TYDELIGERE KRAV: Masud Gharahkhani (Ap) mener trossamfunn må forplikte seg til integreringsarbeid for å beholde statsstøtte. Foto: Fredrik Solstad VG

Vil frata trossamfunn statsstøtten hvis de ikke driver integreringsarbeid

Aps Masud Gharahkhani mener koranskole-saken er en konsekvens av at det ikke har blitt stilt strenge nok krav til muslimske trossamfunn.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

Flere norske elever har fortalt NRK om at de har blitt sendt til koranskole i Bosasso, nordøst i Somalia, der de blant annet har blitt lagt i fotlenke og fått fysiske avstraffelser.

Det skal ifølge NRK fortsatt være tre norske elever på koranskolen.

Dette har vakt sterke reaksjoner. Integreringsminister Sylvi Listhaug kar kalt fem statsråder inn til et hastemøte om sosial kontroll som finner sted torsdag ettermiddag.

Også Arbeiderpartiets Masud Gharahkhani, medlem av familie- og kulturkomiteen på Stortinget, reagerer sterkt. Han mener koranskole-saken er en konsekvens av at det ikke har blitt stilt strenge nok krav til muslimske trossamfunn i Norge.

Norske ungdommer: Sperret inne og lenket fast på koranskole i Somalia.

– Det er rett og slett sjokkerende. Nå har vi sett nok av slike saker. Det er på tide å ta grep og stille tydelige krav, sier han til VG.

– Må tørre å stille tøffere krav

Det oppsto mye debatt da Islamsk Råd mistet statsstøtten, fordi regjeringen ikke lenger hadde tillit til at organisasjonen var i stand til å ivareta sine oppgaver som brobyggerorganisasjon.

Gharahkhani mener det var helt riktig å fjerne statsstøtten – og at man burde stille strengere krav også til alle andre trossamfunn som ønsker å beholde sin statsstøtte.

Derfor vil han fremme dette forslaget på Stortinget neste tirsdag:

«Stortinget ber regjeringen lage en samfunnskontrakt som forplikter til aktivt integreringsarbeid i alle tros- og livssynssamfunn som mottar offentlig støtte».

– Man ser at moskeer og trossamfunn har blitt de største møteplassene i veldig mange storbyer. Da må vi tørre å stille tøffere krav for å fremme norske verdier, og hindre koranreiser, ukultur og sosial kontroll. Hvis vi klargjør hvilke forventninger vi har til trossamfunnene, kan vi hindre at vi kommer i slike situasjoner, sier han

Kan fratas statsstøtten

Forslaget skal innebære flere at det stilles flere krav som alle former for trossamfunn i Norge skal følge, hvis de ikke vil fratas statsstøtten:

– Vi ønsker krav om opplæring for religiøse ledere, minst 40 prosent kvinnerepresentasjon i styrene, demokratisk valgte styrerepresentanter og de må respektere skilsmisse etter norsk lov, sier Gharahkhani, og legger til:

– De muslimske trossamfunnene har et stort ansvar. Vi kan ikke lenger tilpasse oss religiøse krav som hindrer deltagelse. Det er nettopp slike holdninger og ukultur som gjør at mange mennesker flykter til Norge.

– Gjorde Arbeiderpartiet nok med dette da dere selv satt i regjering?

– Det har ikke vært godt nok de siste fire årene, og heller ikke før det. Hele det politiske landskapet kunne gjort mer. Men nå tar vi det initiativet. Det håper og tror jeg vi kan få bred støtte på Stortinget for, sier han.

Kommentar: Religion må ikke stå i veien for integrering.

Rabita-leder: Heit feilslått

Basim Ghozlan, styreleder i Rabita-moskeen i Oslo, mener et slikt forslag er helt feilslått.

– Trossamfunn har mulighet til å drive med forebyggende arbeid – og det gjøres allerede. Men når noen snakker om å kreve, da føler jeg at det skaper motvilje, sier han.

Han understreker at han dessuten ikke ser en kobling mellom trossamfunnene i Norge og at elever blir sendt på koranskole i Somalia.

Moské-ledere: Vi trenger ikke tilsyn

FEIL VEI Å GÅ: Basim Ghozlan mener man kan spørre trossamfunn om hjelp, men ikke stille slike krav. Foto: Morten Holm NTB scanpix

– De som reiser er individer. Trossamfunnene har ingenting med dette å gjøre. Det er greit å be om hjelp fra trossamfunn, men ikke forplikte dem til noe annet enn de er satt der for.

Det de er der for, understreker han, er å drive med religion – ikke å være en instans for aktivt integreringsarbeid under tilsyn, om de ikke ønsker det.

– Ingen kan tvinge et trossamfunn til å undervise, forebygge kriminalitet, og jobbe med å spre norske verdier. Jeg skulle ønske at forslaget hadde gått ut på at myndighetene skal samarbeide med trossamfunnene, sier han.

Fikk du med deg? Statssekretær Sandberg beklager muslimkritisk Facebook-innlegg

– Trossamfunn er en fri vilje-aktør

Når det kommer til å kreve en 40 prosent kvinneandel i styrene, synes han partiene først burde gå i seg selv og undersøke hvor høy kvinneandel de har selv.

– Det er ikke 40 prosent kvinneandel i alle andre institusjoner, bedrifter og etater i Norge. Dette må de sørge for før de kan kreve dette av trossamfunnene. Det å kreve sånt uten å sjekke om det er mulig først, kan skade mer enn det hjelper, mener Ghozlan.

– Hvis man ikke skal stille krav til trossamfunnene – hvordan skal man gå fram for å hindre sosial kontroll eller at barn sendes på koranskole i utlandet?

– Det som egner seg for å forebygge at man reiser på koranskole i Somalia, er et samarbeid mellom involverte parter som skoler, politiet, og trossamfunnene selvfølgelig. Men trossamfunn er en fri vilje-aktør i dette, som kan hjelpe til men slett ikke styres og kontrolleres, sier han.

Så du denne? Listhaug refset egne følgere etter Facebook-hets

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder