VIL UNDERSØKE: Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) mener det er grunn til å frykte at flere nordmenn har fått vergemål mot sin vilje. Foto: Hanna Kristin Hjardar

Justisministeren går inn for å undersøke 18.000 verge-saker

VG skrev tirsdag om hvordan Statens sivilrettsforvaltning anbefaler å kontakte 18.000 nordmenn som i dag har verge. Fredag ettermiddag varsler justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) at de går inn for planen.

Artikkelen er over ett år gammel

– Jeg har i dag gitt SRF i oppdrag å iverksette planen. Gjennom denne planen skal vi sikre at ingen har ordinære vergemål mot sin vilje, skriver Wara i en pressemelding fredag.

Bakgrunnen for de omfattende undersøkelsene er blant annet VGs avsløring av at over 9000 personer som er satt under vergemål de siste fem årene, er ansett til ikke å forstå hva et vergemål er eller kunne samtykke til det.

Departementet gir Statens sivilrettsforvaltning (SRF) i oppdrag å gjennomføre tre tiltak:

* Informere om hvordan man opphever et uønsket vergemål på nettsidene til Fylkesmennene og i vergemålsportalen.

* Skrive brev til samtlige 18.000 personer som ikke har registrert samtykkekompetanseog deres verger. Totalt anslår SRF at det vil bli om lag 36.000 brev som skal sendes ut i januar. Her skal det informeres enkelt og tydelig hvordan vergemål oppheves.

* Der Fylkesmannen får informasjon om uønskede vergemål, gjennom svarbrev eller på annen måte, skal fylkesmannen undersøke saken nærmere
gjennom blant annet en samtale, og eventuelt oppheve vergemålet.

Flere detaljer om den store gjennomgangen finner du i VGs sak «Vil skrive brev til 18.000 nordmenn».

les også

Riksrevisoren om vergemål: – Omtrent alt har gått galt

I sitt forslag var Statens sivilrett tydelige på at en slik gjennomgang trolig vil sprenge budsjettrammene for neste år. Departementet skriver at de vil ha dialog med SRF om tidsplan og de budsjettmessige konsekvensene for fylkesmannsembetene og SRF.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder