LUT LEI: Leder Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund (PF) har fått nok av Politidirektoratet. Foto: JØRGEN BRAASTAD

Nådeløst oppgjør med Politidirektoratet: Sløser med penger og bryter loven

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund (PF) har fått mer enn nok av Politidirektoratet (POD) og anklager politiets øverste ledelse for sløsing med penger og flere lovbrudd.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

VG møter PF-lederen i forbundets lokaler i Oslo sentrum. Han er oppgitt. Og lei.

– Nok er nok, sier Bolstad.

I løpet av de siste årene har flere tusen medlemmer vært berørt av en omfattende omorganisering i politiet – en prosess som fortsatt ikke er hundre prosent i mål.

les også

Politileder slår ressurs-alarm

I den samme perioden har PF mottatt en rekke bekymringsmeldinger fra medlemmer over hele landet:

* Grove overgrepssaker mot barn ligger uløst i bunker.

* Terskelen for pågripelser er hevet.

* Liten kapasitet til å svare publikum på telefon.

* Angst for å varsle politikolleger om saker som dukker opp på grunn av frykt for overbelastning.

* Drastisk mindre forebyggende arbeid.

– Det handler om å gjøre det enkle, enkelt. Men nå opplever de ansatte en uheldig arbeidsbelastning og havner i en tørketrommel som bare går rundt og rundt, sier Bolstad.

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad er uenig i at den pågående politireformen har skyld i alle utfordringer som etaten står overfor.

– Politiet står midt i den største reformen i etatens historie, og den berører alle våre 16.500 ansatte – men jeg tror vi skal være forsiktig med å sette en merkelapp på reformen for alt som ikke er bra, sier Skulstad til VG.

Politidirektøren er kjent med flere innkjøringsproblemer som har dukket opp i distriktene i kjølevannet av reformen.

– Vi vil styrke polititjenesten innenfor teknologi, arbeidsmetodikk, etterforskning og i antall ansatte i årene som kommer. Det har blitt gjort mye allerede, men det er fortsatt mye som ikke er bra og som skal utvikles videre, sier Skulstad.

– Alt var ikke bra i går, og alt er ikke bra i dag – og reformen løser heller ikke alt.

– Hva med alle overgrepssaken som ligger uløst ?

– Vi må prioritere de viktigste områdene og de alvorligste sakene, særlig de som berører de mest sårbare i samfunnet – barna. Når vi prioriterer må vi ha en god dialog med  kommunene. Her ser vi et forbedringspotensial. Når det gjelder overgrep mot barn i det digitale rom, så har jeg stor forståelse for at de uløste sakene også er en belastning for de som har ansvaret, fordi de kjenner enkeltansiktene bak statistikken, svarer Skulstad.

– Før var disse sakene usynlige mørketall, men nå finner vi dem. Og det er et viktig fremskritt.

Fikk du med deg? Regjeringen mener de står bak tidenes politisatsing, Ap slakter regjeringens politiinnsats

les også

Romerikes Blad: Hvert 10. nødanrop til Øst politidistrikt ikke besvart i mai

– POD skaper usikkerhet

Forbundslederen forteller også om flere eksempler hvor politidistriktene ringer til POD for å rådfører seg om hvordan de bør løse operative oppdrag i hverdagen.

– Politidirektoratet har dermed fått en annen rolle. De har i større grad blitt en operativ enhet, istedenfor den service- og støttefunksjonen de var tiltenkt å ha. Det har ført til en ukultur som har skapt en større usikkerhet enn det som var hensikten med reformen, sier Bolstad.

UENIG: Assisterende politidirektør Håkon Skulstad i Politidirektoratet (POD) kjenner seg ikke igjen i mye av kritikken som rettes mot POD. Foto: TORE KRISTIANSEN

Politidirektøren kjenner seg ikke igjen i kritikken.

– Jeg er uenig i kritikken fra PF. Vi har utarbeidet en del retningslinjer for å sikre at publikum får likere kvalitet på tjenestene. Det handler om hver enkelt innbyggers rettssikkerhet, men vi går ikke inn operativt og styrer i enkeltsaker, kontrer Skulstad.

les også

Politiet ber om mer penger etter gjeng-avsløring

PF-lederen stiller også spørsmål ved pengebruken til den øverste ledelsen i politiet, og viser til to konkrete eksempler:

Merverdiprogrammet: Et prestisjeprosjekt som skulle revolusjonere den digitale arbeidshverdagen til politiet. IT-prosjektet kostet rundt en kvart milliard, men ble skrinlagt etter fire år.

Pass- og ID-prosjektet: Nok et prestisjeprosjekt som hadde som mål å levere ut nye pass og nye nasjonale ID-kort med elektronisk ID. Prosjektet er kraftig forsinket og koster politiet 378 millioner kroner mer enn planlagt.

I tillegg vil driftsutgiftene som følger den nye løsningen være dyrere enn dagens ordning.

– Det sløses med penger. Hvordan finansieres slike sprekker og utgifter? Stilles noen til ansvar, eller er det helt greit?

– Vi er enig i at merverdiprogrammet ble for komplekst og tok for lang tid, men prosjektet ble delt inn i mindre delprosjekter som har resultert i gode operative tjenester som allerede er tatt i bruk., sier Skulstad.

Politidirektøren erkjenner imidlertid at styringen av pass- og ID-prosjektet ikke har vært  tilfredsstillende, men han understreker at distriktene ikke rammes av budsjettsprekkene.

– Det dekkes inn ved hjelp av ekstra bevilgninger eller ved at vi henter penger fra andre prosjekter i direktoratet. Det er ikke slik at det blir mindre penger til distriktene på grunn av dette, sier han.

– Stilles noen til ansvar for budsjettsprekken?

– Det har vært endringer blant de som har hatt ansvar for prosjektet i direktoratet, ja, svarer Skulstad.

LEDER: Odd Reidar Humlegård er den øverste sjefen i Politidirektoratet. Foto: HELGE MIKALSEN

les også

Store forskjeller i Politi-Norge: Slik er distriktene bemannet

les også

Regjeringen utsetter ny politireform i flere år

Kritisk til ansettelser

PF-lederen mener også at POD er uryddige i ansettelsen av politifolk.

– Det lyses ut politistillinger som sivile stillinger, men med uniform og politimyndighet. Og det uten å involvere fagforeningen. Hvis en sivilt ansatt med uniform blir vitne til en kriminell handling på vei hjem fra jobb, uten å foreta seg noe, så vil det føre til at publikum mister tilliten til politiet.

PF-lederen mener at direktoratet på denne måten unngår særaldersgrensen.

– Det er etter vår mening blitt helt feil og gjort på en arrogant måte og skapt en skikkelig utfordring for hele etaten. Jeg presiserer at det er et stort behov for mer sivil kompetanse i norsk politi, det er ikke dette jeg angriper, men måten POD unngår lovverket på.

– Vi har hatt politijurister uten politibakgrunn i en årrekke . Men man må begrense kompetanse ut fra politimyndigheten man har, og det gjelder en rekke områder hvor det stilles krav til sertifisering, svarer Skulstad.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder