LEI SEG: NAV-sjef Sigrun Vågeng ber om en uforbeholden unnskyldning. Foto: Jørgen Braastad, VG

NAV-sjefen til VG: Vil ikke gå av nå – men neste år

NAVs toppsjef Sigrun Vågeng (69) har gitt ordre om at alle trygdeordninger i Norge skal sjekkes opp mot EØS-regelverket. Hun forteller at hun ikke vil gå av nå, men neste år.

I dette intervju kommer hun dessuten med en uforbeholden unnskyldning.

– Unnskyld. Jeg er veldig lei meg for at så mange enkeltmennesker er rammet. Det er vondt å se. Det er ille for dem det angår, og for oss, at vi har tolket EØS-reglene feil mot våre trygdelover, sier Vågeng til VG.

Du kan lese tidslinjen om skandalen her:

Det er fem dager siden NAV-skandalen traff offentligheten. På et hjørnekontor i Arbeids- og velferdsdirektoratet på Økern i Oslo er det en ydmyk, men kampklar NAV-sjef som tar imot.

Hittil har det vært fokus på eksport av sykepenger og arbeidsavklaringspenger, men Vågeng sier at de vil gå gjennom alle de ulike trygdeytelsene i Norge, for å se om det har foregått regelbrudd knyttet eksport av ytelsen.

– Vi har ikke grunn til å tro det at det er slik, men for å forsikre oss om at vi skal rydde opp i alle feil som er begått, hvor folk har tatt med ulike ytelser til utlandet, går vi nå inn i dette i full bredde. Det er høygir overalt. Alle ytelsene som NAV har, sjekkes nå opp mot hele EØS-forordningen. Jeg har ingen interesse i at alt ikke skal på bordet nå, sier Vågeng.

Hun begynte som sjef i NAV i 2015.

– Jeg må få en full oversikt

Halvannet år senere sendte arbeidsminister Anniken Hauglie (H) en stortingsmelding til Stortinget om trygdeeksport – 16. juni 2017. Målet var å minske eksporten mest mulig. I meldingen skriver regjeringen at EØS-avtalen gir mottagerne rett til å eksportere alle ytelser, også sykepenger og arbeidsavklaringspenger.

– Hvordan kunne folk likevel – i to år – fortsette å bli dømt for å ta med disse ytelsene til EØS-land?

– I dag har vi oppmerksomhet rundt det. Min inngang nå er at det er mange ting i denne prosessen som må avklares, og vi må se på fakta. Jeg må få en full oversikt. Derfor har jeg bedt internrevisjonen å gå gjennom og se på hele prosessen.

Les også: Disse er rammet

– Når de første sakene om at NAV feiltolket EØS-reglene kommer fra Trygderetten i 2017, hvorfor går det så lang tid før praksis endres?

– Det kom flere dommer fra Trygderetten, men det kom også saker med et helt annet resultat. Dette er av de spørsmålene jeg må finne ut av nå, sier Vågeng.

Knust fot

Trygderetten varslet NAV om feiltolkning av EØS-reglene. Kjennelsen er fra 27. oktober 2017.

En litauisk sjåfør fikk foten knust i en trafikkulykke i Norge. Han fikk et krav fra NAV på 650.000 kroner fordi han hadde reist hjem til hjemlandet sitt etter ulykken.

Trygderettens dommer, Constanse Holtermann, opphevet NAVs beslutning 27. oktober 2017.

I kjennelsen skriver Holtermann at hun kontaktet NAV og ba dem vurdere ankesaken opp mot EØS-reglene. De fikk en tidsfrist. Men NAV svarte ikke.

– Hvorfor?

– Det er vanskelig for meg å kommentere det før jeg har skaffet meg oversikt. Men i det øyeblikket vi har oversikten, skal dere få svar på alle disse spørsmålene.
– Når dere stopper saksbehandlingen, er det ikke snakk om å gå inn i eldre saker. Hvorfor vegrer man seg mot dette i NAV?

– De første sakene gjaldt korttidsopphold i EØS-land, i fire uker. Vi mente at en praksisendring skulle gjelde fremover og ikke bakover i tid. Etter grundige juridiske vurderinger så vi at dette også gjaldt lengre opphold. Og underveis så vi at vi ville være i stand til å ta opp igjen også de eldre sakene. Det er vi i gang med. De første telefonene ut til mottagerne ble tatt torsdag.

les også

Hauglie om NAV-skandalen: Slik gikk den store alarmen hos departementet

– Alt koker ned til dette

NAV-direktøren svarer generelt på flere av de konkrete spørsmålene VG stiller. Hun sier vi skal få svar senere, og at hovedutfordringen er enkel – og komplisert:

– Alt koker ned til dette, sier hun:

– Hva skjedde i 2012 da forordningen kom inn i EØS-avtalen? Og hvorfor kom man til at norsk folketrygdlov ikke var i konflikt med EU og EØS-regelverket? Det må jeg skaffe meg oversikt over. NAVs interne revisjon har fått fire uker på seg til å svare på alle disse spørsmålene. Når det er klart, skal jeg svare på alle de konkrete spørsmålene deres, sier Vågeng.

– Opplevde du stortingsmeldingen som et politisk press fra regjeringen til å gå etter de som tok med ytelser til utlandet?

les også

Den nye riksadvokaten: Fikk vite om NAV-skandalen gjennom nyhetsvarsel på mobilen

– Nei, jeg opplevde aldri noe politisk press, men jeg forstår at man kan spekulere i det.

– Hva vil du si til de advokatene, påtalemyndigheten og de dommerne som stolte på at NAVs vurdering var riktig og som førte til at folk ble sendt i fengsel?

– Det er ikke vi som dømmer

– Ansvaret for lovtolkningen og anmeldelsen ligger hos oss. Men det er ikke vi som dømmer. NAV anmelder, og vi får ikke alltid medhold. Vi må forutsette at de som behandler sakene videre, også setter seg grundig inn i sakene.

– Du er 69 år og har blitt nødt til å si unnskyld til folk som er uskyldig dømt og folk som har fått store krav om tilbakebetaling. Er du den rette til å lede NAV videre?

FORTSATT SJEF: NAV-sjef Sigrun Vågeng sier andre må vurdere om hun er den rette til å lede NAV. Foto: Jørgen Braastad, VG

– Det må andre vurdere. Min posisjon er underordnet. Det er ikke det jeg bruker krefter på nå. NAV har begått feil. Og som leder må jeg ta ansvaret og si unnskyld. Men jeg har satt i gang en opprydding, og det er mitt ansvar å ta vare på alle de flinke folkene i NAV. Derfor fortsetter jeg i denne jobben.

Vågeng er 69 år og sier at hun har planlagt å gå av neste år.

– Jeg begynte i NAV 1. oktober 2015. Min åremålskontrakt sier jeg har rett og plikt til å gå av når jeg fyller 70 og det gjør jeg 29. oktober 2020, altså om ett år.

– Mener du at du er i stand til å gjenopprette tilliten til NAV?

– Jeg tar i alle fall ansvaret. Hver stein skal snus. Jeg vet ikke hva vi finner, men vi må se hva som er under hver stein. Jeg må sørge for at det skjer på en god måte Men alle har en sjef. Andre får vurdere om jeg er den rette, sier Vågeng.

Vågeng sjef er arbeidsminister Anniken Hauglie. Hun har sagt at hun har tillit til Vågeng.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder