DELSEIER: Audun Lysbakken og SV har i lang tid forsøkt å forhindre at private aktører tar ut profitt på veldferdstjenester. De har fortsatt ikke lykkes, men kan inkassere en delseier i form av innstilling om bedre kontroll med velferdsmilliardene. Foto: Helge Mikalsen VG

Stortinget snur: Skal forhindre at velferdsmillioner forsvinner til utlandet

Stortinget går inn for en offentlig utredning av velferdsaktørenes pengestrøm, etter VGs avsløringer om privat barnvern.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

– Nå strammer vi grepet om velferdsprofitørene og har kommet et langt steg videre. Regjeringen blir nødt til å begynne å lete etter svar på hvor mye av skattebetalernes penger som forsvinner i utbytte eller til utlandet, sier partileder Audun Lysbakken (SV).

Stortingets familie- og kulturkomite avga torsdag sin innstilling om at private velferdsselskaper, og deres bruk av offentlige milliarder skal kartlegges.

Det kreves at regjeringen oppretter et offentlig utvalg. Utvalget skal foreslå løsninger for at pengene først og fremst går til faktisk velferd, fremfor å forsvinne i private lommer.

Endringen kommer i kjølvannet av VGs avsløringer. Det er avdekket at private barnevernsaktører blant annet har fått verdifulle kontrakter på uriktige premisser, har innehatt dobbeltroller og at flere titalls velferdsmillioner er forsvunnet til utlandet i form av utbytte og konsernbidrag til oppkjøpsfond, blant annet i skatteparadiser.

Bakgrunn: Fosterhjemskongen

Ble nedstemt i 2015

Forslaget ble først fremmet i 2015, men ble nedstemt av Høyre, Frp og Venstre.

Nå har altså regjeringspartiene snudd og det er enighet i komiteen om følgende innstilling:

«Stortinget ber regjeringen sette ned et offentlig utvalg som skal kartlegge pengestrømmer i offentlig finansierte velferdstjenester, herunder handel mellom nærstående, bruk av skatteparadis, tynnkapitalisering og utbytte. Utvalget skal foreslå løsninger som kan sørge for at offentlige midler i størst mulig grad går til produksjon av faktisk velferd, og hvordan hindre uønsket skattetilpasning i selskap som i all hovedsak er finansiert av offentlige midler».

Bakgrunn: Barnevernsmillionær fikk sparken etter dobbeltrolle

Les mer: Barnevernselskaper kontrolleres fra skatteparadis

Seier for SV

Det har vært politisk strid om hvorvidt private leverandører av velferdstjenester kan gå med store overskudd og ta ut utbytte.

SV har i lang tid arbeidet for at ideelle aktører får fortrinnsrett fremfor kommersielle aktører, og at det ikke tas ut profitt i velferdsselskaper. Dette har de ikke fått gjennomslag for. I stedet har de fremmet et mer moderat forslag.

STORTINGSREPRESENTANT: Freddy André Øvstegård (SV) Foto: Stortinget

– Vi får flertall for å kartlegge alle pengestrømmer i offentlig finansiert velferd, inkludert bruk av skatteparadis, og at det skal fremmes forslag om hvordan vi kan hindre dette. Det forslaget ble stemt ned i 2015, derfor viser dette at vi har flyttet det politiske landskapet. Nå får vi vårt første gjennomslag i kampen for at omsorg skal settes foran omsetning, det er historisk, sier Freddy André Øvstegård (SV), stortingsrepresentant og medlem i familie- og kulturkomiteen.

– Det finnes ingen oversikt over hvor mye penger som forsvinner ut av felleskassa på denne måten, men vi vet gjennom VGs avsløringer at for eksempel 4 av de 5 største kommersielle barnevernsaktørene er eid av internasjonale oppkjøpsfond registrert i skatteparadis.

– Med denne kartleggingen vil vi avdekke hvor skattebetalernes penger går, og gjøre det mulig å innføre viktige begrensinger i kommersielle selskapers mulighet til å ta ut profitt, sier Øvstegård.

En helhetlig utredning

En enstemmig komité står bak innstillingen.

– Det er en hel komité som støtter forslaget. Dette handler ikke om å snu i det hele tatt. Det er ingen som ønsker uryddig forhold på dette område. Vi ønsker alle at tjenestene som settes ut på anbud skal leveres til høy kvalitet, men også effektivt, sier leder i familie- og kulturkomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen (H).

– Å få en helhetlig og god utredning vil bidra bredere til debatten om private og ideelles viktige plass. sier komitelederen.

Hun understreker at det finnes mange ryddige og dyktige private velferdsleverandører, og at utredningene like gjerne kan avdekke deres viktige plass.

– Det som er utfordringen med SVs politikk er at de vil hindre aktører å ha rimelig avkastning på sine investeringer. Å fjerne gode private tilbydere av barnevernstjenester vil sette tryggheten til mange barn i fare. Grunnen til at kommunene benytter seg av private er enten at de tilfører nødvendig kompetanse eller kapasitet, sier Trøen.

Hanne Skartveit kommenterer: Grådighet og inkompetanse

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder