FORNØYD: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble intervjuet av VG og P4 på vei til Stortinget etter møtet med Vegvesenet.

FORNØYD: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ble intervjuet av VG og P4 på vei til Stortinget etter møtet med Vegvesenet. Foto: Trond Solberg

Solvik-Olsen fornøyd med Vegvesenets bro-ryddesjau

Etter VGs bro-avsløringer har Vegvesenet tatt seg kraftig sammen: Nesten dobbelt så mange broinspeksjoner er loggført i 2017 som i 2016.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

– Vegvesenet har levert det de skulle til oss innen den fristen de hadde, fastslår samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

Før jul avslørte VG at Vegvesenet brøt reglene for inspeksjoner for over halvparten av landets veibroer. Solvik-Olsen svarte med å gi Vegvesenet i hjemmelekse å legge frem en komplett oversikt over tilstanden til norske veibroer innen februar i år.

Nesten doblet

Onsdag troppet Vegvesenets ledelse opp hos Solvik-Olsen. Etter møtet var ministeren fornøyd:

– De har oppdatert systemene slik de skulle, og de har en plan for hvordan de skal gjøre dette i 2018, konkluderer Solvik-Olsen.

Vegvesenets tall viser at det til sammen ble loggført 14.248 hovedinspeksjoner og enkelinspeksjoner av broer i 2017.

Til sammenligning: Antall loggførte inspeksjoner i 2016 var omtrent 7.500, ifølge data VG fikk for snart et år siden. Bedringen er altså betydelig.

– Jeg mener de har tatt problemstillingen som er blitt reist, på alvor, sier Solvik-Olsen.

Omprioritert

Da VG stilte spørsmål til veiregionene om de store manglene, var forklaringene både dårlig registrering og manglende ressurser.

Men oppryddingen har de klart helt uten ekstra bevilgninger.

– Vi har måttet omprioritere ressursene våre for å få det til, sier seniorrådgiver Håvard Austvik i Statens vegvesen region midt.

Fortsatt har Vegvesenet en vei å gå før de fullt ut følger sitt eget regelverk for broinspeksjoner.

– Vi er fornøyd med at alle utførte inspeksjoner nå er registrert i Brutus. Men vi vil fortsatt følge opp slik at alle broer inspiseres i henhold til regelverket, noe de ikke ble i 2017. Planen for 2018 vil lukke dette gapet, sier Jane Bordal, direktør for vei- og transportavdelingen i Statens vegvesen.

Færre kritiske skader

VG har tidligere omtalt hvordan broer med kritiske skader har blitt stående i årevis uten at noe har skjedd. Nå skal disse skadene være under bedre kontroll, ifølge Vegvesenet:

  • 36 broer er nå loggført med kritiske skader for bæreevnen. Det er litt færre enn for et år siden. På alle de 36 broene er det iverksatt tiltak som gjør at de er trygge å ferdes på, ifølge Vegvesenet (ekstern lenke).
  • 223 broer har kritiske skader for trafikksikkerheten. Også dette er litt færre enn for et år siden. Men her skyldes det meste av nedgangen at eldre, trafikkfarlige rekkverk ikke lenger loggføres som kritiske skader, ifølge Vegvesenet.

Jane Bordal i Vegvesenet understreker at det i ryddesjauen ikke er oppdaget noen kritiske feil som ikke var kjent fra før.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder