FIKK FOR MYE: Rådmann Inge H. Stangeland i Sirdal kommune tilbød seg å betale tilbake tilskudd da kommunen fikk mer penger enn de skulle hatt. Foto: Carina Johansen / VG

Tastefeil ga Sirdal 4,7 millioner for mye i tilskudd

SIRDAL/OSLO (VG) Agder-kommunen fikk utbetalt nesten fem millioner kroner for mye i tilskudd til arbeidet med psykisk utviklingshemmede i 2011. Årsaken var en tastefeil hos en saksbehandler i Helsedirektoratet.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I 2010 rapporterte Sirdal inn seks personer med psykisk utviklingshemning til Helsedirektoratet, etter godkjenning fra kommunens revisor.

Overraskelsen var derfor stor på kommunehuset da tilskuddet fra staten ble utbetalt året etter, og ledelsen oppdaget at kommunen hadde fått midler for 13 personer.

Les også: Fordeler over en milliard – ingen tilsyn

Kommunen tok ifølge rådmann Inge H. Stangeland straks kontakt med Kommunal- og moderniseringsdepartementet for å gjøre oppmerksom på feilen, men beskjeden var at pengene skulle beholdes, sier han.

– Vi fikk ikke lov til å betale tilbake for mye mottatt tilskudd, fordi systemet var «låst», sier Stangeland.

Rådmannen sier at pengene kom godt med, men innrømmer at andre sikkert kunne trengt midlene mer.

– Snodig sak

VG har i flere måneder kartlagt hvor mange personer med psykisk utviklingshemming norske kommuner har rapportert inn til myndighetene de siste ti årene. Fra 2008 til til 2017 økte antallet med nesten 3000 personer, og for mange kommuner har økningen gitt store merinntekter.

I den samme perioden har det ikke vært utført noen kontroller med kommunenes rapportering, får VG bekreftet i Helsedirektoratet.

Les også: Minst 53 personer ført som psykisk utviklingshemmede uten utredning

Sirdal har store årlige inntekter fra kraftutbygging, og har flere ganger figurert på listene over Norges rikeste kommuner. I fjor havnet kommunen på 28. plass på Økonomisk Rapports såkalte Økonomibarometer, som utarbeides på basis av gjennomsnittlig inntekt og ti andre økonomiske nøkkeltall hentet inn fra Statistisk Sentralbyrå.

RIK KOMMUNE: Kraftkommunen Sirdal og rådmann Inge H. Stangeland synes det er snodig at kommunen fikk beholde pengene de ikke hadde rett på. Foto: Carina Johansen / VG

Stangeland synes det er rart at kommunen fikk beholde pengene som feilaktig ble utbetalt.

– Det er jo en snodig sak dette, for vanligvis er det jo ikke sånn at man får beholde penger man ikke har rett på. Det er ganske utrolig egentlig, sier Stangeland.

– Relativt lite beløp

Tallet på psykisk utviklingshemmede som norske kommuner rapporterer inn til Helsedirektoratet hvert år, danner grunnlaget for rammetilskuddet fra staten som utbetales året etter.

Ifølge rådmannen rapporterte Sirdal riktig antall psykisk utviklingshemmede både i 2010 og 2011. Begge årene var antallet seks.

I Kommunal- og moderniseringsdepartementet får VG bekreftet at Sirdal kommune fikk utbetalt for stort tilskudd i 2011 – og at summen var 4,7 millioner kroner.

les også

Minst 53 personer ført som psykisk utviklingshemmet uten utredning

– I Sirdal dreide det seg om et relativt lite beløp. Og siden det var Helsedirektoratet som gjorde feil, og ikke kommunen, fikk Sirdal beholde det overskytende beløpet. Feilen ble rettet opp året etter, opplyser fungerende ekspedisjonssjef Thor Bernstrøm i departementets kommunalavdeling til VG.

Bernstrøm sier systemet ikke på noe tidspunkt blir låst, men at endringer som gjøres etter at statsbudsjettet er lagt frem, krever at hele utgiftsutjevningen må regnes på nytt.

– Det vil påvirke fordelingen av rammetilskuddet til alle kommuner, påpeker han.

– Svært sjelden

Ifølge Bernstrøm er det svært sjelden departementet får saker om feilrapportering av data som brukes i inntektssystemet, til behandling.

– Kommunene har flere muligheter til å melde om feil i perioden fra innrapportering i april til statsbudsjettet legges fram i september. Dersom det rapporteres om feil i kriteriedata etter at budsjettet er lagt frem, må det vurderes fra sak til sak hvilke konsekvenser dette får for kommunen. Det avhenger blant annet av hvor stor feilen er, og hvem som har ansvar for feilen.

les også

Tolga-brødrenes mor: – Vi vet at vi ikke er alene

Meldte fra om feil

Sirdal kommune er ikke alene om å ha mottatt mer penger enn kommunen egentlig hadde rett på. Østre Toten kommune rapporterte i desember 2015 til departementet at de hadde registrert for mange personer med psykisk utviklingshemming i kommunen for 2016, får VG bekreftet i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Feilrapporteringen førte til at kommunen fikk tildelt 11 millioner kroner for mye i tilskudd. I revidert nasjonalbudsjett for 2016 ble Østre Toten trukket for halvparten, 5,5 millioner kroner. Resten fikk kommunen beholde.

– Denne saken er derfor forskjellig fra saken om Sirdal, fordi feilen i Østre Toten skyldtes feil i kommunens egen rapportering, mens feilen i Sirdal skyldtes en feil i rapporteringen fra Helsedirektoratet, sier Thor Bernstrøm.

Økonomisjef Ivar Dahl i Østre Toten kommune gir denne forklaringen:

– Ved en feil rapporterte vi inn inn tallet på alle psykisk utviklingshemmede i kommunen, mens vi kun skulle rapportert inn antall psykisk utviklingshemmede over 16 år. Dette ble oppdaget, og vi ga beskjed til departementet, sier Dahl.

Ifølge Dahl oppdaget ikke kommunens revisor at tallet som først ble rapportert inn til direktoratet, var feil.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder