ANGREPET: Redningsarbeidere bærer bort en offer fra et saudiarabisk angrep mot en begravelse i Sanaa, Jemen i oktober 2016. 155 mennesker døde. En Raytheon-produsert bombe ble brukt. Foto: MOHAMMED HUWAIS / AFP

Siv Jensen etter omstridt Oljefond-investering: Ser ikke behov for endring

Finansministeren fordømmer drapene på sivile i Jemen, men mener det ikke er grunnlag for å endre Oljefondets etiske retningslinjer etter omstridt investering. SV mener regjeringen mangler ryggrad.

Artikkelen er over ett år gammel

I forrige uke skrev VG at det norske oljefondet investerer milliarder i selskapet Raytheon som selger bomber til Saudi-Arabia. Det totalitære kongedømmet har i tre år vært i krig i Jemen, der bombene fra Raytheon i flere tilfeller er brukt i drap på sivile.

les også

Ett angrep – 40 drepte barn

Det er i de samme årene Oljefondet har investert tungt, og tjent mye på økt aksjekurs som følge av Saudi-Arabias økte behov for bomber.

Denne uken anklaget en omfattende FN-rapport Saudi-Arabia, og andre land i koalisjonen, for mulige krigsforbrytelser i Jemen, og for å vise liten respekt for sivile liv.

Samtidig som Oljefondet investerer viser det seg at en rekke sentrale norske investeringsbanker og selskap gjør en helt annen vurdering av Raytheon enn det Oljefondet gjør.

Flere partier på Stortinget reagerte sterkt på opplysningene publisert av VG.

Mener Norge profitterer på krig

Etter at VG skrev om investeringene sendte stortingsrepresentant i Finanskomiteen Kari Elisabeth Kaski (SV) spørsmål til finansminister Siv Jensen (Frp):

Her er spørsmålet:

  • Mener finansministeren at det er akseptabelt at Norge gjennom statens pensjonsfond utland (Oljefondet) profitterer på den svært blodige krigen i Jemen og er det etter finansministerens mening nødvendig med en ny vurdering av investeringspraksis og etikkrådets retningslinjer i lys av dagens krig- og konfliktsituasjon?

I begrunnelsen for spørsmålet skriver Kaski:

«Aksjekursen til Raytheon har steget som følge av Saudi-Arabias deltagelse i krigen i Jemen og det påfølgende behov for våpen og missiler. Dermed har også Norge tjent penger på at krigen pågår og videreføres.»

SVARER: Finansminister Siv Jensen forsvarer Norges investeringer i Raytheon. Foto: Frode Hansen

Mener investeringen følger retningslinjer

Svaret fra finansministeren starter med en sterk bekymring for drap på sivile i Jemen-krigen:

«Regjeringen fordømmer hendelser hvor sivilbefolkningen i et land uskyldig rammes av krigføring mellom ulike parter» og «Norge har oppfordret partene til å overholde sine forpliktelser i henhold til internasjonal humanitærrett»

les også

Saudi-koalisjonen anklages for ny massakre: Minst 22 barn drept

Etikkrådet, som vurderer om Oljefondets investeringer er etiske, har en rekke retningslinjer de følger.

Det er særlig to kriterier som er sentrale i vurderingene om et selskap skal utelukkes:

  • Produktbaserte vurderinger: Dette omfatter i praksis selskaper som produserer kjernevåpen, klasevåpen og antipersonellminer.
  • Atferdsbaserte kriterier: Omfatter blant annet selskap som begår grove eller systematiske krenkelser av menneskerettighetene, eller bidrar til «alvorlige krenkelser av individers rettigheter i krig eller konfliktsituasjoner».
  • I tillegg kan Oljefondet heller ikke investere i statsobligasjoner «utstedt av statene Syria og Nord-Korea. Selskaper som selger våpen til myndighetene i disse statene skal også utelukkes.»
les også

«Et drept barn lå i armene mine»: Slik overlevde gutten angrepet som drepte 29 barn

Viser til «bred politisk enighet»

I forrige uke sa en rekke partier på Stortinget til VG at Oljefondet burde trekke seg ut av Raytheon og at regelverket måtte ses på med nye øyne.

I svaret til Stortinget viser Siv Jensen i stor grad til dagens regelverk, men sier videre:

«Utelukkelse av selskaper fra SPU (Oljefondet) er et sterkt virkemiddel (...) Det at et selskap selger en type våpen som ikke er omfattet av det produktbaserte våpenkriteriet i de etisk motiverte retningslinjene til en stat som ikke er omfattet av statsobligasjonsunntaket, innebærer ikke et brudd på retningslinjene eller bestemmelsene i mandatet for SPU.»

Med andre ord, så er det ikke i dagens retningslinjer, ifølge ministeren, noe som gjør at Raytheon skal utelukkes.

Les hele svaret til Jensen her.

FORNØYD MED PRESIDENTEN: Raytheons direktør Tom Kennedy sammen med Donald Trump i Det hvite hus. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI / AFP

Siv Jensen skriver videre:

«Jeg vil også peke på at det er bred politisk enighet om kriteriene i de etisk motiverte retningslinjene for observasjon og utelukkelse av selskaper» før hun avslutter:

«Oppsummert ser jeg ikke på denne bakgrunn behov nå for å gjennomgå investeringspraksisen i SPU eller vurdere endringer i de etiske retningslinjene».

IKKE NOK: Kari Elisabeth Kaski i SV er ikke tilfreds med finansministerens forklaring. Foto: Meek, Tore / NTB scanpix

Mener regjeringen må våkne

Etter å ha mottatt Siv Jensens svar, mener SVs representant i finanskomiteen at Jensens oppramsing av regelverket ikke holder mål:

– Jeg reagerer på Regjeringens unnfallenhet på ryggrad i dette spørsmålet. Her foregår en av verdens mest brutale kriger, og så får vi en lang utgreiing om at norsk regelverk er sånn og sånn, sier Kari Elisabeth Kaski til VG.

Hun viser til at alle parter – inkludert Saudi-Arabia – er anklaget for krigsforbrytelser og FN har oppfordret alle land til å slutte å selge våpen.

– Hvis ikke regelverket er strengt nok for å unngå at våpen fra produsenter Oljefondet er investert i havner i denne blodige krigen, ja, så må det strammes til. Enten fortolkningen eller selve formuleringen. Regjeringen må våkne og forstå at Norge ikke kan fortsette å bidra til ulovlig krigføring i denne grusomme krigen, sier hun.

SMÅ GRAVER: Den 9. august bombet Saudi-Arabia en buss full av barn. 40 barn ble drept. Foto: STRINGER / AFP

Folkerettsekspert: Mener dagens regelverk kan holde til utelukkelse

Mads Harlem, som inntil nylig ledet Røde Kors folkerettsseksjon, sier han «ikke nødvendigvis er uenig med Finansministeren i at retningslinjene ikke trenger endringer».

– Disse retningslinjene inneholder i dag bestemmelser om at selskaper kan utelukkes hvis de medvirker til krigsforbrytelser. Problemet i denne saken er at vi ikke vet om eller eventuelt hvordan Etikkrådet har vurdert dette atferdskriteriet i forhold til det aktuelle selskapet, sier han til VG.

Han mener at spørsmålet må behandles på nytt.

– På bakgrunn av de veldig tydelige signalene fra Finansministeren om at regjeringen ser svært alvorlig på konflikten i Jemen forventer jeg at Etikkrådet og Norges Bank nå gjør en ny vurdering av om selskapet tilfredsstiller de nærmere kriteriene som er satt for om selskaper medvirker til krigsforbrytelser. Oljefondet har ingenting å gjøre i Jemen, avslutter han.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder