VIL ENDRE LOVEN: Justisminister Per-Willy Amundsen vil at politiet skal få et større handlingsrom når det gjelder å etterforske overgrep mot barn på det mørke nettet. Foto: Helge Mikalsen VG

Justisministeren vil gi politiet nye verktøy i kampen mot overgrep

– Norsk politi har ikke nok verktøy for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn, sier Per-Willy Amundsen, etter VGs avsløring lørdag.

  • Maria Knoph Vigsnæs
  • Håkon F. Høydal
  • Natalie Remøe Hansen
  • Einar Otto Stangvik

Artikkelen er over to år gammel

I lørdagens dokumentar avslørte VG at et av verdens største overgrepsnettsted på det mørke nettet ble driftet av australsk politi som en del av en undercover-operasjon.

Australsk politi har i elleve måneder gitt seg ut for å være administratorene, og skal ha innhentet omfattende etterforskningsmateriale på pedofile overgripere i en rekke land.

Les hele historien her: Slik avslørte VG undercover-operasjonen

13. september 2017 stengte politiet nettstedet.

Nå vil justisminister Per-Willy Amundsen styrke norsk politi sitt handlingsrom til å avsløre norske overgripere.

– Vi har satt i gang arbeidet for å endre lovgivningen på dette området. Jeg mener norsk politi ikke har nok verktøy for å bekjempe denne typen svært alvorlig kriminalitet, sier justisminister Per-Willy Amundsen til VG.

VG avslørte norsk overgriper: Skrøt av overgrep, ble ikke tatt

– Vil gi politiet større handlingsrom

Amundsen forteller at han ønsker å se nærmere på hvilke metoder norsk politi kan bruke i kampen mot nettovergripere, da særlig med tanke på datalagring.

– Det viktigste verktøyet politiet trenger nå er lenger lagringstid av IP-adresser. Vi jobber med en utredning for å kartlegge handlingsrommet med tanke på våre internasjonale forpliktelser. Norge har de ressursmessig beste forutsetningene for å bekjempe denne typen kriminalitet, og jeg er sikker på at vi også har et større rettslig handlingsrom enn det som er lagt til grunn tidligere, sier Amundsen.

Psykolog: – Politiet bidrar til at flere bli overgripere

Statsråden mener det er svært problematisk at Kripos i flere tilfeller ikke har kunnet følge opp bevis og tips fra utenlandske myndigheter.

– 21-dagers fristen fører til at politiet ikke kan knytte straffbare handlinger til mistenkt person ved å følge opp tips fra utenlandske kollegaer. Det kan bety at pedofile går fri på grunn av for kort lagringstid av IP-adresser. Det er helt uakseptabelt.

Avsløringen av verdens største overgrepsforum – kort fortalt

Han presiserer at bekjempelse av overgrep mot barn er blant regjeringens fremste prioriterte områder i norsk justispolitikk.

– Mener du norsk politi bør få muligheten til å bruke lignende metoder, ved at de aktivt kan dele overgrepsmateriale i undercover-operasjoner?

– Her er det noen viktige avgrensninger som skal vurderes nøye og inngående i forbindelse med at vi nå lager en ny straffeprosesslov. Jeg er opptatt av et godt rustet politi med gode metoder, og ønsker gjerne velkommen til en politisk debatt rundt politiets metodebruk. Dette er et etisk minefelt, sier Amundsen, og fortsetter:

– Vi bør også jobbe for å få på plass flere internasjonale kjøreregler, – når det gjelder datalagring er det andre regler i Europa enn i Australia. Men denne typen kriminalitet forholder seg ikke til landegrenser.

Les også dokumentaren om: Nedlasterne

KRIPOS: – Avhengig av utenlandsk samarbeid

I disse dager skal, etter hva VG erfarer, etterforskningsmateriale fra undercover-operasjonen sendes til overgripernes respektive land for videre etterforskning.

ULIK KOMPETANSE: Laila Søndrol, leder av Seksjon for seksualforbrytelser i Kripos, forteller at det alltid vil være slik at noen land har kompetanse, kapasitet eller lovverk som muliggjør innhenting av bevis som andre ikke har mulighet til. Foto: Terje Pedersen NTB scanpix

Kripos vil hverken bekrefte eller avkrefte at de har mottatt informasjon fra operasjonen, da VG snakket med dem før helgen. Men de presiserer at et godt internasjonalt samarbeid i mange tilfeller er nødvendighet for å avdekke og oppklare overgrepssaker mot barn.

– Generelt sett vil det alltid være slik at noen land har kompetanse, kapasitet eller lovverk som muliggjør innhenting av bevis som andre ikke har mulighet til, sier Laila Søndrol, leder av Seksjon for seksualforbrytelser, i Kripos.

Som justisministeren mener hun at den kanskje største begrensningen til å etterforske og straffeforfølge norske borgere som begår overgrep mot barn, er sletteplikten for IP-adresser på 21 dager.

– Dette er noe vi lenge har uttrykt i høringer og i intervjuer med media. Vi er glade for at justisministeren nå har signalisert at regjeringen vil jobbe for å utvide lagringsplikten for tjenesteleverandørene, sier Søndrol.

Les også: Mener australsk politi opptrer som dommere

Amnesty: – Paradoksalt

Amnesty International mener australsk politi sine metoder strider med FNs barnekonvensjon artikkel 19.

BARN SKAL IKKE VÆRE ET MIDDEL: – Det er helt uakseptabelt at politiet sprer overgrepsbilder av barn for å fange pedofile overgripere, mener Patricia Katee i Amnesty. Foto: Amnesty

– Det er paradoksalt hvis bevisene kan brukes til å straffeforfølge mennesker i Norge, når de bryter med barnekonvensjonen. Det viser at det er et behov for å utarbeide internasjonale retningslinjer, sier politisk rådgiver i Amnesty International, Patricia Kaatee.

Hun viser til at det allerede finnes internasjonale standarder for prosessuelle krav til bevis, som eksempelvis forbudet mot bruk av bevis som er fremskaffet gjennom tortur.

Hva tenker justisdepartementet om at norsk politi kan akseptere utenlandske politimyndigheters bevismateriale som er innhentet gjennom metoder som bryter med barnekonvensjonen?

– Jeg skjønner godt problematiseringen av dette, men det i seg selv er ikke et hindre for at disse bevisene kan bli brukt i norsk rett, det må avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Det er i så fall australske myndigheter som da har brutt barnekonvensjonen, ikke norske, sier justisminister, Per-Willy Amundsen.

Se også: Ved hjelp av lokkemetode, skal politiet skremme og avsløre pedofile som laster ned overgrepsmateriale:

Mer om

  1. Kampen mot overgrepsfiler

Flere artikler

  1. Overgrepsavsløringen: Høyre vil ikke ha australske politimetoder

  2. Advokatforeningen: – Det australske politimyndigheter har gjort er ulovlig

  3. UNICEF: – Klart brudd på barnekonvensjonen

  4. – Vi må kunne beskytte barna våre mot overgrep på nett

  5. Ropstad om justisministerens svar: Passivt

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder