IKKE UROLIG: – Det er ingen grunn til å være bekymret for etterforskningen av voldtektssaker i Vest politidistrikt, mener førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen. Foto: Paul S. Amundsen, VG

Henlegger ni av ti voldtektssaker – Statsadvokaten: – Gir meg ikke dårlig nattesøvn

BERGEN (VG) I Vest politidistrikt ender under én av ti voldtektssaker i retten, viser VGs kartlegging. Førstestatsadvokat Eirik Stolt Nielsen er ikke uroet, men vil likevel gjennomføre tilsyn av voldtektsetterforskningen.

Artikkelen er over ett år gammel

Bostedet ditt kan ha betydning for om voldtektssaken du anmelder ender opp i retten, viser tall VG har fått innsyn i hos Politidirektoratet.

Prosentvis er det ingen som tar ut færre tiltaler enn Vest politidistrikt i disse sakene.

Les hele saken her.

Fra 2015 til 2017 ble det tatt ut tiltale i færre enn én av ti voldtektssaker i politidistriktet. I Nordland politidistrikt endte voldtektssakene i retten dobbelt så ofte.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen tar mange av disse avgjørelsene. Han trekker frem det store studentmiljøet i Bergen som en av årsakene til at det er mange voldtektsanmeldelser i distriktet.

– Vest politidistrikt har et usedvanlig høyt antall voldtektsanmeldelser. Vi har et svært voldtektsmottak her, hvor mange loses videre til oss. Vi har et svært studentmiljø i Bergen, sier førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen.

– Nå skjønner jeg ikke helt hvor du vil?

– Se på kodene vi henlegger på, så ser du at vi har en voldsomt høy andel som er henlagt som intet straffbart forhold.

– Men det meste er henlagt på bevisets stilling?

– Nja, halvparten ligger vel der tenker jeg. Dere opererer med veldig små tall, og da er spørsmålet hva som gir utslaget.

KONTROLL: Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen viser til at de har gått gjennom henleggelser i voldtektssaker i 2010 og 2016. Funnene ga dem ikke grunn til bekymring, sier han. Foto: Paul S. Amundsen, VG

Vil gjennomføre tilsyn

– Ni av ti voldtektssaker blir henlagt i Vest politidistrikt. Hva tenker du om det?

Det jeg tenker er at du må se på hva de øvrige sakene inneholder. Når ni av ti saker henlegges, så må du se på massen av det som ligger igjen av henlagte saker.

– Så du synes ikke at dette er en dyster statistikk?

Den har gitt meg noe å tenke på. Jeg må se på dette, men avvikene her i antall på disse tre årene gir meg ikke noen voldsomt dårlig nattesøvn, nei.

– Så du vil ikke si at terskelen for å ta ut tiltale i Vest er høyere enn andre steder?

Nei. Til det er det statistiske materialet altfor spedt.

Likevel – etter VGs sak – opplyser Stolt-Nielsen at de vil gjennomføre tilsyn av distriktets etterforskning av voldtektssakene.

«Vi vil derfor forholdsvis snart få brakt på det rene hvilken eventuell effekt som ligger i politidistriktets nye tilnærming til voldtektsetterforskning», skriver han i en e-post til VG.

– Blir du urolig av å tenke på at ni av ti voldtektssaker henlegges i Vest politidistrikt?

Urolig?

– Ja.

– Ikke ut ifra det arbeidet vi har gjort med å se på kvaliteten i det som gjøres i etterforskningen.

Stolt-Nielsen viser til at de siste tre årene i Vest politidistrikt har vært spesielle – blant annet på grunn av store omorganiseringer som følge av politireformen.

– Men det har kommet inn minst like mange voldtektssaker som tidligere år, og disse sakene er vel like reelle som andre saker?

– Ja, det er ikke noe å si på anmeldelsene som sådan, men det er noe å si på hvordan politiet i den perioden har vært i stand til å håndtere dem.

– Er det en unnskyldning?

– Det er en forklaring.

HENLAGT: Denne kvinnen anmeldte en taxisjåfør for voldtekt i fjor sommer. Mannen sier at de hadde frivillig sex. Saken ble henlagt i år. Foto: Paul S. Amundsen, VG

Sakene bør behandles raskere

Vest politidistrikt har i flere år hatt et stort etterslep av voldtektssaker.

Stolt-Nielsen mener at etterforskningen av disse sakene har blitt raskere, etter at politidistriktet i 2016 opprettet en egen spesialgruppe som skulle etterforske disse sakene. Han vedgår samtidig at saksbehandlingstiden fremdeles er for lang.

– De sakene som er for gamle ville blitt behandlet bedre om etterforskningen hadde blitt gjort raskere. Det ligger i sakens natur.

– Er du redd for at de gamle sakene har blitt behandlet feil?

– Jeg skulle ønske at de hadde blitt behandlet raskere. Jeg vil ikke si at det er mange som har blitt behandlet feil, men jeg vil si at i en så alderstung portefølje som Vest politidistrikt har hatt, så vil det nok ligge saker som hadde blitt bedre behandlet om de var tatt tidligere.

– Vil det si at du er sikker på at det ligger saker der som har endt opp med feil avgjørelse?

– Jeg hører at du fisker etter å få meg til å si det, men det er jeg ikke ganske sikker på nei.

– Du må gjerne si det motsatte. Jeg vil bare ha svaret.

– Det vi har sett på av saker fra Vest politidistrikt er det jeg kan uttale meg om. Vi finner ingen særlige utslag som gir oss grunn til bekymring for feil på dette feltet, sier han, og viser til at det er gjort kvalitetskontroller på arbeidet.

Førstestatsadvokaten understreker at man kan påklage en henleggelse til Riksadvokaten.

– Sakene blir regelmessig behandlet av to uavhengige nivå i påtalemyndigheten. Dette gjør meg mindre bekymret.

– Men ni av ti er vel det samme tallet uansett hvordan man vrir og vender på det?

– Ja, men kvaliteten gjennom året kan være forskjellig. Også på anmeldelsene, sier han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder