TOK KAMPEN: Arvid (fra venstre), Lars Peder og Magnus Holøyen fikk alle opprettet vergemål mot sin vilje. Foto: Krister Sørbø

Stortingspolitikere krever gransking av Tolga-saken

TOLGA/OSLO (VG) Tolga kommune har fått millioner i statlige overføringer for brødre som ikke har psykisk utviklingshemming. Nå krever flere stortingspolitikere svar på om regelverket er fulgt.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Lørdag skrev VG om brødrene Holøyen som for første gang har fått vite at de har stått i Tolga kommunes register over psykisk utviklingshemmede. Denne registreringen har i flere år gitt kommunen økte inntekter.

Tester fra februar i år viser at to av brødrene ikke har psykisk utviklingshemming. Den tredje broren ble registrert av kommunen før han hadde vært til utredning og fått diagnosen.

Flere stortingspolitikere reagerer kraftig og sier det er nødvendig for tilsynsmyndigheter å gå inn i saken:

– Her ser det ut til å ha sviktet i flere ledd. Dersom én eller flere av disse brødrene har fått en diagnose stående i offentlige papirer som ikke er reell – eller ikke bygger på en faglig forsvarlig utredning, så er det et alvorlig overgrep, sier Kjersti Toppe (Sp).

Hun er nestleder i helse- og omsorgskomiteen og er selv utdannet lege.

KRITISK: Stortingspolitiker Kjersti Toppe (Sp) sier at saken om brødrene Holøyen bør granskes fra begynnelse til slutt. Foto: Hallgeir Vågenes

Sp: Trenger et kraftoppgjør

– Jeg mener det som kommer fram i denne saken er så alvorlig at vi trenger en større granskingsrapport som går inn i alle ledd av dette og ikke bare ser på én ting. Her bør man se på hva som skjedde da diagnosene ble registrert, hvordan det økonomiske systemet belønner kommuner som har flere utviklingshemmede – og hvordan disse brødrene har blitt satt under vergemål mot sin vilje. At de ikke engang har blitt spurt, før det skjer, sier Toppe.

Helsepolitikeren viser til den offentlige granskingen etter Stavanger Aftenblad sin sak om «Glassjenta» – der Fylkesmannen undersøkte flere involverte etater for å se hvem som hadde sviktet og hvor ansvar skulle plasseres:

– Vi trenger et tilsvarende kraftoppgjør der denne saken granskes fra begynnelse til slutt. Hva har sviktet i kommunen, i helsetjenesten, hos Fylkesmannen og vergeordningen? Det bør denne familien få et svar på.

Les kommentar: Et offentlig overgrep

Også Frp-politiker Kari Kjønaas Kjos mener det er nødvendig å undersøke saken:

– Jeg mener det er grunn til å se om regelverket er bra nok, og om regelverket er fulgt i denne saken. Det bør også vurderes om kommunen bør bli pålagt å betale tilbake det de har fått, sier Kjos. Hun er mangeårig helsepolitiker og sitter nå i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

Se Magnus Holøyen fortelle om hvordan de siste to årene har vært:

Overskudd på 1,5 millioner

Fra 2013 til 2014 doblet Tolga kommune antall personer registrert med psykisk utviklingshemming. Fra fem til ti personer.

Kommuner som har et høyere antall psykisk utviklingshemmede, får ekstra penger fordi det koster å gi tjenester til denne gruppen. Men det følger ingen krav til hvordan kommunen bruker pengene.

les også

Et offentlig overgrep

I Tolgas budsjett for 2014 viste den daværende rådmannen til at en økning på fem personer registrert med psykisk utviklingshemming, kunne gi kommunen et overskudd på halvannen millioner kroner.

– Jeg reagerer veldig på setningen «vi tror det er mulig å få». Her virker det som om de aktivt skal lete etter noen de kan bruke for å få ekstra tilskudd. Og det er interessant at det legges opp til at det er mulig å tjene penger på det. Poenget med at det følger med penger, er at de skal brukes på menneskene det gjelder – uten at det fører til en trangere økonomi for kommunen, sier Kjos.

SVARER IKKE: Tolga kommune vil ikke svare på bakgrunnen for at de har registrert brødrene Holøyen som psykisk utviklingshemmede, men sier at de har fulgt regelverket fra Helsedirektoratet. Foto: Krister Sørbø

Krav til kommunene

Dersom en kommune skal kunne registrere en av sine innbyggere som psykisk utviklingshemmet må de oppfylle tre krav: være over 16 år, ha et vedtak om kommunal tjeneste – og ha en utredet diagnose eller en erklæring fra lege eller psykolog om at tilstanden deres tilsvarer psykisk utviklingshemming.

Det er ingen spor i journalen til Lars Peder Holøyen (35) på at han har hatt diagnosen psykisk utviklingshemming. Magnus Holøyen (25) fikk utredet diagnosen i en rapport fra barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk i 2009, men fastlegen hans omtaler det senere som «høyst usikkert».

I februar i år ble brødrene testet og sjefpsykolog Børge Holden fra Sykehuset Innlandet slo fast at de to brødrene ikke har psykisk utviklingshemming.

Rådmann i Tolga kommune vil ikke stille til intervju, men skriver i en e-post at kommunen har fulgt kriteriene fra Helsedirektoratet. Hun vil ikke opplyse hvilken dokumentasjon kommunen bygger sin rapportering på.

Vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Hedmark avviser å svare på spørsmål om saken. Dette til tross for at brødrene Holøyen har fritatt Fylkesmannen fra taushetsplikten.

Ap: – Vil ta det opp med statsråden

– Jeg blir opprørt. Hvis opplysningene i VG stemmer, er dette et maktovergrep fra offentlige myndigheter, sier Arbeiderpartiets Eirik Sivertsen.

Han mener saken reiser flere spørsmål:

– Både om regelverket for kommunal internkontroll og om hvordan det er mulig å betrakte psykisk utviklingshemmede som en inntektskilde i et kommunalt budsjett, sier Sivertsen, og varsler at Ap vil ta saken videre.

– Saken har avdekket noe som gir grunn til å undersøke om regelverket blir korrekt forstått og forvaltet, og om en enkeltkommune har fått midler de ikke skal ha. Vi vil ta opp disse forholdene med statsråden, for både å avklare hvordan dette kan undersøkes og hvorvidt det er behov for endringer i lovverket.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder