Styringen med byggeprosjekt er blitt kritisert av Riksrevisjonen så vel som av Stortinget selv. Nå later det til at overskridelsene øker ytterligere. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Stortingets byggesprekk øker med 1,2 milliarder

Sluttsummen for Stortingets byggeprosjekt er beregnet å koste 2,32 milliarder kroner. Torsdag var presidentskapet i møter om saken.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Flere kilder avisen har snakket med, bekrefter at den siste overskridelsen i det sterkt kritiserte byggeprosjektet trolig ender på mer enn en halv milliard kroner.

Oppdaterte kostnadsanslag og risikoanalyser skal ha blitt lagt fram under møter mellom presidentskapet, stortingsdirektør Ida Børresen og prosjektledelsen torsdag.

Dette er saken: Byggeprosjekt sprekker med 700 millioner

Det er ventet at stortingspresident Olemic Thommessen (H) og trolig Børresen vil legge fram en ny kostnadsoversikt i et pressemøte. Tidspunktet for møtet er ikke kjent, men orienteringen vil trolig ikke finne sted før torsdag kveld.

Vil ha sak til finanskomiteen

Høyres finanspolitiske talsmann Henrik Asheim synes opplysningene som nå kommer fram i DN, er svært urovekkende. Han mener presidentskapet må fremme en sak for Stortinget som så sender den til finanskomiteen.

– Dette er ikke en regning som skal betales i morgen, men det er snakk om å utvide fullmakten. Dette bør behandles i finanskomiteen, sier Asheim til NTB.

Alternativet er at presidentskapet fremmer en sak direkte for Stortinget, noe som vil være uheldig, mener han.

Nye tall: Norge bruker lavere andel på forsvar – i strid med NATOs mål

Finanskomiteen skal i løpet av kort tid i møte med presidentskapet for å få en grundigere orientering om saken. Trolig finner det sted i månedsskiftet februar/mars, ettersom det er møtefri i Stortinget neste uke.

– Vi må få svar på dette raskt. Vi har mange spørsmål. Og det er viktig at dette gjøres skikkelig og åpent, sier Asheim, og lister opp:

– Er dette det endelige regnestykket? Foreligger det noen plan eller noen mulighet for å nedskalere prosjektet slik at det blir rimeligere? Ser de for seg å ta noe innenfor de rammene som allerede foreligger? spør han.

Ber om informasjon

SV mener stortingspresident Olemic Thommessen (H) på nytt må redegjøre for Stortinget om utviklingen i byggeprosjektet, som blant annet omfatter rehabilitering av nabogården til Stortinget, en underjordisk tunnel og et nytt postmottak.

– Dersom det kommer nye overskridelser nå som vi akkurat har godkjent budsjettet, er det svært alvorlig, sier SVs fungerende parlamentariske leder Kari Elisabeth Kaski til DN.

Disse nye veiene skal bygges til og med 2023

For tre år siden var det anslått at prosjektet ville koste 1,1 milliarder. Året etter, i 2016, ble anslaget økt til 1,8 milliarder, og nå ligger det an til enda en justering, skrev Dagens Næringsliv tirsdag.

Da opererte avisen med et anslag på 2 milliarder kroner, men nå kan det altså se ut til at sluttsummen blir enda større.

Varslet endringer

Som siste taler i debatten om nysalderingen av statsbudsjettet for 2017 grep stortingspresidenten selv ordet i Stortinget 20. desember i fjor.

Han viste til at Stortinget har stevnet rådgivningsselskapet Multiconsult, samtidig som han varslet en endring i måten slike byggesaker håndteres på.

– Presidentskapet er opptatt av at vi skal ta lærdom av dette prosjektet i framtidige byggesaker, sa Thommessen.

Refser utdanningsdirektør for å bruke konsulent-gigant mot skolevold i Oslo

Tydeligere formalisering av roller og ansvar mellom Stortingets ulike organer og en løsning der Statsbygg bistår i større byggeprosjekter, ventes å være blant anbefalingene fra en arbeidsgruppe som er nedsatt av Stortinget.

Så vel Riksrevisjonen som Stortinget selv har kritisert styringen med byggeprosjektet, som ble innledet mens Aps Dag Terje Andersen var stortingspresident.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder