VG avslører: Brukte rusmisbrukere til pengeinnsamling – styreleder tappet konto for millioner

OSLO/BERGEN/FØRDE (VG) Den familiedrevne Stiftelsen Ordet har tjent millioner av kroner ved å sende rusmisbrukere og kenyanere ut på gaten med innsamlingsbøsser.

Artikkelen er over to år gammel

BERGEN, 9. NOVEMBER: I årevis har den ideelle stiftelsen hans tatt inn rusmisbrukere som øyner håp om et bedre liv.

Stiftelsen Ordet oppgir at de jobber med forebygging, avrusning og ettervern av rusmisbrukere. Dette blir finansiert gjennom bøsseinnsamling og gaver.

Denne dagen står det et millionbeløp på kontoen til stiftelsen, som er livsverket til 67 år gamle Per Oluf Svendsen.

Nå går styrelederen inn på kontoen – og overfører 2,3 millioner kroner til seg selv.

25 millioner

«Norges befolkning gråter», «Kampen mot narkotika», «Gi din støtte i dag», «Vi har MANGE suksesshistorier».

Budskapet på skiltene til Stiftelsen Ordet har åpnet lommebøker over hele landet. Smilende bøssebærerne i hvite T-skjorter har stått utenfor butikker i en rekke norske byer.

Rusmisbrukere, ungdommer og kenyanere på turistvisum har samlet inn penger.

KORTTERMINAL: Teksten på skiltene til Stiftelsen Ordet har åpnet nordmenns lommebøker. Den ideelle stiftelsen var også tidlig ute med å bruke kortterminal for å samle inn penger. Foto: Privat

Svendsen driver den ideelle stiftelsen sammen med familien sin. 67-åringen, som er åpen om at han er tidligere narkoman, ble rusfri og kristen på 1980-tallet. Da bestemte han seg for å hjelpe andre som sliter.

Det er over 20 år siden Stiftelsen Ordet så dagens lys.

VG har siden august kartlagt virksomheten, som de siste ukene har fått Kemneren og Stiftelsestilsynet på nakken. Bakgrunnen er mistanker om økonomiske misligheter og mulige lovbrudd, ifølge rettsdokumenter.

«Stiftelsen har noen faste givere, men det meste som kommer inn til stiftelsen er gjennom bøsseinnsamlinger», står det i en egenerklæring til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Rusmisbrukere som har vært tilknyttet stiftelsen, er blitt tatt med fra by til by i en campingvogn for å samle inn penger. Innsamlingsturneene har gitt penger i bøssen.

I perioden 2000-2016 har Stiftelsen Ordet regnskapsført 25 millioner kroner i inntekter.

– Det skal være rehabilitering, men det er det på ingen måte. Jeg kom rett fra gaten inn i en campingvogn. Dagen etter var det ut for å samle inn penger. Alt handlet om bøsseinnsamling, forteller en mann som har vært tilknyttet stiftelsen.

UT PÅ TUR: I en årrekke har Stiftelsen Ordet tatt med rusmisbrukere og kenyanere rundt omkring i Norge for å samle inn penger utenfor butikker. De har bodd i en campingvogn under innsamlingsturneene. Foto: Privat

Stiftelsesstyret har siden tidlig på 2000-tallet i hovedsak bestått av Per Oluf Svendsen, kona hans og stedatteren Elin Johansen (42).

Sammen har de kontrollert stiftelsens verdier: Penger, biler, campingvogner, boliger – og en «behandlingsenhet» på Costa Blanca i Spania.

VG har gjentatte ganger i høst forsøkt å komme i kontakt med Per Oluf Svendsen, men han ønsker ikke å snakke om noe av det som kommer frem i denne artikkelen.

– Ingen kommentar, svarer 67-åringen.

Ingen vet hvor mye penger som egentlig er samlet inn av Stiftelsen Ordet. Heller ikke stiftelsens faste revisor, som i sommer truet med å trekke seg.

Revisoralarm

13. juli sender revisjonsselskapet KPMG et brev til familiemedlemmene i styret. De har mottatt tips om pengejuks i stiftelsen. Gjennomgangen av det siste årsregnskapet bekrefter at ikke alt er som det skal:

• Kun nærstående parter signerer kvitteringer etter opptelling av penger fra bøsseinnsamling.

• Penger fra bøsseinnsamlinger er ikke dokumentert korrekt, noe som kan være brudd på bokføringsloven.

• Transaksjoner er bokført på bakgrunn av kontoutskrifter, uten ytterligere dokumentasjon. Det finnes ikke kvitteringer som forklarer hvorfor penger har gått fra A til B.

Kravet er at Stiftelsen Ordet kommer inn under «Innsamlingskontrollens regime». Dette for å etablere gode rutiner som sikrer «korrekt og riktig registrering av innsamlede midler».

Alternativet er å finne seg en ny revisor, står det i brevet som er signert av statsautorisert revisor og direktør i KPMG, Stein Are Slettemark.

Han viser til taushetsplikten, og ønsker ikke å kommentere innholdet overfor VG.

Innsamlingskontrollen kontrollerer at pengene som samles inn går til riktig formål. De har en liste over godkjente innsamlingsorganisasjoner, som Kreftforeningen, Blindeforbundet og Røde Kors.

For å bli godkjent må organisasjonene følge bestemte regnskapsregler og retningslinjer.

I høst har Stiftelsen Ordet forsøkt å komme seg inn på denne listen.

– Det fremkom bemerkninger fra revisoren som gikk på kontroll av inntekter. Vi har ikke gått inn selv og gransket regnskapene, men når vi ser at en revisor påpeker mangler ved regnskapene, så kan ikke vi gå god for en slik organisasjon, sier daglig leder Børre Hagen i Innsamlingskontrollen.

Dette skal ha vært første gang Stiftelsen Ordet har søkt om å bli godkjent.

Arbeid er behandling

«Vi ønsker å hjelpe mennesker til et rusfritt liv, slik at utslåtte personer kan bli en ressurs igjen for samfunnet. Vi kan dokumentere gode resultater. Mange er blitt rehabilitert og selvhjulpne, og fått et godt liv etter oppholdet på Stiftelsen Ordet.»

På stiftelsens nettsider, som nå er nede, beskrives rusbehandlingen som strukturert og intensiv. Det legges vekt på terapi og samtaler.

«Behandlingen er kostnadsfri, men etter avrusningsperioden må de være med å ta sin del av arbeidet», står det på nettsidene.

VG har de siste månedene snakket med flere personer som har vært tilknyttet stiftelsen. De ønsker å være anonyme på grunn av rushistorikken sin.

VIL IKKE SNAKKE: Per Oluf Svendsen har ikke ønsket å stille til intervju med VG. Her er han avbildet på vei mot en bil som tilhører Stiftelsen Ordet Foto: Hallgeir Vagenes VG

Noen mener stiftelsen har hjulpet dem til et bedre liv. Andre hevder «behandlingen» kun handler om å stå utenfor butikker med innsamlingsbøsser.

– Å kalle dette for rehabilitering for rusmisbrukere, er en vits. Alt handler om å kjøre folk ut for å samle inn penger. Jeg ble ikke rusfri der, det ble jeg senere, sier en tidligere rusmisbruker.

Flere bøssebærere forteller at de mottok 25 prosent av pengene som ble samlet inn.

– Jeg tipper jeg samlet inn 3000-4000 kroner i snitt hver dag. Noen ganger kunne man samle inn rundt 10 000 kroner i løpet av en dag, sier en annen.

Flere forteller til VG at bøssene ble plombert før de ble tatt i bruk. Senere var det de samme familiemedlemmene som fjernet plomberingen – og telte opp pengene.

Kontantinnskudd

VG har fått tilgang til utskrifter fra en privat bankkonto som tilhører Elin Johansen (42), stedatteren til Per Oluf Svendsen. Hun står registrert som «leder» i Stiftelsen Ordet fra 2003 til 2014.

Utskriftene viser at det gjennom flere år er satt inn minst 540 000 kroner i kontanter på 42-åringens bankkonto. Kontantene er satt inn i banker over hele landet. Odda, Trondheim, Ålesund, Grimstad og Lillehammer – for å nevne noen.

Utskriftene viser at den samme brukskontoen blant annet er brukt til å betale for mat på Egon og handle klær på Cubus. Det er også betalt for en reise til Malaysia.

De eldste kontoutskriftene er fra 2004. De siste stammer fra 2015. Utskriftene er ikke fullstendige og viser derfor ikke et komplett bilde av aktiviteten på bankkontoen.

VG vet ikke om det har blitt overført penger fra denne kontoen til stiftelsen.

STRID OM LEILIGHET: Det siste året har et av styremedlemmene, stedatteren Elin Johansen, bodd i russtiftelsen leilighet på Bønes utenfor Bergen. 19. oktober ble leiligheten overdratt til henne. Nå har Bergen tingrett besluttet at det skal tas arrest i leiligheten. Foto: Hallgeir Vagenes VG

I tillegg til å være ansatt, har hun sittet i stiftelsesstyret. Siden tidlig på 2000-tallet har hun godkjent regnskap og signert årsberetninger for Stiftelsen Ordet.

42-åringen var med på opptelling av penger fra innsamlingsbøsser, ifølge personer VG har snakket med.

VG har siden midten av september forsøkt å få Elin Johansen i tale. Hun ønsker ikke å svare på spørsmål. 42-åringen var avvisende da hun ble oppsøkt av VG i Bergen i forrige uke.

– Dette er ukjent for meg, sier hun om kontantinnskuddene på bankkontoen.

Etter å ha blitt informert om at VG planla å skrive en større artikkel om virksomheten i Stiftelsen Ordet, svarte Johansen følgende før hun lukket døren:

– Det må dere bare gjøre.

VG har sendt 42-åringen en spørsmålsliste per e-post. Hun har ikke besvart noen av spørsmålene.

VG har spurt Lotteri- og stiftelsestilsynet, som har åpnet en tilsynssak mot Stiftelsen Ordet, om kontoutskriftene.

PENGER I BØSSEN: Her samler Per Oluf Svendsen inn penger utenfor en butikk i Larvik i 2016. Foto: Privat

– Dette er interessant informasjon for oss, og relevant for tilsynssaken. Vanlig prosedyre er at vi tar kontakt med stiftelsen og ber om dokumentasjon. I dette tilfellet blir spørsmålet hvor kontantinnskuddene som er gjort på den private kontoen kommer fra, sier seniorrådgiver Øystein Sellevold, som er saksbehandler for tilsynssaken.

Han sier at Stiftelsestilsynet ikke har adgang til å hente ut private bankkontoutskrifter, men at tilsynet kan be om at det frivillig oversendes slik informasjon.

– Hvorfor er disse kontoutskriftene interessante?

– Det er fordi vi har å gjøre med en pengeinnsamlende stiftelse, og at det er satt inn kontantbeløp på en privat konto som tilhører en person som har hatt en sentral rolle i stiftelsen, sier Sellevold.

Kemneren, som nå utfører bokettersyn i stiftelsen, kan hente ut opplysninger fra relevante bankkontoer. De ønsker ikke å kommentere om de har undersøkt aktiviteten på 42-åringens konto.

– Jeg kan ikke kommentere enkeltsaker. På generelt grunnlag kan jeg si at dette er noe som vurderes konkret fra sak til sak, sier kontrollsjef Anita Giæver Hansen hos Kemneren i Bergen.

Bondegård i Kenya

Penger som nordmenn har puttet på innsamlingsbøssene til Stiftelsen Ordet, er også blitt brukt til å finansiere turer til Kenya. Personer VG har snakket med forteller at turene var en gulrot mens de samlet inn penger.

– Det var en fin tur. Avtalen med Per var at vi fikk 25 prosent av alt vi samlet inn i Norge, men vi fikk ikke pengene rett i hånden. Han sparte pengene våre i en pott som skulle brukes til Afrika-turen, sier en tidligere rusmisbruker.

Bilder fra Kenya-turene viser besøk i lokale menigheter, skoleklasser, fengsler og slumområder. Det er også bilder fra safari og opphold i ferieparadiset Mombasa.

Stiftelsen Ordet har gjennom flere år oppgitt at den driver et arbeid i Kenya.

VG er ikke kjent med detaljer rundt stiftelsens arbeid her, utover at den i en periode eide en bondegård utenfor Nairobi. I årsregnskapene er det vist til utgifter for det som skal være rusbehandling av kenyanere.

PÅ INNSIDEN: Her er kenyanere og rusmisbrukere avbildet inne i campingvognen som tilhører Stiftelsen Ordet. Foto: Privat

Personer VG har snakket med forteller at kenyanere har kommet til Norge på turistvisum for å samle inn penger. Utlendingsdirektoratet (UDI) bekrefter kontakt med Stiftelsen Ordet for få stanset dette.

– Vi er kjent med problemstillingen, det er det vi kan si om denne saken. Det var i 2010, sier avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratets visumavdeling, Steinar Munch Rotevatn.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Bilder på sosiale medier viser kenyanere som reiser rundt i Norge med andre bøssebærere. Enkelte er også avbildet i stiftelsens T-skjorter og innsamlingsbøsser i hendene.

De siste bildene VG har sett, stammer fra 2014.

Lån

Årsregnskapene til Stiftelsen Ordet viser at det har gått opp og ned med økonomien. Per Oluf Svendsen redder stiftelsen sin ved å gi flere lån når det blir økonomisk krise, ifølge regnskapene.

I 2004 gikk stiftelsen i underskudd med en halv million kroner. Da lånefinansierte Svendsen underbalansen i stiftelsen.

«Det dårlige resultatet i 2004 skyldes at stiftelsen har rehabilitert Østre Hamravei i Sandnes», skriver de tre familiemedlemmene i årsberetningen som en forklaring på det dårlige resultatet.

Huset som ble pusset opp var både privatbolig for ekteparet Svendsen og behandlingsbolig for rusmisbrukere.

To år etter at stiftelsen satt seg i gjeld til styrelederen, solgte ekteparet boligen i Sandnes. De fikk to millioner for huset.

Stiftelsens gjeld til Svendsen blir aldri slettet. Den fortsetter å vokse i form av nye lån, viser regnskapene. I 2009 ble det opplyst at Stiftelsen Ordet skyldte 67-åringen 2,6 millioner kroner.

I senere årsregnskap kommer det frem at den ideelle stiftelsen betaler renter til styrelederen.

67-åringen har som daglig leder i stiftelsen kun fått utbetalt i 1,1 millioner kroner i lønn siden 2003, ifølge regnskapene. Det siste året han mottok lønn var i 2009.

Viva España

«BEHANDLINGSENHET»: Denne leiligheten i Villamartin på Costa Blanca i Spania kjøpte stiftelsen for 1,3 millioner kroner, ifølge regnskapene. I det spanske eiendomsregisteret er Per Oluf Svendsen og kona hans oppført som eiere. Foto: Terje Aspdahl / Vikingposten

Leiligheten ligger i Villamartin på Costa Blanca – med over 300 soldager i året.

«Don Per Oluf Svendsen» og kona hans eier leiligheten, ifølge det spanske eiendomsregisteret.

I 2010 beslutter et enstemmig styre i Stiftelsen Ordet for å investere utenfor landets grenser. Dette året har stiftelsen solgt unna en bolig i Bergen. Salget gir solid gevinst.

«Stiftelsen har investert i en leilighet i Spania, som kan brukes til ettervern. Men som kan brukes til utleie ved behov for kapital», skriver familiemedlemmene i årsberetningen.

I senere årsregnskap blir leiligheten i Villamartin, som kostet 1,3 millioner kroner, omtalt som en «behandlingsenhet i Spania».

Ingen av de tidligere rusmisbrukerne VG har snakket med er blitt tatt med på tur til Spania under tiden sin i Stiftelsen Ordet.

Bilder på sosiale medier viser at leiligheten og badestrendene i nærheten er flittig brukt av Svendsens familiemedlemmer.

Ifølge VGs opplysninger skal 67-åringen ha forklart at det ikke var mulig å registrere Stiftelsen Ordet som eier av leiligheten på Costa Blanca.

Det er derfor den står registrert på ham og kona.

Stedatterens bolig

«Gutta krutt pusser opp kåken til stiftelsen, flinke guttær», er teksten til et av bildene av Per Oluf Svendsen som publiseres på sosiale medier i 2015.

Andre bilder viser tidligere rusmisbrukere som er med på oppussingsarbeidet.

Leiligheten de pusser opp har adresse Gullstølsbotn 76, og ligger på Bønes utenfor Bergen. Den ble kjøpt av stiftelsen for 2,7 millioner i 2010.

«Stiftelsen har eget hus som fungerer som rehabiliteringssenter», står det i en egenerklæring til Lotteri- og stiftelsestilsynet fra 2016.

PUSSER OPP: I 2015 ble Stiftelsen Ordets leilighet pusset opp av Per Oluf Svendsen og andre personer som er tilknyttet stiftelsen. Nå er det 67-åringens stedatter Elin Johansen som bor i leiligheten. Foto: Privat

Det siste året har to av 67-åringens familiemedlemmer vært folkeregistrert i den nyoppussede leiligheten, som frem til i høst var eid av Stiftelsen Ordet.

19. oktober signerte Elin Johansen skjøtet på leiligheten. Stedatteren og styremedlemmet, som i en årrekke også var ansatt i stiftelsen, er nå oppført som eier.

Stiftelsens leilighet ble aldri lagt ut for salg. Den ideelle stiftelsen mistet dermed muligheten til å oppnå maksimal markedspris. Stedatteren skal ha betalt 3,6 millioner kroner.

Styret kastes

Stiftelsestilsynet har siden 6. oktober hatt en tilsynssak mot Stiftelsen Ordet. Kemneren i Bergen har også startet bokettersyn – stiftelsens regnskap skal granskes.

Det er mistanke om økonomiske misligheter og mulige straffbare forhold, ifølge rettsdokumenter.

9. november, samme dag som Per Oluf Svendsen tapper stiftelsens konto for 2,3 millioner, gjennomfører Stiftelsestilsynet et hastevedtak: Hele styret i Stiftelsen Ordet kastes på dagen.

– Etter å ha mottatt informasjon om forhold i stiftelsen vurderte vi at det var grunnlag for å avsette styret og å gjøre det hurtig, skriver avdelingsdirektør Siw Heggedal Longvastøl i Stiftelsestilsynet i en e-post.

– Stiftelsestilsynet vurderer fortløpende om det er riktig å anmelde forhold til politiet, både i denne saken og i tilsynssaker generelt, skriver Longvastøl.

Svendsen skal ha gitt en forklaring på hvorfor han overførte millionbeløpet til seg selv. Han mener den ideelle stiftelsen skylder ham penger, får VG opplyst.

67-åringen vil ikke stille til intervju med VG. Han får bistand fra advokat Erlend Øen i Bergen. Øen vil heller ikke kommentere saken, men bekrefter at Svendsen har mottatt spørsmålene fra VG.

TATT OVER KONTROLLEN: Advokat Bjørn Åge Hamre er satt inn som styreleder av Stiftelsestilsynet. Han jobber nå med å sikre verdier som tilhører Stiftelsen Ordet. Foto: Hallgeir Vagenes VG

Advokat Bjørn Åge Hamre i Simonsen Vogt Wiig AS er nå satt inn som styreleder i Stiftelsen Ordet.

– Mitt hovedmandat er å sikre verdiene i stiftelsen. Det er ikke så mye jeg kan si på det nåværende tidspunkt, ettersom vi er i en innledende fase. Jeg avventer videre granskinger i regi av Stiftelsestilsynet og Kemneren i Bergen, sier Hamre.

13. november avgjør Bergen tingrett at det skal tas arrest i boligen som Elin Johansen nå eier. Det skal også tas arrest i 2,3 millioner kroner på kontoen til Svendsen.

Det er for sent – pengene er borte.

15. november beslutter derfor Bergen tingrett at arresten skal utvides til også å gjelde ekteparet Svendsens privatbolig.

«Det vises her særlig til at saksøkte har tømt sin konto, og at det fremstår som at dette har sammenheng med at midler unndras fra kreditorers dekning», skriver tingretten i kjennelsen.

Dokumenter fra Statens vegvesen viser at advokat Hamre har hentet ut en oversikt over alle bilene og campingvognene som Stiftelsen Ordet eier.

Foreløpig er det ikke tatt arrest i noen av disse, selv ikke en Volkswagen Touareg, en voksen SUV med over 300 hestekrefter.

Noen uker etter at han ble fjernet som styreleder i den ideelle stiftelsen sin, kjører Per Oluf Svendsen rundt i denne bilen.

300 HESTEKREFTER: Per Oluf Svendsen kjører rundt i en Volkswagen Touareg som tilhører Stiftelsen Ordet. Dette bildet er tatt tre uker etter at 67-åringen ble avsatt som styreleder av Stiftelsestilsynet. Foto: Hallgeir Vågenes

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder