HEKTISK: Det er hektisk aktivitet og mye papirarbeid på pauserommet på Kvinneklinikken i Bergen. Ingrid Stedje (t.h) diskuterer med jordmorkollega Martha Morland. Sittende i forgrunnen er hjelpepleier Anne Wally. Til venstre jordmor Sara Herfelt. Foto: Gisle Oddstad

Helse Bergen får varsel fra Arbeidstilsynet: Fødeklinikken er bekymret for pasientsikkerheten

HAUKELAND (VG) Arbeidstilsynet stiller spørsmål ved om driften av Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus er forsvarlig, viser en ny tilsynsrapport. – Vi er urolige for pasientsikkerheten, sier jordmor.

 • Camilla Fredstad Huuse
 • Gisle Oddstad (foto)

Krevende arbeidsforhold, flere hundre avvik, gråtende kolleger, dårlig tid til oppfølging av pasienter og ingen tid til å spise, drikke eller gå på toalettet. Slik beskrev jordmødrene på Kvinneklinikken sin hverdag i et varsel til Fylkeslegen og Arbeidstilsynet i mai.

I juli 2019 gjennomførte Arbeidstilsynet et tilsyn med fødeklinikken ved Haukeland, som resulterte i at foretaket fikk varsel om flere pålegg. Arbeidstilsynet har fremdeles ikke konkludert i sitt arbeid.

Blant annet må bedriften vurdere både arbeidstid og det psykososiale miljøet: Hvordan de ansatte har det på jobb.

les også

Kvinner i hele Norge har krav på følge av jordmor til sykehus – ordningen svikter

PÅ FARTEN: Tempoet på Kvinneklinikken i Bergen er høyt. Her er jordmor Ingrid Stedje på vei gjennom fødeavdelingen. Foto: Gisle Oddstad

VG har avdekket at reiseveien til nærmeste fødested I Norge øker. Fra 2012 til 2019 økte antallet kommuner med mer enn to timers reisevei fra 13 til 18 prosent.

Du kan lese saken her.

Samtidig meldes det om kapasitetsutfordringer ved flere av de største sykehusene, blant annet ved Kvinneklinikken i Bergen:

OPPFØLGING: Et nyfødt barn får en flaske sukkervann av jordmor Ingrid Stedje. Foto: Gisle Oddstad

– Mange kommer inn med lave forventninger

– Ikke alle dager er like travle, og vi backer hverandre, men det er slitsomt å gå på jobb hver dag og være urolig for pasientsikkerheten, sier jordmor ved Kvinneklinikken, Ingrid Stedje, til VG.

– Dersom noe går galt her, kan det stå om liv, og det er et tungt ansvar å bære.

VG er med henne på jobb på Fødeavdeling 2 - en av to fødeavdelinger ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus. Denne onsdagen er det stille, men i helgen ble det født 29 barn på ett døgn. Ingen dager er like.

– Når det er fødsler på alle fødestuene samtidig, har vi ikke kapasitet til å overvåke barn som trenger oppfølging eller barselkvinner, sier Stedje.

UTREISEN: Patrik og Moa Dahl får noen siste gode råd på veien av jordmor Ingrid Sedje, før de skal reise hjem med sin nyfødte datter Malva. Foto: Gisle Oddstad

Hun er på vei inn til Patrik og Moa Dahl, som akkurat har blitt foreldre. De forteller om en fin - og rask - fødsel. På bare to timer kom lille Malva til verden.

– Det ble noen intense timer, men vi har fått veldig god oppfølging, sier Patrik til VG.

les også

Helseminister Bent Høie om VGs kartlegging av fødselsomsorgen: – Sånn kan det ikke være

For selv om de ansatte ofte føler at de ikke strekker til, er det mange som er fornøyd med oppfølgingen. På vaktrommet har de ansatte samlet på kort med tilbakemeldinger:

«Med så mye skriverier i mediene var vi litt «var» på oppfølgingen og hvordan denne natten skulle bli. Men absolutt alle utsagn i negativ forstand ble gjort til skam! For en fantastisk gjeng dere er,» står det på ett kort.

ENTUSIASTISK: Barnepleier Anne Wally Mjelde Hagevik har jobbet med nyfødte barn siden 1992. Selv om det kan bli hektisk, elsker hun jobben sin. Foto: Gisle Oddstad

Barnepleier: – Barselomsorgen er blitt forsømt

En av de som har jobbet ved fødeavdelingen lengst, er barnepleier Anne Wally Mjelde Hagevik. Hun startet i 1991. Den gangen fantes det ikke familierom, og barselkvinnene ble ofte godt kjent. Fedrene kom i visittiden. Ville du hjem før det hadde gått fem dager - så var det på eget ansvar.

Mye er annerledes i dag, sier hun.

Ofte har hun ansvar for barselavdelingen alene, og kan ha seks til sju pasienter samtidig - alle med nyfødte barn.

les også

Jordmor Marte (37) slutter etter sommerkutt: – Har svekket tillit til systemet

– Jeg får ikke tid til å følge opp alle like godt. Det kan føre til at mødre blir forsinket i melkeproduksjon, og at barna raser ned i vekt, som igjen fører til reinnleggelser. Jeg føler ofte at ting blir halvgjort, sier Mjelde Hagevik.

– Barselomsorgen er blitt forsømt.

I en ny rapport har Helse Bergen sammenlignet forholdene ved Kvinneklinikken på Haukeland universitetssjukehus med Stavanger universitetssykehus og St. Olav hospital i Trondheim. BT omtalte rapporten først.

Rapporten viser at Kvinneklinikken i Bergen leverer billigere fødsler og sender barselkvinner tidligere hjem enn de to andre sykehusene.

Helse Bergen har landets korteste liggetid, i snitt 1,6 døgn for flergangsfødende, men også flest reinnleggelser av både nyfødte og barselkvinner, viser rapporten.

FRUSTRERT: Jordmor Ingrid Stedje sier det er vanskelig å gå på jobb hver dag og være redd for at noe skal gå galt pga underbemanning. Foto: Gisle Oddstad

Flere krevende fødsler - økt arbeidspress

På forsommeren vurderte fylkeslegen forholdene ved Kvinneklinikken, etter å ha mottatt samme varsel som Arbeidstilsynet. Fylkeslegen konkluderte med at driften er forsvarlig.

Arbeidstilsynet har ikke konkludert ennå, men har varslet flere pålegg etter sin gjennomgang. I deres tilsynsrapport kommer det frem at både de ansatte og ledelsen ved klinikken er bekymret for bemanningen.

«Arbeidstilsynet stiller spørsmål om en årsturnus med over 1500 ledige/udekte vakter er arbeidsmiljømessig forsvarlig. Spesielt med bakgrunn i hvilke arbeidsoppgaver som skal løses, risiko for feil som ikke kan rettes opp i,» står det i rapporten fra Arbeidstilsynet.

De ansatte vil ha 16 nye årsverk for å minste arbeidspresset.

les også

Ny undersøkelse: Over 200 jordmødre ved landets største fødeavdelinger vurderer å slutte

Så langt har ledelsen argumentert imot: Fra toppåret 2015 med 5259 fødsler, har antallet sunket til 4693 fødsler i 2018. De økonomiske bevilgningen er basert på antall fødsler, sier de.

– Arbeidsmengden er ikke redusert, til tross for lavere fødselstall. Det er flere krevende og kompliserte fødsler, mer sykdom. Syke mødre, og syke barn, mener Stedje.

Hun får støtte fra Mjelde Hagevik:

– Oppgavene er blitt flere. Det er oppfølging av mange ulike blodprøver, observasjon av barn med tanke på ernæring, gulsott og infeksjoner, samt oppfølging av mor. Det er langt mer enn amming og barnestell, slik mange tror er realiteten på en barselavdeling i 2019.

Klinikkedirektør ved Kvinneklinikken, Susanne Albrechtsen, sier til VG at de kommer til å følge opp og svare på det Arbeidstilsynet har bedt om av tilleggsopplysninger.

– Tilbakemeldingene fra våre barselkvinner har ikke vært slik vi ønsker, og det jobber vi iherdig med å forbedre. Vi er i gang med viktig arbeid som omhandler konkrete tiltak for å forbedre vårt barseltilbud. Det er høyt prioritert hos oss i tiden fremover, sier Albrechtsen.

– Ledelsen legger stor vekt på å få til tett involvering og godt samarbeid med medarbeiderne våre. Vi står overfor store omstillinger, blant annet fordi vi skal flytte inn i nytt bygg i 2023. Vårt mål er å ha konstruktivt samarbeid for å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.

PUST I BAKKEN: Det er ikke ofte de ansatte ved Kvinneklinikken rekker å sette seg ned og spise lunsj sammen, men her tar de en pause på personalrommet. Foto: Gisle Oddstad

Jordmor: - Flaks at det går bra

I 2018 var det 1500 registrerte avvik på Kvinneklinikken. Avvikene gikk i hovedsak på lav bemanning og hadde mange likhetstrekk. Flere fødende måtte dele jordmor. Igangsatte fødsler ble utsatt, selv om det var fare for sykdom hos mor eller barn. Det ble ikke gitt smertestillende tidsnok, og de ansatte hadde dårlig tid til barselomsorg, amming og oppfølging.

I flere av avvikene beskriver jordmødre at det forekommer brudd på kravet om at kvinner skal ha en jordmor hos seg gjennom hele fødselen.

les også

Ap og SV ut mot helseminister Bent Høie: Reagerer på sommerstengte fødeavdelinger

«Vi hører om kolleger som gråter på jobb, om kollegaer som er så frustrert at de ikke greier å la være og gråte hjemme og om kollegaer som sover dårlig og lite,» står det i varselet som de ansatte sendte til Arbeidstilsynet.

– Jeg føler noen ganger at det er flaks at det går bra. Vi er blitt flinke til å prioritere riktig, men har fremdeles situasjoner som er helt på kanten. Det er ikke en god følelse, sier Stedje.

Mer om

 1. Fødselsopprøret
 2. Fødsel
 3. Sykehus
 4. Svangerskap
 5. Arbeidstilsynet

Flere artikler

 1. SV om føden på Haukeland: – Om ikke Høie griper inn, må Solberg komme på banen

 2. Ny undersøkelse: Over 200 jordmødre ved landets største fødeavdelinger vurderer å slutte

 3. Helseminister Bent Høie om VGs kartlegging av fødselsomsorgen: – Sånn kan det ikke være

 4. Kvinner i hele Norge har krav på følge av jordmor til sykehus – ordningen svikter

 5. Sp om regelbrudd i fødselsomsorgen: – Ikke betryggende i det hele tatt

Fra andre aviser

 1. Fylkeslegen: KK driver forsvarlig

  Bergens Tidende
 2. Færre føder, så hvorfor har kvinneavdelingene fått for mye å gjøre?

  Aftenposten
 3. Vil ha slutt på KK-krigen

  Bergens Tidende
 4. Fødselstallene på KK stuper

  Bergens Tidende
 5. Marius døydde i magen til Linda. KK får skarp kritikk. (abo)

  Bergens Tidende
 6. Polsk mann siktet for menneskehandel

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder