BREV: Ap-leder Jonas Gahr Støre har skrevet brev til Trond Giske. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Støre tolker brevet på annen måte enn Giske

Trond Giskes håp om å få varslersakene mot ham vurdert på nytt er knust. Ap-leder Jonas Gahr Støre sier til VG at endelig punktum er satt.

VG meldte først at Ap hadde konkludert med at Giske ikke har brutt loven om seksuell trakassering, men dette medfører ikke riktighet. Det riktige er at de ikke har konkludert i spørsmålet om han har brutt loven.

Trond Giske har i dag mottatt et brev fra Ap-leder Jonas Gahr Støre og partisekretær Kjersti Stenseng, hvor de skriver at de ikke har konkludert med at Giske har brutt loven om seksuell trakassering.

Giske er glad for det, men Støre sier det bare gir uttrykk for at de ikke har vurdert de lovmessige sidene ved varslingene.

Støre og Stenseng skriver også: «Det er ikke noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet».

Det opplever Giske som en seier, men han har nå tapt kampen om å få fornyet behandling av sakene. De betyr at partiets behandling av varslingssakene mot ham er over.

Dette er Giske-saken

– Mitt syn er at partiet burde gi sakene en fornyet behandling hvor den nye informasjonen jeg legger fram, blir tatt med i vurderingen. Slik jeg ser det, tilsier den nye informasjonen at konklusjonen fra 25. januar 2018 om brudd på partiets retningslinjer bør omgjøres, skriver Giske på Facebook.

Støre deler heller ikke oppfatningen av at det er en seier for Giske at de skriver at det i dag ikke er noe som står i veien for Giskes «fulle deltakelse i partiet»:

Støre understreker at den uttalelsen i brevet ikke er et nytt standpunkt.

– Disse sakene har fått store konsekvenser for Trond Giske ved at han mistet jobben som nestleder og finanspolitisk talsperson. Ingenting i dette brevet endrer på det. Samtidig har jeg sagt at han skal kunne gjenoppta sitt arbeid på Stortinget, og dette stadfester det, sier Støre, og legger til:

– Tillit er noe man skal ha mulighet til å bygge opp igjen.

– Bra for varslerne

– Nyheten i dag er at vi har satt et endelig punktum for saken. Trond Giske kom med innvendinger, de er mottatt, men vi har konkludert med at vedtaket om brudd på partiets retningslinjer fra 25. januar i fjor står ved lag , sier Støre.

Han presiserer til VG at partiet ikke har tatt noen konklusjon rundt om varslene er brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering, fordi dette ikke er partiets oppgave.

Den første Giske-saken

– Jeg respekterer at Trond Giske har et annet syn enn meg, så får vi leve videre med å være enige om at vi er uenige. Det er bra for varslerne å vite at sakene ikke gjenopptas. Nå håper jeg at Trond Giske vil bruke sin energi på å jobbe videre for partiet med sine oppgaver, sier Støre.

– Vil ikke inn i sentralstyret

Giske har med partiledelsens godkjenning lagt ut brevet på Facebook. I brevet heter det blant annet:

«Partiet har i sin behandling lagt partiets retningslinjer til grunn. Vi vil presisere at handlinger som retningslinjene er ment å ramme, kan variere betydelig i alvorlighetsgrad. Partiet har i sin behandling av sakene ikke gitt noen gradering av alvorlighetsgraden, og har heller ikke sett det som sin oppgave å vurdere om det foreligger brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering. Partiet har derfor ikke trukket en slik konklusjon.

Og videre:

«Partiet har forholdt seg til partiets retningslinjer slik de var utformet i 2017, og formidlet i pressemelding av 25. januar 2018 vår konklusjon om at disse var brutt. Varslere ble orientert om dette og vi anser sakene som ferdigbehandlet og avsluttet. Utover det har vi ikke behov for å karakterisere hverken sakene eller deg, og vi har ønsket å kommunisere konklusjonene på en nøktern måte.

Giske går av som nestleder etter gjentatt press fra Støre

Vi ønsker å bidra til at du kan utøve dine verv og finne din plass i partiets arbeid på en god måte, i og utenfor stortingsgruppa, og ser fram til godt samarbeid om dette. Det er ikke noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet».

– Jeg tar til etterretning at partiet ikke ønsker ny behandling, men er godt fornøyd med presiseringen av at de skriver at de ikke har konkludert med at jeg har brutt loven om seksuell trakassering, sier Giske til VG.

Bitter Ap-konflikt etter Giskes SMS-er

– De skriver at det ikke er noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet: Vil du forsøke å komme inn igjen i sentralstyret?

– Nei, det er ikke aktuelt nå. Jeg gleder meg til å reise rundt og fremme Aps politikk.

– Fullt inn i arbeidet i stortingsgruppen

På sin Facebook-side, skriver Giske:

– Jeg mener fortsatt at partiet burde tatt sakene opp til ny behandling, men tar til etterretning at partiets svar innebærer at det ikke vil skje. Samtidig ser jeg det som viktig at partiet presiserer at de ikke har «sett det som sin oppgave å vurdere om det foreligger brudd på likestillingslovens bestemmelser om seksuell trakassering. Partiet har derfor ikke trukket en slik konklusjon».

– Jeg setter også pris på at partiet slår tydelig fast at: «Vi ønsker å bidra til at du kan utøve dine verv og finne din plass i partiets arbeid på en god måte, i og utenfor stortingsgruppa, og ser fram til godt samarbeid om dette. Det er ikke noe som i dag står til hinder for din fulle deltakelse i partiet.»

Han legger til:

– Jeg ser frem til å gå fullt inn i arbeidet i stortingsgruppa, på grasrota i parti og fagbevegelse rundt om i landet og i Trøndelag, og til å bidra for fullt i arbeidet for mindre forskjeller, like muligheter for alle og et samfunn med samhold og sterke fellesskap.

Mange trodde den såkalte Giske-saken var over. Men da Giske i februar 2018 la frem sin vurdering for sentralstyret i Ap, sa han at det var hans foreløpige svar.

Han har siden jobbet, sammen med sin advokat, for å gi en full forklaring, som han oversendte partiet i høst.

Det er svaret på den forklaringen, som nå kommer fra Støre og Stenseng.

«For litt over ett år siden skrev jeg at jeg ville gi tilsvar på sakene som var til behandling i partiet. Mange har spurt om når dette svaret ville komme. Jeg har siden 21. desember 2017 ikke gitt noen kommentarer om sakene. I stedet har jeg ferdigstilt et omfattende skriftlig tilsvar som ble oversendt partiet i oktober 2018, skriver Giske.

VG har ikke fått svar fra nestleder Hadia Tajik.

Partisekretær Kjersti Stenseng svarer VG på sms:
- Jeg har ikke noen ytterligere kommentar enn det som står i brevet, skriver Stenseng.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder