nøkkelen.

les også

Ble trakassert i Forsvaret: – Visste ikke hvem jeg skulle si det til

– Det går ikke an å bare tenke på at man skal få inn flere kvinner. Jeg etterlyser måltall i hele organisasjonen, fra toppen og ned. Vi leverer på det vi blir målt på, og det må stilles krav. Vi må gå bort fra denne veldige underrepresentasjonen.

KOMMENTARER: 40 prosent av de spurte sier at de har fått støtende eller ubehagelige kommentarer om at menn/kvinner ikke passer til eller burde ha muligheten til å utføre visse arbeidsoppgaver. Foto: Ole Gunnar Henriksen Nordli / FMS

– Ingen vei utenom

Når du er én av få kvinner, synes alt du gjør, påpeker Dedichen.

– Når kvinner er så underrepresenterte som vi er, er det lettere å bli en skyteskive. Da er det lett å bli hengt ut og bli offer for stigmatisering.

Hun viser til en studie gjennomført for Forsvarets Høgskole i 2011, av Kari Fasting og Trond Svela Sand ved Norges idrettshøgskole. De undersøkte hvorfor Forsvaret rekrutterer så få kvinner.

les også

Bakke-Jensen om fersk forsvarsrapport: – Veldig trist

Svarene de fant, var: Mobbing, trakassering og seksisme, mangel på respekt, at mannen alltid er normen, og at de ikke får samme muligheter som mannlige kolleger.

– Det har lenge vært snakk om likestillingsutfordringer i Forsvaret. Vil det faktisk skje noe med det denne gangen?

– Jeg tror faktisk det. Det var taust i Forsvaret under Metoo-bevegelsen i resten av samfunnet, og så kom Forsvarets Forum-artiklene med anonyme historier fra kvinner. Da begynte snøballen å rulle litt. Med denne undersøkelsen har vi vel tatt hull på byllen, så nå begynner det å komme frem. Det tenker jeg at er bra.

Les også: Forsvarskvinner forteller om trakassering

– Sjefsansvar

Dedichen sier hun får vondt i magen når hun hører at enkelte har opplevd det som en belastning å si ifra om trakassering, eller ikke følt at de har blitt tatt på alvor.

– Sånn kan vi ikke ha det. Det skal være trygt å varsle, og det er et sjefsansvar. Jeg stiller ihvertfall krav til mine underlagte sjefer om at vi å skape en kultur der det er greit å komme frem med det man har blitt stilt overfor.

les også

Forventer strengere regler mot seksuell trakassering i Forsvaret

En arbeidsgruppe i Forsvaret har lagt fram ni tiltak, som følge av sjokk-rapporten. Blant dem er kvalitetssikring av lederutdanningene. Likestillingsutvalget ved Forsvarets høgskole, jobber også blant annet med utdanningspakker om trakassering og mobbing som skal inn i alle lederutdanninger.

– Hvorfor har man ikke tatt tak i dette tidligere?

– Det er et godt spørsmål. Men nå må vi bevisstgjøre, og vi kan aldri si at det er bra nok det vi har. Vi trenger refleksjon, dilemma-trening, og å snakke om og normalisere at dette er en del av arbeidsporteføljen til ledere, sier Dedichen.

– Dette er det ikke noen vei utenom, dette må vi jobbe med. Jeg som er leder for en utdanningsinstitusjon må også ta tak i det, og tar tak i det.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder