VG-psykologen forklarer: Hvorfor gir vi falske tilståelser?

Bekjennelser og betroelser er ikke nødvendigvis sanne. Det vet både politi, rettsvesen, vennekretser og psykologer.

Alle var lettet da tilståelsen endelig kom, nesten seks år etter at Astrid Årdal forsvant uten spor i 1958.

«Jeg skal legge kortene på bordet», sa husverten hennes, Sigurd Hollekim.