Frikjent for terrorplaner

..men Bhatti ble likevel dømt til åtte års forvaring

INNENRIKS

OSLO TINGHUS (VG Nett) Oslo tingrett mener at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) ikke har bevis for at Arfan Qadeer Bhatti (30) skal ha planlagt terrorhandlinger.

Publisert: Oppdatert: 03.06.08 17:09

Bhatti ble imidlertid dømt til åtte års forvaring med en minstetid på fire år for medvirkning til drapsforsøk mot en finansakrobat i Bærum i 2006 og skyting mot synagogen i Oslo.

VGTV:Her blir Bhatti dømt

En forvaringsstraff er den strengeste straffereaksjonen i Norge, og kan utvides gjentatte ganger dersom retten mener det ikke er trygt å slippe Bhatti ut i samfunnet igjen.

Oslo tingrett la vekt på at norsk-pakistaneren tidligere har fått en klar forvaringsadvarsel av Høyesterett i 2005. Retten påpekte også at Bhatti har en alvorlig personlighetsforstyrrelse som gjør at faren for nye alvorlige, kriminelle handlinger er svært stor.

VGTV:Derfor fikk Bhatti forvaring

Verken den norskfødte 28-åringen eller den 29 år gamle norsk-tyrkeren ble dømt for noen forhold i tiltalen, og kunne forlate retten som frie menn.

Det ble klart like før klokken 11.30 i dag da tingrettsdommer Kim Heger leste opp straffeutmålingen i den historiske dommen.

Det er foreløpig ikke kjent om påtalemyndigheten anker saken.

Frikjent for terrorforbund

Dette var første gang PST førte sak for retten etter dommen mot Arne Treholt, og Norges første terrorsak endte med et smertelig nederlag for sikkerhetstjenesten og påtalemyndigheten.

Bhatti og den medtiltalte 28-åringen er begge frikjent for det mest alvorlige tiltalepunktet som omhandlet inngåelse av terrorforbund. Bhatti ble dømt for medvirking til drapsforsøk, men samtidig frikjent for en annen skyteepisode.

Norsk-pakistaneren ble kjent skyldig i å ha medvirket til skuddene mot synagogen i Oslo, men bare dømt for grovt skadeverk. Retten mener dette er et forhold som ikke kan falle inn under terrorparagrafen.

VGTV:Derfor ble Bhatti frikjent for terrorplaner

Norsk-tyrkeren som var tiltalt sammen med Bhatti for synagogeskuddene, ble frikjent. Retten forstod ikke hvilken rolle 29-åringen skulle ha spilt.

Råskap

Hovedbeviset til aktoratet var en avlyttet samtale i bilen til Bhatti hvor situasjonen i Midtøsten ble diskutert.

- Samtalen inneholder skremmende tanker og ideer. Det er viktig å huske at det ikke er råskapen i samtalen som er straffbart, men spørsmålet om det foreligger en konkret avtale om et terrorforbund. Politiets utskrift av denne samtalen kan ikke tolkes på samme måte som en bindende forretningsavtale, sa tingrettsdommer Kim Heger under opplesningen av dommen.

Bhatti fulgte ekstremt nøye med da dommeren gikk gjennom tiltalepunktene rundt terrorlovgivningen. Og han nikket flere ganger fornøyd da dommeren konkluderte med at han ikke ville bli dømt for terrorloven. 30-åringen smilte stort til pressen på tiltalebenken og løftet på øyenbrynene.

VGTV:Her kommer en smilende Bhatti for å få dommen

- Hvordan, på hvilket tidspunkt og av hvem et eventuelt terroranslag skal utføres, virker lite konkret. Retten mener at dette dreier seg om lite konkrete tanker og planer. For retten ser det ut som Bhatti i perioden etter denne samtalen konsentrerer seg mer om pengeinnkreving, fortsatte dommeren.

Her kan du lese mer om