TRØBBEL: Finansminister Siv Jensen leier en hytte av Andresen-familien på Grimsøya, som ligger i indrefileten av Oslofjorden. Prisen hun betaler for denne har fått flere til å reagere. Dette bildet ble tatt i en annen sammenheng. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Derfor er Siv Jensen inhabil i Andresen-saker

Siv Jensen innrømmer nå selv at hun har «en tilknytning til Johan H. Andresen og Ferd AS som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet» som finansminister.

  • Kristian Aaser

Artikkelen er over ett år gammel

I en kongelig resolusjon fredag begrunner Regjeringen sitt syn på denne måten:

«Statsråd Jensen leier en hytte og båtplass av Johan H. Andresen. Finansdepartementet og statsråden selv vurderer det slik at hun, gjennom leieforholdet med Johan H. Andresen, nå har en tilknytning til Johan H. Andresen og Ferd AS som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet i saker hvor Johan H. Andresen og/eller Ferd AS er part eller har en tilsvarende sterk interesse i saken».

I resolusjonen heter det også:

«Statsråd Jensen har på denne bakgrunn anmodet om at det blir oppnevnt en settestatsråd for henne ved behandlingen av saker hvor Johan H. Andresen og/eller Ferd AS er part eller har en tilsvarende sterk interesse i saken».

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) skal være settestatsråd for finansminister Siv Jensen i saker som omhandler milliardæren John H. Andresen.

Siv Jensen har denne høsten vært i hardt vær som følge av en omstridt hytteavtale hun har inngått med milliardær og Ferd-eier John H. Andresen, som ble avslørt av Dagens Næringsliv.

Her er saksfremstillingen i den kongelige resolusjonen:

«I statsråd 16. oktober 2013 ble Siv Jensen utnevnt til statsråd og satt til å bestyre Finansdepartementet. Finansforetaksloven hører til de lovene som Finansdepartementet har forvaltningsansvaret for. Finansforetaksloven 1-6 tredje ledd gir departementet myndighet til i særlige tilfeller å unnta finansforetak og grupper av finansforetak, samt enkelte typer av virksomhet som drives av finansforetak, fra en eller flere bestemmelser i loven.

NMI Fund IV KS har søkt om tillatelse til å drive finansieringsvirksomhet, og samtidig om unntak fra samtlige bestemmelser i finansforetaksloven. Finanstilsynet har oversendt søknaden til Finansdepartementet 6. august 2018.

NMI Fund IV KS, som skal drive såkalt mikrofinansvirksomhet, eies blant annet av Ferd AS med en eierandel på 14,08 prosent. Ferd AS eies av Ferd Holding AS. Holdingselskapet eies av Ferd JHA AS, Johan H. Andresen og hans to døtre, Alexandra G. Andresen og Katharina G. Andresen.  

Statsråd Jensen leier en hytte og båtplass av Johan H. Andresen. Finansdepartementet og statsråden selv vurderer det slik at hun, gjennom leieforholdet med Johan H. Andresen, nå har en tilknytning til Johan H. Andresen og Ferd AS som er egnet til å svekke tilliten til hennes upartiskhet i saker hvor Johan H. Andresen og/eller Ferd AS er part eller har en tilsvarende sterk interesse i saken».

I den kongelige resolusjonen uttaler også statsministeren seg:

«På bakgrunn av saksfremstillingen ovenfor og praksis fra Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling, er det nærliggende å konkludere med at statsråd Jensen på det nåværende tidspunkt vil være inhabil eller nær grensen for inhabilitet etter forvaltningsloven § 6 annet ledd i forvaltningssaker hvor Johan H. Andresen og/eller Ferd AS er part eller har en partslignende interesse.

Statsministeren tilrår at det oppnevnes settestatsråd for statsråd Jensen ved behandlingen av saker der hun på grunn av sin tilknytning til Johan H. Andresen og Ferd AS er inhabil eller ønsker å fratre fordi det foreligger omstendigheter som medfører at hun er nær grensen for inhabilitet», skriver Statsministerens kontor.

les også

Visste om Jensens omstridte hytteavtale – så ingen grunn til å reagere

Jensen har overfor Dagens Næringsliv avvist at det er snakk om en gave og viser til svarene hun har gitt til Stortinget.

Fredag har imidlertid Kongen i statsråd vedtatt at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) skal være settestatsråd i saker der Andresen er involvert.

«Oppnevningen gjelder ved behandling av saker hvor statsråd Jensen på grunn av til sin tilknytning til Johan H. Andresen og Ferd AS er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet», heter det i pressemeldingen regjeringen har publisert på sine nettsider.

Flere har reagert

Til Stortinget har Jensen svart at leieavtalen er et regulært, privat leieforhold, og at det ikke er snakk om en gave, tjeneste eller annen form for ytelse.

les også

Siv Jensens hytteleieavtale kan havne i kontrollkomiteen

Hun sier videre at hytta standard er enkel, og at hun er ansvarlig for vedlikeholdet.

Selv om hytta skal være av enkel standard, så har flere reagert på at hun får leie hytta for 40.000 kroner i året. Blant dem som har reagert, er Rødt og SV.

Leder Etikkrådet

Andresen ble oppnevnt som leder i Etikkrådet i 2014. Etikkrådet er underlagt Finansdepartementet, slik at Jensen var ansvarlig for oppnevnelsen.

Etikkrådet skal vurdere om fondets investeringer er i strid med de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland.

Mer om

  1. Johan H. Andresen
  2. Siv Jensen
  3. Jon Georg Dale

Flere artikler

  1. Inhabil på hytta

  2. Siv Jensen forsvarer hytteleie hos milliardær: – Også jeg har lov og rett til å leie en hytte

  3. Siv Jensens hytteleieavtale kan havne i kontrollkomiteen

  4. Visste om Jensens omstridte hytteavtale – så ingen grunn til å reagere

  5. Hytteevangeliet

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder