OPPGITT: Kjetil Rekdal er leder i Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Politiets Fellesforbund hardt ut mot statsadvokatenes tilsyn: - Har ingen troverdighet

Flere statsadvokatembeter har åpnet tilsyn med voldtektsetterforskningen etter VGs avsløringer. – Det er ingen vits å føre tilsyn med egen virksomhet, mener fagforeningsleder Kjetil Rekdal.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I begynnelsen av desember avslørte VG store forskjeller i politi-Norge.

Fra 2015 til 2017 endte under én av ti voldtektssaker Vest politidistrikt i retten. I Nordland politidistrikt endte voldtektssakene i retten dobbelt så ofte.

Les hele saken her.

– VG har avdekket store variasjoner i hele landet i behandlingen av voldtektssaker. Derfor mener vi at vi bør la andre utenfor vårt eget statsadvokatembete gå gjennom måten vi arbeider på, sier Kjetil Rekdal, leder i Politiets Fellesforbund i Vest politidistrikt.

I etterkant av VGs avsløringer har blant annet statsadvokaten i Hordaland og Sogn og Fjordane åpnet tilsyn av voldtektsetterforskningen i distriktet.

– Det er ikke riktig at den som har ansvaret skal sitte og vurdere seg selv. Det har ingen troverdighet, sier han til VG.

les også

Politiet kalte Voldtektsgruppen en «suksess» - Har henlagt 163 av 173 saker

– Mangler troverdighet

Det er statsadvokaten som har det overordnede ansvaret for straffesaksbehandlingen av voldtektssaker. Det er også statsadvokaten som avgjør om disse sakene skal henlegges, eller om det skal tas ut tiltale.

– Etterforskningen i Vest politidistrikt opererer under en faglig ledelse og etter føringer fra nettopp vårt eget statsadvokatembete.

– Hva om den praksisen som er etablert under statsadvokatembetet er uriktig, eller opererer med et strengere nivå enn resten av landet? Er det da klokt at statsadvokatene fører tilsyn med seg selv, spør fagforeningslederen.

Rekdal får støtte av forbundsleder Sigve Bolstad:

– Dette blir som bukken og havresekken. Det er aldri heldig at man fører tilsyn og gransker sin egen jobb. Hensikten her må være full åpenhet, og at vi faktisk kan trekke lærdom ut av dette, sier han.

Henlegger ni av ti voldtektssaker: Statsadvokaten: - Gir meg ikke dårlig nattesøvn

TILLIT: - Vi kan ikke sette politiets troverdighet på spill, mener forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund. Foto: Jørgen Braastad, VG

Også statsadvokaten i Møre og Romsdal og statsadvokaten i Nordland har åpnet tilsyn av voldtektsetterforskningen i sine politidistrikt. I Nordland vil de spesielt undersøke Tanja-saken, etter at VG fortalte hennes historie i november.

– Tilsyn handler om at du bør ha en viss grad av uavhengighet for å kunne gå inn og korrigere feil. Et tilsyn ved egen virksomhet har liten troverdighet hos meg, sier Rekdal.

les også

Voldtektssaker lider etter politireformen: Flere erfarne etterforskere slutter

Riksadvokaten: - Ikke et positivt bidrag

Riksadvokat Tor-Aksel Busch skriver i en e-post til VG at Vest politidistrikt er i en situasjon der innsyn og kontroll fra andre enn politiet fremstår som nødvendig.

Han understreker at straffesaksbehandlingen til politiet er i en situasjon hvor alle må bidra sammen for å gjøre situasjonen bedre.

Et angrep på statsadvokatens tilsynsfunksjon er ikke et positivt bidrag til dette, mener han.

«Vi har intet ønske om å innlede en polemikk med en fagforeningsrepresentant fra Vest politidistrikt. Det er selvsagt ikke slik at statsadvokatene skal inspisere seg selv. Den løpende oppfølgning av straffesakene, som statsadvokatene foretar og som ligger til rollen, er meget viktig i kvalitetssammenheng», skriver han i en e-post til VG.

les også

Tanja-saken: Justisministeren må svare Stortinget om voldtekt

Fagforeningsleder Rekdal reagerer på Riksadvokatens uttalelse.

– VG har avdekket at systemet ikke fungerer som det skal, og det er dette jeg retter kritikk mot. Jeg synes det er beklagelig at Riksadvokaten ikke ser det, og heller velger å angripe en fagforeningsrepresentant som mener at ting kan bli bedre, sier han.

– Vi er helt enige med Riksadvokaten i at et tilsyn fra statsadvokatene er viktig, men vi trenger noe mer. Dette handler i stor grad om tillit og troverdighet hos norsk politi. Den er vi avhengig av, og vi kan ikke sette den på spill, sier Bolstad.

UENIG: – Statsadvokaten inspiserer ikke seg selv, mener Riksadvokat Tor-Aksel Busch. Foto: Roger Neumann, VG

Vil ha uavhengig arbeidsgruppe

Politiets Fellesforbund mener at det trengs en uavhengig gruppe om de skal klare å forbedre seg.

Nå ber de justisministeren ta ansvar.

– Justisministeren bør nedsette en arbeidsgruppe som finner læringspunkter om hvordan disse sakene kan håndteres bedre i hele straffesakskjeden. Gruppen bør ha en tverrfaglig sammensetning med spesielt god kompetanse innenfor etterforskning og påtale.

les også

Justisministeren: Finnes ingen unnskyldning

Vil ikke svare

Justisdepartementet vil ikke svare på om det er aktuelt å opprette en slik gruppe, og viser til at det er Riksadvokaten som er ansvarlig tilsynsmyndighet.

Riksadvokaten mener det er uaktuelt at tilsynet skal gjennomføres av noen andre enn statsadvokaten.

«Vi har selvsagt intet i mot en slik arbeidsgruppe som omtales, men det må i så fall være som et tillegg til den virksomhet som her beskrives fra statsadvokatene side, og ikke til erstatning for denne», skriver Busch i en e-post.

Førstestatsadvokat Eirik Stolt-Nielsen svarer ikke på Rekdals kritikk, utover å si at det er statsadvokatens oppgave å føre tilsyn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder