BER EU OM HJELP: Erna Solberg, her på besøk hos Kværner på Stord i valgkampen, mobiliserer nå EU for å få bukt med arbeidslivskrim.
BER EU OM HJELP: Erna Solberg, her på besøk hos Kværner på Stord i valgkampen, mobiliserer nå EU for å få bukt med arbeidslivskrim. Foto: Harald Henden VG

Ber EU om hjelp mot kriminalitet i arbeidslivet

INNENRIKS

Statsminister Erna Solberg (H) vil ha med EU i en forsterket kamp mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Publisert: Oppdatert: 23.10.17 18:33

Nå inviterer hun med LO og NHO for å stoppe useriøse aktører i deres hjemland.

Onsdag har Solberg invitert LO-leder Hans Christian Gabrielsen og NHO-sjef Kristin Skogen Lund til idemøte for å mobilisere til en større europeisk kampanje mot kriminalitet i arbeidslivet.

– Det handler blant annet om å kunne følge pengestrømmene som krysser landegrensene. Det er behov for tiltak i de landene hvor useriøse aktører har sitt utgangspunkt, for å kunne stoppe denne aktiviteten, sier Erna Solberg til VG.

– Vi som virkelig mener at fri bevegelse over landegrensene er et stort gode, må ta tak i de som utnytter frihetene til å sikre seg egne gevinster med systematiske brudd på lover og regler, legger hun til.

Les også: Knallhard kamp for å få lønn

Møter EU-toppene i Sverige

Den svenske statsministeren, sosialdemokraten Stefan Löfven, har invitert Erna Solberg til EUs sosiale toppmøte i Göteborg i november. Dit kommer EU-toppene for å forsøke å sette fart på jobbskaping i Europa, men også å diskutere hvordan kriminalitet i arbeidslivet skal bekjempes.

Frankrikes president Emmanuel Macron har ifølge NRK uttalt at EU må stanse den interne konkurransen hvor den lavere middelklassen opplever at de blir underbydd av østeuropeere som drar til andre EU-land.

Macron mener dette var en hovedårsak til brexit, og at disse ubalansene nå må jevnes ut.

Erna Solberg vil ha tettere samarbeid, bedre registre og strengere ID-kontroll av grensekryssende arbeidstagere.

Dumping: Dette var doen til to polske arbeidere

Tajik: Kampen starter hjemme

Etter at VG publiserte denne saken, tok Arbeiderpartiet kontakt for å kommentere. Nestleder Hadia Tajik er positiv til statsministerens initiativ, men mener regjeringen burde gjort mer mot arbeidslivskriminalitet her hjemme.

– Jeg synes det er fint at Solberg følger opp Löfvens initiativ om at vi skal bruke EU-arenaene mer, men kampen mot arbeidslivskriminalitet starter hjemme. Det er en del enkle ting vi kunne gjort i neste års statsbudsjett som regjeringen har valgt ikke å prioritere, og som derfor gjør det vanskeligere å ta initiativet seriøst, sier Tajik.

Hun sier videre at det i Arbeiderpartiets alternative budsjett vil bli foreslått mer penger til Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet og A-krimsentrene, men at summene ikke er fastsatt enda.

– Regjeringen beskriver selv i forslaget til statsbudsjett at deler av arbeidslivet er preget av alvorlige kriminelle metoder, og refererer til Riksrevisjonens rapport som sier det er behov for å gjøre mer, men lar være å gjøre mer her hjemme, mener Tajik.

LO er med

LO-sekretær Trude Tinnlund sier at LO er positiv til alle initiativ som kan få redusert omfanget av kriminalitet i arbeidslivet:

– Vi må se nærmere på forslagene, men det hadde vært veldig bra om det kommer en felles europeisk strategi mot arbeidslivskrim. Også økt sporing av elektroniske pengestrømmer er viktig, men det er mange pengestrømmer som ikke er elektroniske, sier Tinnlund.

– Men jeg synes det er pussig at regjeringen i statsbudsjettet foreslår en redusert meldeplikt til skattemyndighetene for utlendinger som skal jobbe i Norge, samtidig som regjeringen nå vil ha bedre kontroll og bedre registre i EU. Dette henger ikke helt i hop, sier Tinnlund.

Følge pengene

Blant ti forslag som den norske regjeringen nå vil fremme for EU, er et tilbud om et pilotprosjekt med et annet europeisk land, hvor begge lands myndigheter kan operere sammen for å avsløre arbeidslivskriminalitet.

I 2018 starter de nordiske arbeidstilsynene et tettere samarbeid, hvor de blant annet skal utveksle inspektører mellom landene.

Les også: Ap ville forby innleie

– Hvilke bransjer er verst?

– Vi ser det tydeligst i bygg og anleggsbransjen hvor det hentes underleverandører i utlandet, og hvordan man kan underby seriøse aktører på ulike måter. Men også transportbransjen henter arbeidskraft andre steder, den arbeidskraften er billigere. Hvis vi blir flinkere til å følge pengene gjennom økt sporbarhet av elektroniske betalingsstrømmer, kan kampen mot kriminalitet i arbeidslivet føres mer effektivt, sier Erna Solberg.

Les også: Hauglie vil gi deltidsansatte fortrinnsrett

Sosial dumping var et av temaene EU-president Jean-Claude Juncker reiste i sin årstale til EU-parlamentet i september. Han advarte mot ulike standarder for europeiske arbeidstagere og slo fast at Europa kan ikke ha andreklasses arbeidstagere.

Her kan du lese mer om