TIL MINNE: Onsdag morgen var det tent lys og lagt ned en rekke roser i nærheten av tunnelinngangen. Foto: Oda Leraan Skjetne / VG

Rektor etter tunnelulykken: – Elevene er opptatt av at livet er skjørt

To skoler forsøker å ta tilbake hverdagen etter høyspentulykken på Filipstad, hvor en gutt døde og en jente og en gutt er alvorlig skadet. Elevene er oppgitte over at området var lett tilgjengelig, og de har også behov å snakke om følelser, forteller rektorene.

Høyspentanlegget i tunnelen på Filipstad i Oslo sentrum har en spenning på 15.000 volt. En gutt født i 2003 fikk forrige søndag strøm i seg og døde av skadene. To jevnaldrende – en jente og en gutt – ligger på Haukeland sykehus med alvorlige skader.

Gutten som døde var elev på Ruseløkka skole. Den 15 år gamle gutten som er alvorlig skadet er også elev ved skolen. Den 16 år gamle jenta er elev ved Børresen skole i Drammen.

ULYKKESSTEDET: Havarikommisjonen vil i løpet av denne uken beslutte om de skal åpne undersøkelse eller ikke. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har også gjort undersøkelser. Foto: Tore Kristiansen / VG

Mandag forteller Merete Hansen, rektor ved Ruseløkka skole, til VG at det er elever ved skolen som er oppgitte og fortvilte over at området har vært så tilgjengelig.

– De reagerer blant annet på lave gjerder og på at det ikke har vært videoovervåkning der, slik at det ikke er blitt fanget opp at det har vært et sted hvor ungdom har oppholdt seg.

les også

– Ungdommene får ingen informasjon om at de er i livsfare

VG har tidligere skrevet om at gjerdet som skal beskytte og hindre allmennheten mot å gå inn på skinnegangen på et sted er hele 70 centimeter lavere enn Bane NORs eget regelverk tilsier. Fredag satte Bane NOR opp nye gjerder.

– Få har tidligere skjønt hvor farlig det er

Tirsdag i forrige uke ble det holdt minnestund på Ruseløkka skole for gutten som mistet livet i ulykken. Da leste blant annet assisterende rektor Mona Felumb Holmgren opp noen av minneordene som elevene selv hadde skrevet til gutten som omkom. Flere av elevene sang under minnestunden, og hver enkelt elev tente et lys.

Rektor Merete Hansen forteller at fokuset nå er at skolehverdagen skal være trygg og forutsigbar for ungdommene på Ruseløkka skole, og at de følger opp elevene individuelt.

– Vi har kommet litt i gang med skolehverdagen på 10. trinn, men det er klart at dette er en sak som preger oss. Noen elever har større behov for hjelp og støtte enn andre. I dag har vi vært rundt i klassene og sagt at det kan være lurt å ta kontakt med helsepersonell hvis man fremdeles sliter med for eksempel å sove.

les også

Foreldre møtte Bane NOR: – Alle tenker at det kunne vært ens eget barn

– Hva sier ungdommene når dere møter dem?

– De har mange spørsmål rundt ulykken som vi ikke kan svare på fordi det er en pågående etterforskning. Det er få som tidligere har skjønt hvor farlig det er å ferdes i dette området, sier hun.

VG har tidligere skrevet om at man kan bli påført alvorlig skade ved å være 40 centimeter unna høyspentledningene.

– Jeg har, som voksen, trodd at man må ta på ledningene for å få strøm i seg. Men så viser det seg at det er nok å være i nærheten av dem. Vi er mange som etter denne ulykken har fått en helt annen forståelse av hvor farlig høyspentledninger er, sier Hansen.

– Opptatt av at livet er skjørt

Mandag var det første skoledag etter vinterferien for elevene på Børresen skole i Drammen, hvor den 16 år gamle jenta som er alvorlig skadet er elev.

REKTOR: Marianne Haagensen er rektor ved Børresen skole, hvor den 16 år gamle jenta som er alvorlig skadet etter tunnelulykken er elev. Foto: Privat

les også

Rektor etter tunnelulykken: – Vi er dypt bekymret for vår elev

I alle klasserom ble det tent et lysegrønt lys for håp, forteller rektor Marianne Haagensen til VG.

– Vi har hatt en samling i alle klassene, som har handlet om sorg, bekymring og håp. Vi har snakket om det som har skjedd og om følelsene rundt det. Elevene har fått skrive kort med hilsener til vår elev, noe de ble glade for å kunne gjøre, sier hun.

– Ungdommene er opptatt av at dette er en forferdelig ulykke. At livet er skjørt og kan snu veldig fort.

Rektor forteller at hun har kontakt med og får oppdateringer fra den skadde jentas mor.

Kondolanseprotokoll for den omkomne gutten

Haagensen forteller at en del av elevene kjente gutten som omkom. Han gikk på barneskole med mange av elevene som nå går på Børresen skole.

– Vi har hatt en kondolanseprotokoll liggende fremme som de har skrevet i. Den skal vi få overrakt familien etter hvert.

Fredag satte Bane NOR opp høyere gjerder og nye varselsskilt ved ulykkesstedet. På et stedet var gjerdet før dette 70 centimeter lavere enn hva Bane NORs eget regelverk tilsier. Foto: VG-tipser

I forrige uke var det vinterferie i Buskerud, men skolen sendte ut SMS til alle foresatte om at jenta som er skadet er elev der, og torsdag og fredag hadde de bemanning på skolen.

Skolens ansatte har fått veiledning og hjelp fra kommunens kriseteam, og elevene ble i dag møtt av kontaktlærerne sine.

– De som kjenner ungdommene best, kan møte dem med mest trygghet. Vi forholder oss til tingene som skjer fremover, er til stede for elevene og prøver å ta tilbake hverdagen igjen. Når livet er vanskelig, er det god hjelp i rutiner og hverdager.

les også

Folkehøyskole-elev døde av togstrøm i 2016: – Foreldrene sjokkert over ny ulykke

Haagensen forteller at elevene ikke har snakket så mye om selve ulykken, om farene ved å oppholde seg på jernbanespor eller om sikkerheten rundt skinnegangen på Filipstad.

– Det har de nok gjort i vinterferien. Vi hadde en liten samling i går med lærerne. Mange av oss uttrykte at vi ikke visste at hvor farlig dette faktisk er.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder